1.Sınıf Okuma Yazma Öğretimi - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ocak 18, 2013

1.Sınıf Okuma Yazma Öğretimi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
1. Sınıf Okuma Yazma Öğretimi İlk okuma yazma öğretiminin öğrencilere okuma ve yazma becerilerini kazandırmaktan daha geniş bir içeriği bulunmaktadır. Bu süreçte sadece okuma ve yazma becerilerinin kazandırılması değil aynı zamanda Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, iletişim kurma, problem çözme, karar verme gibi temel becerilerin de geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

İlk okuma-yazma öğretimi, öğrencilerin zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerinde önemli değişimlere neden olmaktadır. Bu değişimler öğrencinin hayat boyu kullanacağı anlama, sıralama, sorgulama, ilişki kurma, tahmin etme gibi zihinsel becerileri de geliştirmektedir. Öğrencilere yukarıda belirtilen nitelikleri kazandırmada ilk okuma-yazma öğretim yöntem ve uygulamalarının büyük rolü vardır.

1.Sınıf Çalışma Sayfaları EtkinliklerOKUMA
Bir çok anne babanın 1. sınıf başında ilgilerinin en yoğun olduğu konu okuma’dır.Eğer bir çocuk 1. sınıfı okumadan bitirirse,bu onun daha sonraki eğitim hayatında bir handikap olacaktır.Bunun anlamı çocuklar okumayı aynı seviyede öğrenmeli demek değildir.Anasınıfında olduğu gibi 1.sınıfta da normal gelişim oldukça geniş bir dağılım gösterir.Fakat çocukların çoğunluğu 1.sınıfa okumaya hazır olarak başlarlar.Çocuğunuzun hangi seviyede olduğu değil,ne kadar ilerlediği önemlidir.
Okumaya öğrenme çok kişisel bir gelişim sürecidir.Okumayı erken öğrenme çok büyük bir okul başarısı değildir.Eğer çocuğunuz okumada ilerlemekte kaydetmiyorsa hemen panik olmayın.Her çocuğun farklı yollarla,farklı metodlarla okuma öğrendiğini ,bireysel farklılıkların önemli olduğunu unutmayın.Ayrıca okuma problemlerinin görsel,hafızayla ilgili problemlerden,düşük motivasyondan,başarısızlık korkusundan kaynaklanabiliyor olabileceğini göz önünde bulundurun.Böyle bir durumda mutlaka öğretmeniyle konuşun.Onun yaklaşımını ve beklentilerini öğrenin.( Eğer çocuğunuza uymuyorsa ekstra yardım isteyin.)Öğretmen sınıf içinde farklı stratejiler kullanmaya başlayabilir.


Ayrıca sizde çocuğunuza sıkça kitap okuyarak,kitap okuma uğraşısını zevkle yerine getiren bir model oluşturun.Fakat hiçbir zaman zorlayıcı olmayın.

YAZMA
1.Sınıfta diğer önemli bir konu ise,yazmadır.Bir çok öğretmen çocuğun ilk günlerde yazdığı herhangi bir şeye ‘kelimelerin ilk harfi bile olsa’önem verir.Yıl içinde çocuklar harflerle çalışmada,harflerin seslerinde,kelimelerde ilerleme kaydederler.Daha uzun ve daha tamamlanmış cümleler yazabilirler.Yazım kuralları tamamen göz ardı edilmez,hatalar düzeltilir,fakat yaratıcı yazı ödevlerinde ilk odak yazım kuralları değildir.Çünkü bu durum yaratıcılığı engeller.Önemli olan bir şeyi düşünme ve onun yazmaya çalışmadır.Yazma öncesinde çocuğa yardımcı olabilecek bazı etkinlikler şunlardır;çizim ve resim yapma konusunda çocuğu destekleme,boyama alıştırmaları yapma,noktalardan oluşan şekilleri birleştirerek resim yapma,şekil tamamlama,karalama defterleri ve labirentli bulmacalardır.