Zamirler( Adıllar), Zamir Çeşitleri - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 01, 2015

Zamirler( Adıllar), Zamir Çeşitleri

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Zamirler( Adıllar), Zamir ÇeşitleriDil ve anlatım dersi ile ilgili ders notlarını ve konu özetlerini sizlerle paylaşıyoruz. eğitim öğretim sitesi, Türk edebiyatı dersi olduğu kadar dil ve anlatım dersi ile ilgili de ders notlarını sizler için hazırladı. Dil ve anlatım ders notları sayesinde derslerinize daha kolay çalışabilir, gireceğiniz sınavlarda yüksek puanlar alabilirsiniz.

Zamirler( Adıllar), Zamir Çeşitlerimızın içerisinde lise 1 dil ve anlatım ders konularından olan; iletişim, dilin işlevleri, sözcükte anlam, sözcükte yapı, Türkçenin tarihsel gelişimi ve dünya dilleri arasındaki yeri, cümlede anlam, cümle bilgisi, paragraf bilgisi gibi konular ve bu konulara ait ders notlarını bulabilirsiniz. 10. sınıf dil ve anlatım ders notları içerisinde tartışma çeşitleri, anlatım türleri, sözcük türleri gibi temel dil bilgisi konuları yer almaktadır. Özellikle sözcük türleri konusu dil bilgisinin en temel konularındandır. Zamirler( Adıllar), Zamir Çeşitlerimızın içerisinde öğretici metin türleri ve bu metin türlerini tanıtan bilgiler bulunmaktadır. nda ise sanatsal metinler ve bu metin türlerini tanıtan bilgiler bulunmaktadır.konu ders notları

Ortaöğretim dil ve anlatım dersi ilkokul ve ortaokulda Türkçe dersinin bir devamıdır. Türkçeye ait temel bilgilerin anlatıldığı dil ve anlatım dersi, geleceğimizi belirleyen birçok sınavda temel ders olarak karşımıza çıkmaktadır. YGS, LYS, KPSS gibi önemli sınavlarda bu dersten sorular sorulmaktadır. KPSS Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı alan öğretmenliği (ÖABT) bölümlerinin sınavlarında da dil bilgisinden sorular sorulmaktadır. Zamirler( Adıllar), Zamir Çeşitleri

Hayatımız ve geleceğimiz ile ilgili sınavlarda karşımıza çıkan Türkçe sorularını yapabilmek için lisede dil ve anlatım dersini iyi idrak etmek gerekir. Bu nedenle dil ve anlatım ders notlarını sizlerle paylaşmayı hedefledik. Türk edebiyatı, dil ve anlatım ve Türkçe derslerine kaynak site olma özelliği gösteren bu derslerle ilgili birçok dokümanı sizlere sunmaya devam edecektir.

