TOPLANTI TUTANAKLARI - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

TOPLANTI TUTANAKLARI

Toplantı Tutanakları
Toplantı günleri ve gündemi, en az iki gün önceden imza karşılığı ilgililere duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kurul toplantısına başlamadan önce, gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir. Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dahil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.


VELİ TOPLANTILARI

ZÜMRE TOPLANTILARI

ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI

ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAKLARI, RAPORLARI

İlkokul-Ortaokul-Lise Toplantı Tutanakları / Zümre Örnekleri MEB İlkokul-Ortaokul Toplantı Tutanakları Okul Öncesi Toplantı Tutanakları İlkokul 1.Sınıf Toplantı Tutanakları İlkokul 2.Sınıf Toplantı Tutanakları İlkokul 3.Sınıf Toplantı Tutanakları İlkokul 4.Sınıf Toplantı Tutanakları Ortaokul 5.Sınıf Toplantı Tutanakları Ortaokul 6.Sınıf Toplantı Tutanakları Ortaokul 7.Sınıf Toplantı Tutanakları Ortaokul 8.Sınıf Toplantı Tutanakları Ortaokul Türkçe Toplantı Tutanakları Ortaokul Matematik Toplantı Tutanakları Ortaokul Fen ve Teknoloji Dersi Toplantı Tutanakları Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersi Toplantı Tutanakları Ortaokul Yabancı Dil Dersi Toplantı Tutanakları Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Toplantı Tutanakları Ortaokul Müzik Dersi Toplantı Tutanakları Ortaokul Görsel Sanatlar Dersi Toplantı Tutanakları Ortaokul Beden Eğitimi Dersi Toplantı Tutanakları Ortaokul Bilişim Teknolojileri Dersi Toplantı Tutanakları Ortaokul Teknoloji ve Tasarım Dersi Toplantı Tutanakları Birleştirilmiş Sınıf Toplantı Tutanakları MEB Lise Toplantı Tutanakları-Formları Edebiyat Grubu Dersleri Toplantı Tutanakları Matematik(Lise) Geometri Dersleri Toplantı Tutanakları Tarih Grubu Dersleri Toplantı Tutanakları Coğrafya Grubu Dersleri Toplantı Tutanakları Fizik - Kimya - Biyoloji Toplantı Tutanakları Yabancı Dil(Lise) Dersi Toplantı Tutanakları Bilgisayar(Lise) Dersi Toplantı Tutanakları Beden Eğitimi(Lise) Dersi Toplantı Tutanakları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi(Lise) Dersi Toplantı Tutanakları Felsefe Grubu Dersleri Toplantı Tutanakları Meslek Dersleri(Lise) Toplantı Tutanakları Görsel Sanatlar(Lise) Dersi Toplantı Tutanakları Müzik(Lise) Dersi Toplantı Tutanakları Milli Güvenlik Dersi Toplantı Tutanakları MEB Diğer Toplantı Tutanakları-Formları Veli Toplantı Tutanakları, Formları Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanakları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder