Paragrafta Ana Düşünce - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 01, 2015

Paragrafta Ana Düşünce

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Paragrafta Ana Düşünce


Dil ve anlatım dersi ile ilgili ders notlarını ve konu özetlerini sizlerle paylaşıyoruz. eğitim öğretim sitesi, Türk edebiyatı dersi olduğu kadar dil ve anlatım dersi ile ilgili de ders notlarını sizler için hazırladı. Dil ve anlatım ders notları sayesinde derslerinize daha kolay çalışabilir, gireceğiniz sınavlarda yüksek puanlar alabilirsiniz.

Paragrafta Ana Düşüncemızın içerisinde lise 1 dil ve anlatım ders konularından olan; iletişim, dilin işlevleri, sözcükte anlam, sözcükte yapı, Türkçenin tarihsel gelişimi ve dünya dilleri arasındaki yeri, cümlede anlam, cümle bilgisi, paragraf bilgisi gibi konular ve bu konulara ait ders notlarını bulabilirsiniz. 10. sınıf dil ve anlatım ders notları içerisinde tartışma çeşitleri, anlatım türleri, sözcük türleri gibi temel dil bilgisi konuları yer almaktadır. Özellikle sözcük türleri konusu dil bilgisinin en temel konularındandır. 11. sınıf dil ve anlatım ders notlarımızın içerisinde öğretici metin türleri ve bu metin türlerini tanıtan bilgiler bulunmaktadır. Paragrafta Ana Düşüncenda ise sanatsal metinler ve bu metin türlerini tanıtan bilgiler bulunmaktadır.konu ders notları

Ortaöğretim dil ve anlatım dersi ilkokul ve ortaokulda Türkçe dersinin bir devamıdır. Türkçeye ait temel bilgilerin anlatıldığı dil ve anlatım dersi, geleceğimizi belirleyen birçok sınavda temel ders olarak karşımıza çıkmaktadır. YGS, LYS, KPSS gibi önemli sınavlarda bu dersten sorular sorulmaktadır. KPSS Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı alan öğretmenliği (ÖABT) bölümlerinin sınavlarında da dil bilgisinden sorular sorulmaktadır. Paragrafta Ana Düşünce

Hayatımız ve geleceğimiz ile ilgili sınavlarda karşımıza çıkan Türkçe sorularını yapabilmek için lisede dil ve anlatım dersini iyi idrak etmek gerekir. Bu nedenle dil ve anlatım ders notlarını sizlerle paylaşmayı hedefledik. Türk edebiyatı, dil ve anlatım ve Türkçe derslerine kaynak site olma özelliği gösteren bu derslerle ilgili birçok dokümanı sizlere sunmaya devam edecektir.

Paragrafta Ana Düşünce

Cümlelerin oluşturduğu paragraflar, bir ana düşünce etrafında kümelenmiş, aynı amacı gerçekleştiren cümleler topluluğudur. Nasıl, yargının düzeyini anlamak cümlelerle sağlanırsa düşüncenin düzeyini de anlamak da paragrafla olur. Paragraflarda vurgulanmak istenen bir düşünce mutlaka vardır. Diğer cümleler yani yardımcı düşünceler, bir ana düşüncenin geliştirilmesi için kurulur. Bir paragraf neden bahsederse etsin okuruna aktarmak istediği bir düşünce mutlaka vardır. Başka bir ifade ile her paragraf bir amacı takip eder.
Paragrafın konusu ne olursa olsun her yazarın yazısında mutlaka karşısındakine aktarmak istediği bir düşüncesi vardır. Yazarın bu düşüncesine, başka bir deyişle yazısını yazmaktaki amacına ana düşünce denir. Ana düşünce, paragrafta çeşitli şekillerde verilebilir. Bunlardan en çok kullanılan şunlardır:

1)Cümleyle Temsil Edilen Ana Düşünce

Paragraftaki amaç; yazarın aktarmak istediği düşünce, okur tarafından yorumla bulunamayıp yazar tarafından bir cümle halinde paragrafa yerleştirilebilir. Bu tür ana düşüncelerde yazar okura söylemek istediğini açıkça vermiştir. Böylece okur paragrafı yorumlayarak bir ana düşünce çıkarmak zorunda değildir.
Bilgi Notu:
Ana düşüncenin cümlelerle temsil edildiği paragraflarda, paragrafı oluşturan cümleler numaralandırılır ve numaralanmış cümlelerden hangisinin en genel yargıyı taşıdığı ya da hangisinin paragrafın ana fikrini temsil ettiği sorulur.cemalaksoy.org
-Bu tip sorularda genellikle aşağıdaki soru kalıpları kullanılır?
-Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın ana düşüncesidir?
-Bu parçadaki en genel yargı numaralanmış cümlelerden hangisidir?
-Bu parçada asıl anlatılmak istenen düşünce, hangi cümlede verilmiştir?
Bilgi Notu:
(I)                 Sözlü gelenek şiiri, hiç değişmeyen bir şiirdir ama aynı zamanda sürekli bir değişim içindedir.
(II)               Hep aynı kalıplar kullanıldığı için şiir, genel olarak değişmez; yıllar yılı aynı kalır.
(III)             Ama her şair, her şiiri okuyuşunda istediği uzatma ve kısaltmaları, eklemeleri yaptığı için şiir her okunuşunda değişiktir.
(IV)             Bunun için farklı şairler tarafından okunan aynı şiir, size farklı şiirmiş gibi gelebilir.
(V)               Sözlü gelenek şiiri, değişimi bu şekilde yakalamıştır.
Bu paragrafta, konu hangi cümlede yer alan yargıya bağlı gelişiyorsa o paragraftaki en genel yargılı cümle odur.
Örneğin, yukarıdaki soruda yer alan paragrafta, sizce I’inci cümle mi II’nci cümle için yazılmıştır yoksa II’nci cümle mi I’inci cümle için yazılmıştır? Tabii ki II’nci cümle I’inci cümle için yazılmıştır. Yani II’nci cümlenin ve diğer cümlelerin görevi, I’inci cümlede öne sürülen düşünceyi desteklemek, açıklığa kavuşturmaktır. Bir benzetmeyle ifade edecek olursak diğer cümlelerin yaptığı iş, I’inci cümleye hizmet etmektir.

