Zeka Oyunları - Akıl Oyunları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mart 01, 2016

Zeka Oyunları - Akıl Oyunları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Zeka Oyunları - Akıl Oyunları

Milli Eğitim Bakanlığı Zeka Oyunları Dersindeki Zeka ve Akıl Oyunlarını 6 bölüme ayırarak ünitelendirmiştir. Ortaokul 5. 6. 7. 8. sınıflar için hazırlanıp Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın onayından geçmiş olan bu dersin kapsamına giren 6 Ünite/Kategori ve Zeka ve Akıl Oyunları aşağıda verilmiştir. Zeka Oyunlarına Buradan ulaşabilirsiniz!!!!

NOT: İstediğiniz zeka oyununu seçip oyun hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabilir, zeka oyunu ile ilgili etkinlik, çalışma kağıdı, soru ve bulmacaları; bilgisayarınıza kaydedip çıktı alarak derse hazırlık, dersin işlenişinde veya değerlendirme amacıyla öğrencilere verebilirsiniz.

1. Akıl Oyunları

2. İşlem Oyunları

3. Strateji Oyunları

4. Karma Zeka Oyunları

5. Sözcük – Mantık Oyunları
Dört Değişkenli Mantık Oyunları Nedir? Nasıl Oynanır? Etkinlik, Soru ve Çalışma Kağıtları
Mantık Karesi Nedir? Nasıl Oynanır? Etkinlik, Soru ve Çalışma Kağıtları

6. Mekanik Oyunlar
Tangram Nedir? Nasıl Oynanır? Etkinlik, Soru ve Çalışma Kağıtları
T Puzzle Nedir? Nasıl Oynanır? Etkinlik, Soru ve Çalışma Kağıtları
Tetromino Nedir? Nasıl Oynanır? Etkinlik, Soru ve Çalışma Kağıtları
Pentomino Nedir? Nasıl Oynanır? Etkinlik, Soru ve Çalışma Kağıtları
Üç Boyutlu Küp Sayma ve Şekil Oluşturma Oyunları Nedir? Nasıl Oynanır? Etkinlik, Soru ve Çalışma Kağıtları

MEB tarafından hazırlanan 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulamaya başlanan 5-6-7 ve 8. Sınıflar için zeka oyunları dersi çocuklarımızın günümüz gelişmelerine ayak uydurabilmeleri, kavrama, yorumlama, problem çözme vb. alanlarda gelişimlerini destekleme amacıyla tasarlanmıştır.

Zeka oyunları dersi
Günümüz dünyası bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak hızla değişiyor. Bugünün dünyasında değişimin nesnesi olmak yerine öznesi olmak, bireylerin yenilik ve çözüm üretme kapasitelerinin gelişme düzeyine bağlıdır. Değişime uyum sağlamanın ötesinde, içinde yaşadığımız dünyada sürdürülebilir bir rekabet gücü oluşturmak için üretken bir değişimi hayal edecek, tasarlayacak ve yönetecek zihinsel yeterliliklerin ve kapasitenin oluşturulması gerekmektedir. Günlük problemlere ya da amaçlı olarak kurgulanmış problemlere alışılmışın dışında, özgün ve farklı çözümler üretebilmek, bir sorunun birden fazla cevabının olabileceğini görmek ve alternatif cevaplar üretebilmek, günümüzde bireyin hem kendi yaşamı için hem de toplum için artı değer üretmesinin temelini oluşturmaktadır. İnsanlık için yaşamı kolaylaştıran, bir güçlüğün üstesinden gelmeyi sağlayan her türlü gelişme ve buluş, alışılmışın dışındaki zihinlerin ürünüdür. Farklı düşünebilmeyi ve farklı çözümler üretebilmeyi sağlayan zihnin, mantığın, bilişsel kapasitenin ve akıl yürütmenin insan hayatı boyunca geliştirilebilir nitelikler olduğu bilinmektedir. Ancak bu gelişme erken yaşlarda göreceli olarak daha kolay ve daha hızlı gerçekleşmektedir.

Zekâ oyunları dersinin ortaokullarda seçmeli bir ders olarak okutulmasının gerekçesi bu temel kabullere dayanmaktadır.

Kavramlar ve algıları kullanarak soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, akıl yürütme ve bu zihinsel işlemleri bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zekâ olarak adlandırılmaktadır. Einstein’a göre zekânın gerçek göstergesi bilgi değil, hayal gücüdür. Okullarda, öğrencilere yalnızca bilgi aktarmak onların bilişsel kapasitelerinin, problem çözme becerilerinin, düşünme becerilerinin ve bir problemin çözümünde farklı stratejiler oluşturma ve kullanma becerilerinin geliştirilmesine yetmez. Öğrencilerin çeşitli oyunlar ve etkinliklerle zihinsel kapasitelerinin, becerilerinin geliştirilmesinde zekâ oyunları etkili bir araç olarak kullanılabilir. Zekâ oyunları gerçek problemleri de kapsayan, her türlü problemin oyunlaştırılmış halidir. Bu yüzden problem çözmeyi öğretmek için kullanılacak iyi bir araçtır.
Zeka Oyunları
Zeka Oyunları Etkinlikleri

Zekâ Oyunları Eğitiminin Genel Amacı:
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen genel amaçlar çerçevesinde, Zekâ oyunları dersinde öğrencilerin zekâ potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi, hızlı ve doğru karar vermesi, sistematik bir düşünce yapısı geliştirmesi, zekâ oyunları kapsamında bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi ve problem çözmeye yönelik olumlu bir tutum geliştirmesi amaçlanmaktadır. Zekâ oyunları dersi öğrencilerin problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesini, farklı bakış açıları oluşturabilmelerini, problemle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmelerini, bir konuya ve çözüme odaklanma alışkanlığı geliştirmelerini, akıl yürütme ve mantığı etkili bir şekilde kullanma kapasitelerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Öğrenciler zekâ oyunlarıyla bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarında kendi yeteneklerini ve potansiyellerini daha iyi tanıyacak, geliştirecek ve özgüvenlerini artıracak, başarı için sistemli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanacak ve başarısızlık halinde yılmadan alternatif çözümler ve stratejiler oluşturma tutum ve davranışlarını geliştireceklerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder