Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 02, 2015

Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri


Dil ve anlatım dersi ile ilgili ders notlarını ve konu özetlerini sizlerle paylaşıyoruz. eğitim öğretim sitesi, Türk edebiyatı dersi olduğu kadar dil ve anlatım dersi ile ilgili de ders notlarını sizler için hazırladı. Dil ve anlatım ders notları sayesinde derslerinize daha kolay çalışabilir, gireceğiniz sınavlarda yüksek puanlar alabilirsiniz.

Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yerimızın içerisinde lise 1 dil ve anlatım ders konularından olan; iletişim, dilin işlevleri, sözcükte anlam, sözcükte yapı, Türkçenin tarihsel gelişimi ve dünya dilleri arasındaki yeri, cümlede anlam, cümle bilgisi, paragraf bilgisi gibi konular ve bu konulara ait ders notlarını bulabilirsiniz. 10. sınıf dil ve anlatım ders notları içerisinde tartışma çeşitleri, anlatım türleri, sözcük türleri gibi temel dil bilgisi konuları yer almaktadır. Özellikle sözcük türleri konusu dil bilgisinin en temel konularındandır. 11. sınıf dil ve anlatım ders notlarımızın içerisinde öğretici metin türleri ve bu metin türlerini tanıtan bilgiler bulunmaktadır. Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yerinda ise sanatsal metinler ve bu metin türlerini tanıtan bilgiler bulunmaktadır.konu ders notları

Ortaöğretim dil ve anlatım dersi ilkokul ve ortaokulda Türkçe dersinin bir devamıdır. Türkçeye ait temel bilgilerin anlatıldığı dil ve anlatım dersi, geleceğimizi belirleyen birçok sınavda temel ders olarak karşımıza çıkmaktadır. YGS, LYS, KPSS gibi önemli sınavlarda bu dersten sorular sorulmaktadır. KPSS Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı alan öğretmenliği (ÖABT) bölümlerinin sınavlarında da dil bilgisinden sorular sorulmaktadır. Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

Hayatımız ve geleceğimiz ile ilgili sınavlarda karşımıza çıkan Türkçe sorularını yapabilmek için lisede dil ve anlatım dersini iyi idrak etmek gerekir. Bu nedenle dil ve anlatım ders notlarını sizlerle paylaşmayı hedefledik. Türk edebiyatı, dil ve anlatım ve Türkçe derslerine kaynak site olma özelliği gösteren bu derslerle ilgili birçok dokümanı sizlere sunmaya devam edecektir.

Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

Dil bilimi alanında yapılan çalışmalar sonucu dünyada ölü ve yaşayan 3.000’in üzerinde dil olduğu ve bu diller arasında da ses sistemi, yapı, söz dizimi, kelime dağarcığı gibi çeşitli açılardan bazı benzerlikler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu benzerliklerden yola çıkılarak diller köken ve yapılarına göre iki biçimde sınıflandırılmıştır.
Bir ana dilden ayrılarak zamanla birer bağımsız dile dönüşen ve benzer özellikleri bulunan dillere akraba diller denir. Akraba dillerinin oluşturduğu diller topluluğuna da dil ailesi denir. Yapılan son çalışmalar ışığında yeryüzünde 40’a yakın dil ailesi olduğu bilinmektedir.

A)Köken Bakımından Diller

1)Hint- Avrupa Dil Ailesi

Dünyanın en büyük dil ailesidir. Yüzlerce dil ve lehçe içerir. Bu ailede yer alan diller Hindistan’dan Avrupa’ya, oradan da Amerika’ya kadar geniş bir coğrafyada konuşulur. Günümüzde dünyada en çok konuşulan 20 dilden 12’si Hint-Avrupa dil ailesine aittir. Bunlar arasında İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Bengalce, Rusça, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Urduca sayılabilir.

2)Hami- Sami Dil Ailesi

Bunlar, Sami ırkının konuşmuş olduğu dillerden oluşur. Arapça ve İbranice bu dil ailesinin yaşayan en önemli iki dilidir.