2)Parçanın Bütününden Çıkarılan Ana Düşünce

Yazarın, paragrafında aktarmak istediği düşünceyi yani yazmaktaki amacını paragrafın tek bir cümlesinde toplamak yerine bütün paragrafa dağıtmasıdır. Bu ana düşünceyi barındıran paragraflarda anlatılmak istenen düşünce, çeşitli yan unsurlarla desteklenerek parçanın tamamına dağıtılmıştır. Ana düşünceyi destekleyen bu yan unsurlar; örnekleme, benzetme, karşılaştırma, tanık gösterme, alıntı yapma vs. yani düşünceyi geliştirme yollarıdır. Bu düşünceyi geliştirme yollarının da yol göstericiliğiyle yazarın yazmaktaki amacı, parçanın tamamından çıkarılabilir.
Bu tip ana düşünce soruları en çok şu şekilde sorulur: “Yukarıdaki paragrafta vurgulanmak istenen, asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?” ya da “Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı, aşağıdakilerden hangisidir?”

3)Soru Cümlesi Şeklindeki Ana Düşünce

Paragraf boyunca verilmiş olan cevabın, nasıl bir soruya karşılık olabileceğinin sorulduğu paragraflardır. Paragraf boyunca savunulanlar, anlatılanlar, yazarın iletmek istedikleri tek bir soruyla özetlenir. Aslında bu soru yani özet cümle parçanın özüdür, ana düşüncedir. Parçadaki öz, tek bir cümleye yani soruya aktarılmıştır.
Bilgi Notu:
Parçanın hangi soruya cevap olduğunu bulmaktaki en pratik nokta, parçanın ilk cümlelerinde yatmaktadır çünkü parçanın ilk cümlesi genellikle soruya uygun bir giriş olacağından anahtar cümle niteliği taşır. Yalnız paragrafın diğer cümlelerinin de sorudan kopuk olmaması gerekir.
Bilgi notu:
Verilen bir paragrafın seçeneklerdeki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabileceğini bulduran sorularda, aşağıdaki soru kalıpları tercih edilir:
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?
Bu sözler, aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir?
Bilgi notu:
Sevgili arkadaşlar, bir paragrafın hangi soruya karşılık yazılmış olabileceğini bulduran sorularda, öncelikle paragrafın konusu belirlenmeli ve seçeneklerde bu konuya uygun bir soru cümlesi aranmalıdır.
Daha da önemlisi, soru cümlesinin paragrafın özellikle ilk cümlesiyle anlamsal bir uyum içinde olup olmadığına dikkat edilmelidir. Çünkü, soru cümlesi, paragrafın başına gelebilecek bir cümleyle hemen hemen aynı özellikleri taşır. Örneğin, “Bugün 19 yaşına girdim.”cümlesiyle başlayan bir paragraf, “Senin adın ne?” sorusu üzerine yazılmış olabilir mi? Tabii ki hayır!
Yukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz Siz değerli öğrenci arkadaşlarımıza derslerinde yardımcı olmak adına çalışma kitabı cevapları ve ders kitabı cevapların sunuyoruz. Sitemizde çalışma kitabı cevaplarının yanı sıra ders kitabı cevapları da bulunmaktadır. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Bu sebeple farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde bulunmaktadır.

Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notlarında hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.

Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları ödevini Kopyala-yapıştır yapmak kimseye bir fayda sağlamaz. Kendi cümleleriniz sizi en iyi ifade edendir; kısa ve sade cümlelerle derdinizi anlatın. Uzun ödev yüksek not alır diye bir şey artık yok, o eskidenmiş. Asıl marifet sadede kısa ve öz biçimde gelebilmek ve anlatmak istediğinizi doğru bir şekilde kâğıda yansıtabilmektir. Ödev kolay okunur biçimde düzenlenmeli. Kapak, içindekiler sayfası, son kısımda referanslar ve varsa ekler bölümü mutlaka belirtilmeli. Ödevinizi sıkı bir imlâ kontrolünden geçirmenin faydası olur, zararı olmaz.

Sitemizdeki ziyaret etmiş olduğunuz yer alan Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları adlı yayında yukarıda yer alan sayfa numaralarından aradığınız sayfanın cevaplarını bulabilirsiniz. Unutmayınız ki verilen cevapların doğruluğunun kesin olmadığını cevaplarınızı kontrol etmeniz amacıyla eklendiğini belirtelim. Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları

Yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. Şunu unutmayın; ki tüm cevapları buradan birebir yapmanız sizin faydanıza olmayacak bilakis sizi tembelleştirecektir. Bu da istediğimiz bir geri dönüt değildir. Bu nedenle uyarılarımızı dikkate alınız. Yardıma ihtiyacınız olursa web sitemizin iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Size en kısa sürede dönülecektir. Derslerinizde başarılı olmanız dileğiyle.....