Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 01, 2015

Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları


Dil ve anlatım dersi ile ilgili ders notlarını ve konu özetlerini sizlerle paylaşıyoruz. eğitim öğretim sitesi, Türk edebiyatı dersi olduğu kadar dil ve anlatım dersi ile ilgili de ders notlarını sizler için hazırladı. Dil ve anlatım ders notları sayesinde derslerinize daha kolay çalışabilir, gireceğiniz sınavlarda yüksek puanlar alabilirsiniz.

Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yollarımızın içerisinde lise 1 dil ve anlatım ders konularından olan; iletişim, dilin işlevleri, sözcükte anlam, sözcükte yapı, Türkçenin tarihsel gelişimi ve dünya dilleri arasındaki yeri, cümlede anlam, cümle bilgisi, paragraf bilgisi gibi konular ve bu konulara ait ders notlarını bulabilirsiniz. 10. sınıf dil ve anlatım ders notları içerisinde tartışma çeşitleri, anlatım türleri, sözcük türleri gibi temel dil bilgisi konuları yer almaktadır. Özellikle sözcük türleri konusu dil bilgisinin en temel konularındandır. 11. sınıf dil ve anlatım ders notlarımızın içerisinde öğretici metin türleri ve bu metin türlerini tanıtan bilgiler bulunmaktadır. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yollarında ise sanatsal metinler ve bu metin türlerini tanıtan bilgiler bulunmaktadır.konu ders notları

Ortaöğretim dil ve anlatım dersi ilkokul ve ortaokulda Türkçe dersinin bir devamıdır. Türkçeye ait temel bilgilerin anlatıldığı dil ve anlatım dersi, geleceğimizi belirleyen birçok sınavda temel ders olarak karşımıza çıkmaktadır. YGS, LYS, KPSS gibi önemli sınavlarda bu dersten sorular sorulmaktadır. KPSS Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı alan öğretmenliği (ÖABT) bölümlerinin sınavlarında da dil bilgisinden sorular sorulmaktadır. Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları

Hayatımız ve geleceğimiz ile ilgili sınavlarda karşımıza çıkan Türkçe sorularını yapabilmek için lisede dil ve anlatım dersini iyi idrak etmek gerekir. Bu nedenle dil ve anlatım ders notlarını sizlerle paylaşmayı hedefledik. Türk edebiyatı, dil ve anlatım ve Türkçe derslerine kaynak site olma özelliği gösteren bu derslerle ilgili birçok dokümanı sizlere sunmaya devam edecektir.

Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları

Anlatım türünde yazarın, biçimlendirdiği konuyu daha inandırıcı, daha etkili, daha canlı kılmak için başvurduğu yöntemlerdir.
Düşünceyi geliştirme yolları, anlatım türleri gibi paragrafın şekliyle ilgili bir yöntem değil; konuyu işlemekte ve etkili kılmakta kullanılan yan unsurdur. Kısacası düşünceyi geliştirme yolları paragrafta bir araçtır. Düşünceyi geliştirme yolları şu başlıklar altında incelenebilir:

 

Tanımlama

Bilinmeyeni, belirleyici ve ayırıcı özellikleriyle anlatmak için kullanılan yöntemdir. Nesnel bir nitelik taşıdığından genellikle açıklama paragraflarında kullanılır.
“Nedir?, Neye denir?” sorularına cevap veren cümlelerden oluşur.
Yüklemlerinde –dır, -dir eki bulunur.
Misal:
Özgür düşünce, bütün kalıpları, altından da olsa, bütün kafesleri, bütün yasakları yıkan düşüncedir.
“Özgür düşünce nedir?”
Bütün kalıpları, altından da olsa bütün kafesleri, bütün yasakları yıkan düşüncedir.
Bilgi Notu:
En çok açıklama paragrafında kullanılır.

