YÖNETMELİKLER - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 28, 2013

YÖNETMELİKLER

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
YÖNETMELİKLER VE KANUNLAR


Lise ve dengi okullar denetim, teftiş rehberi
Milli Eğitim Bakanlığı 4+4+4 genelgesi
Yıllık Planlarla İlgili 2551 Sayılı Tebliğler Dergisi
Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
M.E.B Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin olduğu 2623 Sayılı Tebliğler Dergisi
Ermeni, Süryani ve Rumlarla ilgili konuların olduğu 2538 Sayılı Tebliğler Dergisi
Atatürkçülük konuları ile ilgili 2488 Sayılı Tebliğler Dergisi
Ortaöğretim Yıllık ödevlerle ilgili 2300 Sayılı Tebliğler Dergisi
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
Müdür yardımcılığı sınavına hazırlık ders notları
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatleri yönetmeliği
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği(Son Değişikliklerle)
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği
İsteğe ve özüre bağlı il içi Yerdeğiştirme Kılavuzu
Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge
türk bayrağı tüzüğü
Türk Bayrağı Kanunu
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ
Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİ
asli devlet mumurlarının yemin merasimi yönetmeliği
DERS KİTAPLARI YÖNETMELİĞİ
devlet memurlarını şikayet ve müracaat
Elektronik İmza Kanunu
ilköğretim yönetmeliği 
kılık kıyafet yönetmeliği
Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Protokol Ve Görgü Kuralları Yöneticinin Bilmesi Ve Uyması Gereken
Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği
meb disiplin amirleri yönetmeliği
norm kadro yönetmeliği
Sicil Yönetmeliği
Çiraklik Ve Meslek Eğitimi Kanunu
Milli Eğitim Temel Kanunu
1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun
rehberlik hizmetleri yönetmeliği