Sözcük Türleri Zarf (Belirteç) - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 01, 2015

Sözcük Türleri Zarf (Belirteç)

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Sözcük Türleri Zarf (Belirteç)Dil ve anlatım dersi ile ilgili ders notlarını ve konu özetlerini sizlerle paylaşıyoruz. eğitim öğretim sitesi, Türk edebiyatı dersi olduğu kadar dil ve anlatım dersi ile ilgili de ders notlarını sizler için hazırladı. Dil ve anlatım ders notları sayesinde derslerinize daha kolay çalışabilir, gireceğiniz sınavlarda yüksek puanlar alabilirsiniz.

Sözcük Türleri Zarf (Belirteç)mızın içerisinde lise 1 dil ve anlatım ders konularından olan; iletişim, dilin işlevleri, sözcükte anlam, sözcükte yapı, Türkçenin tarihsel gelişimi ve dünya dilleri arasındaki yeri, cümlede anlam, cümle bilgisi, paragraf bilgisi gibi konular ve bu konulara ait ders notlarını bulabilirsiniz. 10. sınıf dil ve anlatım ders notları içerisinde tartışma çeşitleri, anlatım türleri, sözcük türleri gibi temel dil bilgisi konuları yer almaktadır. Özellikle sözcük türleri konusu dil bilgisinin en temel konularındandır. 11. sınıf dil ve anlatım ders notlarımızın içerisinde öğretici metin türleri ve bu metin türlerini tanıtan bilgiler bulunmaktadır. Sözcük Türleri Zarf (Belirteç)nda ise sanatsal metinler ve bu metin türlerini tanıtan bilgiler bulunmaktadır.konu ders notları

Ortaöğretim dil ve anlatım dersi ilkokul ve ortaokulda Türkçe dersinin bir devamıdır. Türkçeye ait temel bilgilerin anlatıldığı dil ve anlatım dersi, geleceğimizi belirleyen birçok sınavda temel ders olarak karşımıza çıkmaktadır. YGS, LYS, KPSS gibi önemli sınavlarda bu dersten sorular sorulmaktadır. KPSS Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı alan öğretmenliği (ÖABT) bölümlerinin sınavlarında da dil bilgisinden sorular sorulmaktadır. Sözcük Türleri Zarf (Belirteç)

Hayatımız ve geleceğimiz ile ilgili sınavlarda karşımıza çıkan Türkçe sorularını yapabilmek için lisede dil ve anlatım dersini iyi idrak etmek gerekir. Bu nedenle dil ve anlatım ders notlarını sizlerle paylaşmayı hedefledik. Türk edebiyatı, dil ve anlatım ve Türkçe derslerine kaynak site olma özelliği gösteren bu derslerle ilgili birçok dokümanı sizlere sunmaya devam edecektir.

Sözcük Türleri Zarf (Belirteç)

Fiillerin özelliklerini belirten sözcüklere zarf denir. Zarflar fiilleri durum, zaman, yer-yön, miktar ve soru bakımından etkiler.
Zarflar kendi içinde durum (niteleme) zarflarızaman zarflarıyer-yön zarfları,azlık-çokluk zarfları ve soru zarfları olmak üzere beşe ayrılır:

1.Durum (Niteleme) Zarfları

Eylemleri durum yönünden tamamlayan, eylemlerin nasıl yapıldığını bildiren zarflaradurum zarfı denir. Durum zarfları fiile sorulan“ nasıl’’ sorusuna cevap verir.
“ Kardeşine iyi davranmalısın.’’
Cümlesinde ’’iyi’’ sözcüğü “ davranmak’’ fiilinin nasıl yapıldığını bildirdiği için durum zarfıdır.
Fiile “nasıl’’ sorusunu sorduğumuzda “iyi cevabını alıyoruz.
Bilgi Notu: Niteleme zarfları ile niteleme sıfatları birbiriyle karıştırılabilir. Niteleme zarfları fiilin özelliğini belirtir ve fiile sorulan“nasıl’’ sorusuna cevap verir. Niteleme sıfatları ise isimlerin özelliğini belirtir ve isimlere sorulan “nasıl’’ sorusuna cevap verir.
     “ Sınavda zor sorular sordular’’
     Cümlesinde “zor’’ sözcüğü “ sorular’’ ismini etkilediğinden, isme sorulan “nasıl’’ sorusuna cevap verdiğinden niteleme sıfatıdır.
“sınavdaki bazı soruları zor çözdüm’’
Cümlesinde “zor’’ sözcüğü“çözmek’’ fiilini etkilediğinden ve  fiile sorulsan “nasıl’’ sorusuna cevap verdiğinden niteleme zarfıdır.

