İletişim - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 02, 2015

İletişim

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
İletişim


Dil ve anlatım dersi ile ilgili ders notlarını ve konu özetlerini sizlerle paylaşıyoruz. eğitim öğretim sitesi, Türk edebiyatı dersi olduğu kadar dil ve anlatım dersi ile ilgili de ders notlarını sizler için hazırladı. Dil ve anlatım ders notları sayesinde derslerinize daha kolay çalışabilir, gireceğiniz sınavlarda yüksek puanlar alabilirsiniz.

İletişimmızın içerisinde lise 1 dil ve anlatım ders konularından olan; iletişim, dilin işlevleri, sözcükte anlam, sözcükte yapı, Türkçenin tarihsel gelişimi ve dünya dilleri arasındaki yeri, cümlede anlam, cümle bilgisi, paragraf bilgisi gibi konular ve bu konulara ait ders notlarını bulabilirsiniz. 10. sınıf dil ve anlatım ders notları içerisinde tartışma çeşitleri, anlatım türleri, sözcük türleri gibi temel dil bilgisi konuları yer almaktadır. Özellikle sözcük türleri konusu dil bilgisinin en temel konularındandır. 11. sınıf dil ve anlatım ders notlarımızın içerisinde öğretici metin türleri ve bu metin türlerini tanıtan bilgiler bulunmaktadır. İletişimnda ise sanatsal metinler ve bu metin türlerini tanıtan bilgiler bulunmaktadır.konu ders notları

Ortaöğretim dil ve anlatım dersi ilkokul ve ortaokulda Türkçe dersinin bir devamıdır. Türkçeye ait temel bilgilerin anlatıldığı dil ve anlatım dersi, geleceğimizi belirleyen birçok sınavda temel ders olarak karşımıza çıkmaktadır. YGS, LYS, KPSS gibi önemli sınavlarda bu dersten sorular sorulmaktadır. KPSS Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı alan öğretmenliği (ÖABT) bölümlerinin sınavlarında da dil bilgisinden sorular sorulmaktadır. İletişim

Hayatımız ve geleceğimiz ile ilgili sınavlarda karşımıza çıkan Türkçe sorularını yapabilmek için lisede dil ve anlatım dersini iyi idrak etmek gerekir. Bu nedenle dil ve anlatım ders notlarını sizlerle paylaşmayı hedefledik. Türk edebiyatı, dil ve anlatım ve Türkçe derslerine kaynak site olma özelliği gösteren bu derslerle ilgili birçok dokümanı sizlere sunmaya devam edecektir.

İletişim

İnsan, yaratılışı gereği yaşadığı toplum içinde diğer insanlarla etkileşim içinde olmak zorundadır. Maddi anlamda bir ihtiyaç hissetmese bile başkalarıyla en azından gönlündekileri paylaşmak, başkalarını dinlemek veya başkaları tarafından dinlenmek ister. İlk Çağ’dan itibaren mağara duvarlarına çizdiği resimler bile bu ihtiyacın birer yansımasıdır. İnsanın bu paylaşımı neticesinde ortaya çıkan eylemi ise “iletişim” olarak adlandırılır. Ne var ki iletişim çift yönlü olmak zorunda olan bir eylemdir. Yani en az iki insan arasında olması zorunludur, tek başına gerçekleştirilmeye çalışılması halinde “iletme” eylemi gerçekleştirilmişken “iletişim” kelimesindeki birliktelik ve karşılıklı olma anlamı kaybolmaktadır.
Bilgi Notu: İletişimin kişiden kişiye değişen birçok tanımı yapılabilir.
En az iki insan veya insan grubu arasında gerçekleştirilen duygu, düşünce, bilgi, davranış ve her türlü olay veya olgu aktarımına iletişim denir.
İletilmek istenen bir bilginin veya mesajın hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşılabildiği bir ortamda göndericiden alıcıya aktarılmasına iletişim denir.
İletişim tek bir yolla gerçekleştirilmek zorunda olan bir kavram değildir. İletişimi sağlayan çok çeşitli yöntemler vardır. İnsanlar birbiriyle konuşarak, yazışarak, beden hareketleriyle, ışık veya duman gibi çeşitli vasıtalarla iletişim kurabilirler. Karadeniz Bölgesi’ndeki insanlarımızın bir kısmı ıslıklarıyla haberleşebilmektedir. Trafik akışını kontrol etmek isteyen bir trafik polisi ağzındaki düdükle veya el, kol hareketleriyle sürücülere dur-geç gibi komutlar verebilir. Yine, bir babanın yanlış davranış içindeki çocuğunu gözleriyle uyarması da iletişim kabul edilir. Tüm bunlar iletişimin kendisine ve kullanılabilecek iletişim yöntemlerine birer örnek olarak gösterilebilir.
Bilgi Notu: İnsanın iletişim için kullanabileceği çok çeşitli yöntemleri olmasına rağmen iletişim yöntemlerinden en etkili belki de en kullanışlısı dildir.