Karşılaştırma

Savunulan düşüncenin kabul görmesi için parçada varlıkların ya da kavramların benzer ya da karşıt yönleri kıyaslamaktır.
Karşılaştırma paragraflarında genellikle “ise” bağlacı kullanılır fakat her karşılaştırma cümlesinin arasında “ise” bağlacı olmak zorunda değildir.
Bu tür paragraflarda “en, daha, kadar” sözcükleri kullanılabilir.
Misal:
Bir öyküyü okuyanla, onun oyunlaştırılmış biçimini sahnede izleyen kişi arasındaki fark nedir? İzleyen, gördüklerini dolaysız olarak yaşamaktadır. Başka deyişle sahnede, ortaya konulan hazır bir dünya vardır; izleyici tüm duygularını harekete geçirerek bu dünyayı algılar. Okuyan ise okuduklarını kendi düşünce ve düş süzgecinden geçirerek kafasında canlandırır.
Bu paragrafta “izleyici ve okuyan arasındaki farklar” kıyaslama yoluyla ortaya konduğundan –ise bağlacıyla da bu netleşmiştir-bu parçada karşılaştırma ağır basmaktadır.
Bilgi Notu: En çok açıklama ve tartışma paragrafında kullanılır.

 

Örnekleme

Paragrafta anlatılanları somutlamak için başvurulan yöntemdir. Daha çok açıklama paragrafında kullanılır. Düşünceyi inandırıcı kılmak amacıyla kullanılır.
Bilgi Notu: Örnekleme ile tanık gösterme karıştırılabilir. Örneklemede yazardan ya da eserden bahsedebilir, tanık göstermede ise yazardan ve eserden alıntılar yapabilir.
Misal:
Bütün dönemlerde ve bütün insanlarda ortak, değişmez, gülünç yanları; aşağılık davranışları eyleme ve söze dönüştüren yapıtlardır karakter güldürüleri. Bencillikler, inatçılıklar, saplantılar, bağnazlıklar en belirgin biçimde gözlemin ürünü olarak verilir. Moliere’nin “Cimri”si karakter güldürüsünün tüm niteliklerini içeren yetkin bir örnektir.
Parçada karakter güldürüleriyle ilgili bilgi verilmektedir. Bu anlatılanların daha iyi anlaşılabilmesi için Moliere’nin “Cimri” adlı eseri örnek olarak kullanılmıştır.
Bilgi Notu: En çok açıklama ve tartışma paragrafında kullanılır; betimleme paragrafında yer almaz.

 

Benzetme

Aralarında ilgi bulunan iki şeyden zayıf olana kuvvetli olanın özelliklerini yüklemektir. Bu düşünceyi geliştirme yolu genellikle betimleme ve öyküleme paragraflarında kullanılır. Benzetme genellikle deyim aktarmasındaki şekliyle kullanılır. Başka bir deyişle, insana ait özelliklerin doğaya, doğaya ait özelliklerin insana aktarılması yoluyla yapılır.
Misal:
Ankara’nın mimarisiyle ünlü ilçesi Ayaş’ta bir sokak… Sokaktaki tarihi evlerden biri… Badanası solmuş, sıvaları yer yer dökülmüş. Pencere pervazları da doğaya direniyor, bir bakıma evin sahibi yaşlı kadını andırıyor. Ev de yorgun, sahibi de. Ne var ki yaşam sürüyor.
Paragrafta “pencere pervazları doğaya direniyor.” Yargısıyla pencere pervazları insana benzetilmiştir. Ayrıca “ev de yorgun” yargısında da insan özelliği yüklenilmiş bir varlık vardır. Bu nedenle parçada benzetmelere yer verilmiştir.
Bilgi Notu: En çok betimleme paragrafında kullanılır.

 

Tanık Gösterme (Alıntı Yapma) 