2. Zaman zarfları 

 Eylemin gerçekleşme zamanı bildiren zarflara zaman zarfı denir. Eylemin zamanını bildiren “ dün, bugün, yarın, az önce, biraz sonra…’’gibi sözcükler zaman zarfı olarak kullanılabilir. Zaman zarfları, fiile sorulan “ ne zaman ’’ sorusuna cevap verir.
“ Babam iş gezisinden dün döndü’’
Cümlesinde “ ne zaman döndü?’’ sorusuna cevap veren “dün’’ sözcüğü zaman zarfıdır.
 Bilgi Notu: Fiilde belirten zamanla zaman zarfının anlattığı zaman birbirinden farklıdır. Fiillerde  zaman kavramı haber kipleriyle sağlanır. Fiillerdeki zaman her yönüyle kesin ve sınırlı bir zaman değildir.  
“ Evimize misafir gelecek ’’
Cümlesinde  “gelecek zaman kipi’’ ile eylemin zamanı bildirilmiştir. Ancak misafirlerin gelme zamanı kesin olarak belirtilmemiştir. Yarın mı, bir gün sonra mı, belli değildir.
“Evimize Yarın Misafir gelecek ”
cümlesinde “yarın” sözcüğü zaman zarfıdır ve “gelme” eyleminin ne zaman gerçekleşeceğini bildirmektedir. Burada sınırları kesin bir şekilde çizilmiş bir zaman söz konusudur.

3.Yer –Yön Zarfları

Eylemin yöneldiği yeri belirten zarflara yer-yön zarfı denir. Eylemin yönünü bildiren “aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte ve beri” sözcükleri yön zarfı olarak kullanılır.
“Gürültüyü duyanlar dışarı çıktı”
Cümlesinde “dışarı” sözcüğü “çıkmak” eyleminin yönünü bildirdiğinden yer-yön zarfıdır. 
Bilgi Notu: Yer-yön zarfı olan sözcükler yalın halinde bulunur, çekim eki alınmaz. Bu sözcükler çekim ekini alırsa yön ismi olur,bir isim nitelediğinde ise sıfat olur.
“Biraz ileri çık”
Cümlesinde “ileri”, “çıkmak” eylemin yönünde belirttiğinden yer-yön zarfıdır.
“Biraz ilerde durmalısın.”
Cümlesinde “ileride” sözcüğü çekim, eki(hal eki) alarak kullanılmıştır. Bu nedenle isim görevindedir.
“O, ordunun ileri hattında görev alıyordu .”
Cümlesinde “ileri” sözcüğü “hat” ismini etkilediğinden sıfattır. cemalaksoy.org 

4. Azlık-Çokluk(Miktar) Zarfları

Eylemlerin miktar bakımından etkileyen sözcüklere azlık-çokluk zarfı denir. Azlık-çokluk zarfları fiile sorulan “ne kadar” sorusuna cevap verir.
“Deniz kıyısında biraz oturalım.” Cümlesinde “biraz” sözcüğü “oturmak” eylemin miktarı belirttiğinden azlık-çokluk zarfıdır. Bu cümlede “biraz” sözcüğü “ne kadar oturalım?”sorusuna cevap vermektedir.
Ne kadar” sorusuna sadece azlık-çokluk zarfını bulundurmaz.
“Kalabalık olmayınca içerde fazla kaldım” cümlesinde “fazla” sözcüğü “Ne kadar kaldı?”  sorusuna cevap verdiğinden azlık-çokluk zarfıdır.
Ne kadar kaldı?  Fazla kaldı. (Zarf)
Fazla kalem varsa bana verir misin?”cümlesinde “fazla” sözcüğü “kelem” isminin miktarını bildirdiği için sıfattır.
Ne kadar kelem? Fazla kalem (Sıfat)
Bilgi Notu: Azlık-çokluk zarfları fiillerin yanında fiilimsilerin, sıfatların ya da kendi türünden sözcüklerin yani zarfların miktarını belirtecek şekilde kullanılabilir.
“Müdür geç gelenlere çok kızmış”  cümlesinde “çok” sözcüğü “kızmak” fiilinin miktarını bildirmektedir.
“Bu, çok güzel bir kitaptı” cümlesinde “çok” sözcüğü “güzel” sıfatının derecesini bildirdiği için azlık-çokluk zarfıdır.
“Bu resmi çok güzel çizmişsin” cümlesinde “çok” sözcüğü “güzel” zarfını derecelendirdiği için azlık-çokluk zarfıdır.
“Babamın hediye olarak aldığı elbise çok güzeldi” cümlesinde “çok” sözcüğü adlaşmış sıfatı derecelendirdiği için azlık-çokluk zarfıdır.
Bilgi Notu: Cümleye eşitlik, üstünlük, en üstünlük, aşırılık anlamı kazandıran“az, çok, pek, daha, en” gibi sözcükler azlık-çokluk zarfıdır.
“Bursa, Afyon’dan daha güzel bir şehirdir.” Cümlesine “daha” sözcüğü üstünlük anlamı katan bir zarftır.
  “ Çok çalışkan bir kardeşi vardı.”cümlesine “çok” sözcüğü aşırılık anlamı katan bir zarftır.
  “Ülkenin en kalabalık şehrinde oturuyoruz.” Cümlesine “en” sözcüğü aşırılık anlamı katan bir zarftır.    Bu cümlelerde geçen “daha, çok, en” sözcüklerin azlık-çokluk zarfıdır.

