YÖNETMELİKLER - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

YÖNETMELİKLER

YÖNETMELİKLER VE KANUNLAR
Lise ve dengi okullar denetim, teftiş rehberi
Milli Eğitim Bakanlığı 4+4+4 genelgesi
Yıllık Planlarla İlgili 2551 Sayılı Tebliğler Dergisi
Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
M.E.B Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin olduğu 2623 Sayılı Tebliğler Dergisi
Ermeni, Süryani ve Rumlarla ilgili konuların olduğu 2538 Sayılı Tebliğler Dergisi
Atatürkçülük konuları ile ilgili 2488 Sayılı Tebliğler Dergisi
Ortaöğretim Yıllık ödevlerle ilgili 2300 Sayılı Tebliğler Dergisi
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
Müdür yardımcılığı sınavına hazırlık ders notları
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatleri yönetmeliği
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği(Son Değişikliklerle)
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği
İsteğe ve özüre bağlı il içi Yerdeğiştirme Kılavuzu
Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge
türk bayrağı tüzüğü
Türk Bayrağı Kanunu
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ
Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ
asli devlet mumurlarının yemin merasimi yönetmeliği
DERS KİTAPLARI YÖNETMELİĞİ
devlet memurlarını şikayet ve müracaat
Elektronik İmza Kanunu
ilköğretim yönetmeliği 
kılık kıyafet yönetmeliği
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Protokol Ve Görgü Kuralları Yöneticinin Bilmesi Ve Uyması Gereken
Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği
meb disiplin amirleri yönetmeliği
norm kadro yönetmeliği
Sicil Yönetmeliği
Çiraklik Ve Meslek Eğitimi Kanunu
Milli Eğitim Temel Kanunu
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
rehberlik hizmetleri yönetmeliği

Nöbet Eylemi Hakkında Yazı
MillÎ Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği 
Okulöncesi Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 2014
Kamuda Çalışanların Kılık Kıyafet Yönetmeliği
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Son Hali
222 Sayılı İiköğretim Ve Eğitim Kanunu
Yangın Köşesi Tutanak Yönetmelik Belgeleri
Meb Kurum Tanıtım Kılavuzu Bölüm 2
Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği
Okullarda Mekan Kullanımı 2012-14 Nolu Genelge
Okullar Hayat Olsun Projesi Uygulama Protokolu
Ayakta Tedavi Genelgesi
Aday Memurların Yetiştirilmesi
Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Soruları
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu
Torba Yasa Sunusu
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esaslar
2011 Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
İdareciye Lazım Olan Yönetmelikler
İlk Ders Genelgesi
Resmi Yazışma Kuralları Yönetmeliği
Aday Öğretmen Çantası
Sigara Yasağı içenler hakkında tutanak ve çizlegeler ...
Öğretmenlerin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Geçici Görevlendirme Yönetmeliği
Yönetmelik ve Genelgeler
Eğitici Çalışmalar Yönetmeligi
1702 Sayılı Kanun Öğretmenlerimizin taltif ve alacağı cezalar... ...
Kamu Konutları Yönetmeliği
İl-ilçe Hizmet Puanları
Taşınır Mal Yönetmeliği
Adaylık Mevzuatı
2 Yılda Bir Terfiler Tebliği
Hizmet Bölgeleri Çizelgesi
Orta Öğretim Kurumları Sınıf Gecme Ve Sınav Yönetm
Tebliğ-tebellüğ Belgesi
Devlet Memuru Yemin Metni 1
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Yönetmeliği
Yönetici AtamaYönetmeliği
Yeni Ders Saatleri Çizelgesi
desimal dosya sistemi
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
bilgi edinme basvuru formu
Devlet Memurunun Şikayet ve Müracaat Yönetmeliği
Türk Bayrağı Tüzüğü
Ders ve Ek Ders Saatleri Esasları
Yeni İlköğretim Kurumları YönetmeliğiHiç yorum yok:

Yorum Gönder