İletişimin Unsurları

Gönderici(Kaynak): Duygu, düşünce veya istekleri yani ileti dediğimiz mesajı ileten kişi veya topluluktur. İletişim, sözlü yapılmışsa konuşan kişi; yazılı ise metin yazarı gönderici konumundadır.
Alıcı: Duygu, düşünce ve isteklerin iletildiği kişi, kendisiyle konuşulan yani muhataptır. Bu konuşmanın dinleyicileri, bir kitabın okuyucuları, bir gösterinin izleyicileri alıcıya örnektir.
İleti (Mesaj): Göndericinin alıcıya iletmek istediği her türlü duygu, düşünce, istek veya olaydır.
Kanal: İletilerin alıcıya gönderilmesinde kullanılan yol veya somut araçlardır. Konuşurken kullandığımız ses dalgalarından bilgisayar ekranına, bir gazete sayfasından bir CD’ye kadar iletişimde kullanılabilecek birçok kanal vardır.
Dönüt: Alıcının iletiye verdiği her türlü yanıt veya geri bildirimdir.
Kod(Şifre): İletinin üretildiği şifreleme sistemidir. Başka bir ifadeyle kişilerin birbirini anladığı ses, işaret veya hareketlerden oluşan ve belli kuralları olan her doğal sisteme kod denir.
Bildirimin yani iletişimin sağlıklı biçimde gerçekleşebilmesi için hem göndericinin hem de alıcının bildiği bir şifreleme(kod) sistemine sahip olması gerekir. Dilimizi bilmeyen bir turist ile sözlü olarak anlaşamayışımızın sebebi, farklı kodları kullanıyor olmamızdır. O halde Türkçe, İngilizce, Fransızca gibi dillerin hepsi koda örnek oluşturur.
Bağlam: İletişimde görev alan gönderici, alıcı, ileti, kod gibi unsurların birlikte meydana geldiği ortama bağlam denir. En kısa ifadeyle bağlam, iletişimin gerçekleştiği ortamdır.
Her iletişim, bir bağlamda gerçekleşir ve iletişim unsurlarının herhangi birindeki değişim iletişimin bağlamının değişmesine neden olur. İletinin aktarıldığı zaman dilimi, iletinin öncesi ve sonrasındaki söylenenler, iletişimin oluştuğu andaki alıcının sosyal, ekonomik ve ruhsal durumu bağlamı etkileyen başlıca faktörlerdir. 
Yukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz Siz değerli öğrenci arkadaşlarımıza derslerinde yardımcı olmak adına çalışma kitabı cevapları ve ders kitabı cevapların sunuyoruz. Sitemizde çalışma kitabı cevaplarının yanı sıra ders kitabı cevapları da bulunmaktadır. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Bu sebeple farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde bulunmaktadır.

Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notlarında hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.

Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları ödevini Kopyala-yapıştır yapmak kimseye bir fayda sağlamaz. Kendi cümleleriniz sizi en iyi ifade edendir; kısa ve sade cümlelerle derdinizi anlatın. Uzun ödev yüksek not alır diye bir şey artık yok, o eskidenmiş. Asıl marifet sadede kısa ve öz biçimde gelebilmek ve anlatmak istediğinizi doğru bir şekilde kâğıda yansıtabilmektir. Ödev kolay okunur biçimde düzenlenmeli. Kapak, içindekiler sayfası, son kısımda referanslar ve varsa ekler bölümü mutlaka belirtilmeli. Ödevinizi sıkı bir imlâ kontrolünden geçirmenin faydası olur, zararı olmaz.

Sitemizdeki ziyaret etmiş olduğunuz yer alan Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları adlı yayında yukarıda yer alan sayfa numaralarından aradığınız sayfanın cevaplarını bulabilirsiniz. Unutmayınız ki verilen cevapların doğruluğunun kesin olmadığını cevaplarınızı kontrol etmeniz amacıyla eklendiğini belirtelim. Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları

Yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. Şunu unutmayın; ki tüm cevapları buradan birebir yapmanız sizin faydanıza olmayacak bilakis sizi tembelleştirecektir. Bu da istediğimiz bir geri dönüt değildir. Bu nedenle uyarılarımızı dikkate alınız. Yardıma ihtiyacınız olursa web sitemizin iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Size en kısa sürede dönülecektir. Derslerinizde başarılı olmanız dileğiyle.....