Yazar, paragrafta savunduğu görüşü daha inandırıcı kılmak için o konuyla ilgili uzman bir kişinin görüşünü kullanır. O kişinin kendisiyle aynı düşüncede olduğunu ortaya koyar. Genellikle açıklama paragraflarında kullanılır. Bu yöntemde gösterilen tanık, alanında uzman bir kişi olmalıdır. Alıntı yapmada ise tanığın bir sözünden veya eserlerinden bir bölüm alma vardır. Alıntı yapılırken mutlaka alıntı yapılan kişinin adı geçer.
Misal:
İnsanlar, yaşanılan ama farkında olunmayan mutluluktan çok, yaşayacakları anların hayaliyle mutlu olurlar. Pek çok yazar anılarında: “… o zaman, içinde bulunduğum mutluluğun farkında değilmişim.” Şeklinde serzenişlere yer vermektedir. Ahmet Rasim: “Mutluluğu, mutluluk çağı geçtikten sonra yakalamaya çalışır insanoğlu.”der.
Paragrafta, yaşanılan anlardaki mutluluğun fark edilmediğinden yakınılmıştır. Bu yakınmayı ispatlamak için Ahmet Rasim tanık olarak gösterilmiş ve onun sözü alıntı halinde verilmiştir.
Bilgi Notu: En çok açıklama ve tartışma paragrafında kullanılır.

 

Sayısal Verilerden Yararlanma

Yazar, paragrafta anlatılanları kanıtlamak amacıyla rakamlar kullanarak anlattıklarını somutlamaya çalışırsa bu, sayısal verilerden yararlanmadır. Kısacası paragrafta rakamlar kullanmaktır. Bu düşünceyi geliştirme yolunun kullanılması, paragrafta anlatılanların kesinliğini arttırır.

 

Öznel Verilerden Yararlanma(Kanıları Ön Plana Çıkarma)

Paragraftaki yargının inandırıcılığını arttırmak amacıyla değil, yazarla okur arasındaki samimi bağın oluşması için yazarın, düşüncelerini sıraladığı, ön yargı ve duygu cümleleri kullandığı anlatım tekniğidir. Genellikle tartışma ve betimleme paragrafında kullanılır.

 

Duyulardan Yararlanma

Paragrafta anlatılanların duyularla ifade edilmesidir. Paragrafta beş duyudan herhangi birinin ya da birkaçının kullanılmasıdır. (görme, işitme, dokunma, tatma, koklama) Genellikle betimleme ve öyküleme paragraflarında kullanılır.
Bilgi Notu:
Anlatım biçimleri sorularında, düşünceyi geliştirme yolları, cümle yorumu, sözcük anlamı ve dil bilgisi konularının karma olarak sorulduğu sorularla da karşılaşılabilir. En çok betimleme paragrafında kullanılır.
Yukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz Siz değerli öğrenci arkadaşlarımıza derslerinde yardımcı olmak adına çalışma kitabı cevapları ve ders kitabı cevapların sunuyoruz. Sitemizde çalışma kitabı cevaplarının yanı sıra ders kitabı cevapları da bulunmaktadır. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Bu sebeple farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde bulunmaktadır.

Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notlarında hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.

Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları ödevini Kopyala-yapıştır yapmak kimseye bir fayda sağlamaz. Kendi cümleleriniz sizi en iyi ifade edendir; kısa ve sade cümlelerle derdinizi anlatın. Uzun ödev yüksek not alır diye bir şey artık yok, o eskidenmiş. Asıl marifet sadede kısa ve öz biçimde gelebilmek ve anlatmak istediğinizi doğru bir şekilde kâğıda yansıtabilmektir. Ödev kolay okunur biçimde düzenlenmeli. Kapak, içindekiler sayfası, son kısımda referanslar ve varsa ekler bölümü mutlaka belirtilmeli. Ödevinizi sıkı bir imlâ kontrolünden geçirmenin faydası olur, zararı olmaz.

Sitemizdeki ziyaret etmiş olduğunuz yer alan Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları adlı yayında yukarıda yer alan sayfa numaralarından aradığınız sayfanın cevaplarını bulabilirsiniz. Unutmayınız ki verilen cevapların doğruluğunun kesin olmadığını cevaplarınızı kontrol etmeniz amacıyla eklendiğini belirtelim. Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları

Yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. Şunu unutmayın; ki tüm cevapları buradan birebir yapmanız sizin faydanıza olmayacak bilakis sizi tembelleştirecektir. Bu da istediğimiz bir geri dönüt değildir. Bu nedenle uyarılarımızı dikkate alınız. Yardıma ihtiyacınız olursa web sitemizin iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Size en kısa sürede dönülecektir. Derslerinizde başarılı olmanız dileğiyle.....