Zamirler( Adıllar), Zamir Çeşitleri

İsimlerin veya söz öbeklerinin yerini tutan sözcüklere zamir(adıl) denir.’’Hasan, tahtaya gel!’’cümlesini’’Sen buraya gel!’’ şeklinde söylediğimiz zaman’’sen’’ sözcüğü Hasan’ın ; ‘’buraya ‘’ sözcüğü ‘’tahtanın’’ yerine kullanılmıştır. Dolayısıyla bu sözcükler birer zamirdir. Zamirler beş çeşittir:
Kişi (şahıs) zamirleri:
Sadece insan isimlerinin yerine kullanılabilen zamirlerdir.
‘’Eve giderken sizi görünce onlara telefon ederek geç geleceğimi, sizin ile birlikte olacağımı söyledim.
Cümlesindeki ’’sizi, onlara, sizin’’sözcükleri kişi isminin yerine kullanıldığı için kişi zamiridir. Dilimizdeki kişi zamirleri şunlardır:
Ben I.tekil kişi zamiri Biz I.çoğul kişi zamiri
Sen II. Tekil kişi zamiri Siz II. çoğul kişi zamiri
III. Tekil kişi zamiri Onlar III. çoğul kişi zamiri
Dönüşlük zamiri:
Dönüşlük zamiri ‘’kendi’’ sözcüğüdür. Kişi isimlerinin yanı sıra hayvan isimlerinin ya da cansız varlıkların yerine de geçebilir.
‘’Kendisinin haberi olmadan bir işe başlamayın.’’ Cümlesinde kişi isminin; ‘’Atlar, kendilerine bakan sahiplerine karşı kötü davranmaz.’’cümlesinde ise insan dışındaki bir varlık için kullanılmıştır. Kini durumlarda ‘’Bu yemeği o kendi yapmış.’’ Cümlesinde olduğu gibi, kişi adıllarıyla birlikte kullanılarak eylemi kişi yönünden pekiştirir.    
İşaret zamirleri:
İsimleri, bulundukları yeri işaret ederek karşılayan zamirlerdir. İşaret zamirleri varlığın yakınlığa ve sayısına göre değişik şekillerde kullanılır.
‘’Bu senin mi?’’, Şunu bana ver.’’, Onu asmaya koy.’’,
‘’Bunları sana aldım.’’, ‘’ Şunları bu köşeye yığıver.’’,
‘’Onları her gün oku.’’ Cümlesindeki altı çizili sözcükler işaret zamiridir.
‘’Burası önceleri bir liseydi.’’, ‘’Şuraya bir fidan dikeceğiz.’’, ‘’Orası yeni bir düğüne ev sahipliği yapacak.’’
Cümlelerinde geçen altı çizili sözcükler de işaret zamiridir.
‘’Onu kaybetmek için her zaman çantasında taşırdı.
Cümlesinde geçen ‘’o’’ zamiri bir ismin yerine kullanılmıştır. Dolayısıyla işaret zamiridir. ,
‘’Annemi çok severim, çünkü o benim için çok değerlidir.cemalaksoy.org
İşaret zamirleri insanlar için de kullanılabilir. Bu durumda zamir kişi zamiri olmaz.
’Bu, bizim eski mahallemizden bir arkadaşımız.’’
Cümlesinde geçen ‘’bu’’ zamiri, kişi adının yerine geçen bir işaret zamiridir.
Belgisiz zamirler:
  • İsimlerin yerini belirsiz olarak tutan zamirlerdir.
  • Cümlesinde ‘’bazıları’’ sözü öğrencilerin yerini alacak şekilde kullanıldığı için ‘’belirgisiz zamir’dir.
‘’Salona gelenlerin hepsi de eski dostumuzdur.’’
Cümlelerinde geçen alto çizili sözcükler belgisiz zamirdir.
Soru zamirleri:
  • İsimlerin yerini soru yoluyla tutan sözcüklerdir.’’Ne, kim, nereye, hangisi, kaçı, ne kadarı’’sözcükleri birer soru zamiridir.
‘’Bu akşam size kim geldi?’’
Cümlesinde’’kim’’ sözcüğü cümleye soru anlamı katmıştır. Soru zamiri cümleye soru anlamı katmayabilir.
‘’Nerede oturduğunu söyledi mi?’’
Cümlesinde soru anlamı ‘’nerede’’soru zamiri ile değil,’’mi’’ soru eki ile sağlanmıştır.
İşaret Sıfatı İle İşaret Zamirinin Farkı
İsimleri, bulundukları yeri işaret ederek karşılayan zamirlere işaret zamiri denir. Bu zamirler işaret sıfatlarının, işaret ettiği ismin yerine geçerek kullanılmasıyla oluşur.
’Bu çocuğu daha öncede görmüştüm.’’
Cümlesindeki ‘’bu’’ sözcüğü çocuğu gösterdiği için işaret sıfatıdır. Cümledeki ‘’bu’’ sözcüğünü, işaret ettiği ismin yerini alacak şekilde kullanırsak cümle,
‘’Bunu daha önce de görmüştüm.’’
Şeklinde olur. Bu durumda ‘’bunu’’ sözcüğü  ‘’çocuk’’ isminin yerine geçmiş ve işaret zamiri olmuştur.
Aşağıdaki cümlelerde de bu durumu örnekleri vardır. cemalaksoy.org
‘’Bu çantayı annem için aldım.’’
‘’Bunu annem için aldım.’’
Belgisiz Sıfat İle Belgesiz Zamiri Farkı
İsimlerinin yerini belirsiz olarak tutan zamirlere belgisiz zamir denir. İsimleri belirsiz olarak belirten sözcüklere de belgesiz sıfat dendiğini söylemiştik. Belgisiz sıfatlar belirttiği ismi yerini tutacak şekilde kullanıldığı zaman belgisiz zamir olur.
‘’Bazı öğrenciler, derse trenle gelir.’’
Cümlesinde ‘’bazı’’ sözcüğü’’ belgisiz sıfat’’tır.
‘’ bazıları derste trenle gelir.’’ 
Cümlesinde ise ‘’sözcüğü’’ öğrencilerin yerini alacak şekilde kullanıldığı için ‘’belgisiz zamir ‘’ dir.
’Birçok yazarı kitap fuarına gide gele tanıdım.’’
Cümlesinde ‘’birçok’’ sözcüğü ‘’belgisiz sıfat’’tır.
’Birçoğunu kitap fuarlarına gide gele tanıdım. ‘’
Cümlesindeki  ‘’birçoğu’’ sözcüğü ‘’ sanatçı’’nın yerini alacak şekilde kullanıldığı için belgisiz zamir olur.
Bazı belgisiz zamirler, adla belgisiz sıfatın yeri değiştirilip ada iyelik eki eklenmesiyle yapılır.cemalaksoy.org
‘’Bir adam kapıda sizi bekliyor.’’
Cümlesinde ‘’bir’’ sözcüğü belgisiz sıfat, ‘’adam ‘’ sözcüğü de addır. Ad ile belgisiz sıfatın yer değiştirilip sıfata yani ‘’bir’’ sözcüğüne iyelik eki eklendiğinde, başka bir ifadeyle ‘’bir adam’’ sözü ‘’adamın biri’’ olarak söylediğinde ‘’biri’’ sözcüğü belgisiz adıl olur.
Aşağıdaki cümlelerde de bu durumun örnekleri vardır.
‘’Bazı arkadaşlıklar uzun sürer.’’
‘’Arkadaşlıkların bazısı uzun sürer.
Soru Sıfatı İle Soru Zamirinin Farkı
İsimlerin soru yoluyla belirten sözcükler, soru sıfatlarıdır.
Ancak kimi durumlarda, soru sıfatının önündeki isim düşer. Soru sıfatı çoğu zaman, bir iyelik eki de alarak düşen ismin yerini tutmak suretiyle zamirleşir.
‘’O yazı, hangi gazetede yayımlandı?’’
Cümlesinde ‘’gazete’’ sözcüğü isim, ‘’hangi ‘’ sözcüğü de sıfattır. Bu cümleden ‘’gazete ‘’ sözcüğünü çıkarıp cümleyi yeniden söylediğimizde cümle,
‘’O yazı, hangisinde yayımlandı?’’
Şeklinde olur. Bu cümlede ‘’hangisinde’’ sözcüğü’’ gazete ‘’isminin yerini soru yoluyla tuttuğu için soru zamiri olur.
Kimi durumlarda soru sıfatı ile ismin yeri değiştirilip sıfata bir iyelik eki eklenir. Bu durumda da soru sıfatı, soru zamiri görevi kazanır. Yukarıdaki cümlede bu kuralı uygularsak cümle,
‘’O yazı, gazetelerin hangisinde yayımlandı?’’
  Şeklinde söylenir. Bu durumda da ‘’hangisinde’’ sözcüğü soru adılı olarak kullanılmış olur. 
Yukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz Siz değerli öğrenci arkadaşlarımıza derslerinde yardımcı olmak adına çalışma kitabı cevapları ve ders kitabı cevapların sunuyoruz. Sitemizde çalışma kitabı cevaplarının yanı sıra ders kitabı cevapları da bulunmaktadır. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Bu sebeple farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde bulunmaktadır.

Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notlarında hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.

9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları ödevini Kopyala-yapıştır yapmak kimseye bir fayda sağlamaz. Kendi cümleleriniz sizi en iyi ifade edendir; kısa ve sade cümlelerle derdinizi anlatın. Uzun ödev yüksek not alır diye bir şey artık yok, o eskidenmiş. Asıl marifet sadede kısa ve öz biçimde gelebilmek ve anlatmak istediğinizi doğru bir şekilde kâğıda yansıtabilmektir. Ödev kolay okunur biçimde düzenlenmeli. Kapak, içindekiler sayfası, son kısımda referanslar ve varsa ekler bölümü mutlaka belirtilmeli. Ödevinizi sıkı bir imlâ kontrolünden geçirmenin faydası olur, zararı olmaz.

Sitemizdeki ziyaret etmiş olduğunuz yer alan 9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları adlı yayında yukarıda yer alan sayfa numaralarından aradığınız sayfanın cevaplarını bulabilirsiniz. Unutmayınız ki verilen cevapların doğruluğunun kesin olmadığını cevaplarınızı kontrol etmeniz amacıyla eklendiğini belirtelim. Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları

Yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. Şunu unutmayın; ki tüm cevapları buradan birebir yapmanız sizin faydanıza olmayacak bilakis sizi tembelleştirecektir. Bu da istediğimiz bir geri dönüt değildir. Bu nedenle uyarılarımızı dikkate alınız. Yardıma ihtiyacınız olursa web sitemizin iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Size en kısa sürede dönülecektir. Derslerinizde başarılı olmanız dileğiyle.....