5. Soru Zarfı

 Fiillerin soru yoluyla tamamlayan sözcüklere soru zarfı denir. Cümlelerde zarfları bulmak için kullanılan zarflar soru zarfıdır. “ Nasıl, ne zaman, niçin, neden, ne, ne kadar ” gibi soru sözcükleri eylemi soru bakımından etkilediğinden soru zarfı olur.
“Çocuklar niçin gelmedi?” cümlesinde “niçin” sözcüğü “gelmek” fiilini soru yoluyla etkilediğinden soru zarfıdır.
“Yeni evimizi nasıl buldun?” cümlesinde “nasıl” bulmak” fiilini soru yoluyla etkilediğinden soru zarfıdır.
 Bilgi Notu:  Soru sözcükleri cümlede sıfat ya da zamir olarak da kullanılabilir.
  “Bu çocuk ne ağılıyor?” cümlesinde “ne”, “ağlamak” eyleminin nedeni sorduğundan soru zarfıdır.
   “Misafirler ne gün gelecek?” cümlesinde ne sözcüğü “gün” ismini etkilediğinden soru sıfatıdır.
  “Çocuklara hediye olarak ne alalım?”  cümlesinde “ne” sözcüğü bir adın yerini soru yoluyla tuttuğundan soru zamiridir. “Ne ” sözcüğü bu cümlede alınacak hediyenin yerini soru yoluyla tutmuştur.

Yukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz Siz değerli öğrenci arkadaşlarımıza derslerinde yardımcı olmak adına çalışma kitabı cevapları ve ders kitabı cevapların sunuyoruz. Sitemizde çalışma kitabı cevaplarının yanı sıra ders kitabı cevapları da bulunmaktadır. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Bu sebeple farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde bulunmaktadır.

Sözcük Türleri Zarf (Belirteç)nda hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.

Sözcük Türleri Zarf (Belirteç) ödevini Kopyala-yapıştır yapmak kimseye bir fayda sağlamaz. Kendi cümleleriniz sizi en iyi ifade edendir; kısa ve sade cümlelerle derdinizi anlatın. Uzun ödev yüksek not alır diye bir şey artık yok, o eskidenmiş. Asıl marifet sadede kısa ve öz biçimde gelebilmek ve anlatmak istediğinizi doğru bir şekilde kâğıda yansıtabilmektir. Ödev kolay okunur biçimde düzenlenmeli. Kapak, içindekiler sayfası, son kısımda referanslar ve varsa ekler bölümü mutlaka belirtilmeli. Ödevinizi sıkı bir imlâ kontrolünden geçirmenin faydası olur, zararı olmaz.

Sitemizdeki ziyaret etmiş olduğunuz yer alan Sözcük Türleri Zarf (Belirteç) adlı yayında yukarıda yer alan sayfa numaralarından aradığınız sayfanın cevaplarını bulabilirsiniz. Unutmayınız ki verilen cevapların doğruluğunun kesin olmadığını cevaplarınızı kontrol etmeniz amacıyla eklendiğini belirtelim.Sözcük Türleri Zarf (Belirteç) 

Yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. Şunu unutmayın; ki tüm cevapları buradan birebir yapmanız sizin faydanıza olmayacak bilakis sizi tembelleştirecektir. Bu da istediğimiz bir geri dönüt değildir. Bu nedenle uyarılarımızı dikkate alınız. Yardıma ihtiyacınız olursa web sitemizin iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Size en kısa sürede dönülecektir. Derslerinizde başarılı olmanız dileğiyle.....