3)Çin- Tibet Dil Ailesi

Çin- Tibet dillerinin de içinde bulunduğu 300 kadar Doğu Asya dilinden oluşan bir dil ailesidir. Çince, Tibetçe, Birmanca bu ailenin önemli dillerindendir.

4)Bantu Dil Ailesi

Bu dil ailesi içinde, Afrika’da özellikle de Güney ve Orta Afrika’da yerliler arasında konuşulan diller yer alır.

5)Ural- Altay Dil Ailesi

Türkçenin de içinde bulunduğu, günümüzde Altay dilleri ve Ural dilleri olarak ele alınan bu dil ailelerine “Ural-Altay” dil ailesi denmekteydi. Günümüzde bu dil ailesinin  varlığına dair bulunabilecek bilgilerin çoğu 1950 öncesi kaynaklara dayanmaktadır. Ural dil ailesi ile Altay dil ailesinin ayrı incelenmesi gerektiğini savunanlar da azımsanmayacak kadar çoktur ve birçok modern dil bilimci bu görüştedir.
Bilgi Notu: Türkçe bu dil ailesinin Altay kolu içerisinde incelenir, bu aile içerisinde dilimize en yakın dil ise Moğolca olarak kabul edilir.

B)Yapı Bakımından Diller

Dillerin yapılarına göre sınıflandırılmasında en önemli ölçüt, “kök” kabul edilmiştir. Diller, gramer özellikler düşünülerek yapı bakımından tek heceli diller, eklemeli diller ve çekimli diller olmak üzere üç başlık altında incelenir.

1)Tek Heceli(Yalınlayan) Diller

·      Bu gruptaki bütün diller tek hecelidir. Sözcüklerin ek almaları ve çekimlenmeleri söz konusu değildir.
·     Bu dillerde bir sözcük birçok anlamı karşılayabilir. Yeni bir kavram, durum, nesne veya eylemin karşılanması için kelimelerin cümle içinde farklı yerlerde kullanılmasından, kelimelerin birleştirilmesinden ve yazıda da belli edilen zengin bir tonlama ve vurgu sisteminden yararlanılır.
·         Bir sözcük, “isim, sıfat, zarf, edat, fiil” gibi görevleri üstlenebilir.
·         Çin- Tibet dil ailesi içinde yer alan Çince, Tibetçe, Vietnamca ile Endonezya dilleri tek heceli diller başlığı altında sınıflandırılabilir.

2)Eklemeli (Bitişken) Diller

·         Bu dillerde tek ve çok heceli kelime kökler ile bunlara eklenen çeşitli ekler vardır.
·         Kelimelerin başına veya sonuna gelen ekler, kelimelerin anlam ve görevlerinde çeşitli değişiklikler yapar, böylece yeni sözcükler türetilmiş olur.
·         Sözcük türetme sırasında kelimelerin köklerinde herhangi bir ses değişikliği olmaz.
Bilgi Notu: Eklemeli diller, sözcüğün başına veya sonuna bağlı olarak önden eklemeli ve sondan eklemeli diller olmak üzere iki biçimde incelenir.
Korece, Fince, Macarca, Japonca, Moğolca, Estonca ve Türkçe eklemeli diller içerisinde yer alır ve Türkçe sondan eklemeli dillerdendir.

3)Çekimli(Bükümlü)Diller

·         Bu dillerde de tıpkı eklemeli dillerde olduğu gibi tek veya çok heceli kökler ile çeşitli görevlerde kullanılan ekler vardır.
·         Fakat eklemeli dillerden farklı olarak çekimli dillerde kelime türetme veya çekim sırasında çoğu zaman kelimelerin köklerindeki ünlülerde bazı değişiklikler olur hatta bu dillerin kimilerinde kök bazen tanınmaz duruma gelir. Yalnız, çekim sırasında kökte mutlaka bir ses değişikliği olmak zorunda değildir.
·         İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Habeşçe ve İbranice çekimli dillere örnek gösterilebilir.
Bilgi Notu: Kişinin önce ailesinden öğrenmeye başladığı etnik köken dile ana dil denir. Yukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz Siz değerli öğrenci arkadaşlarımıza derslerinde yardımcı olmak adına çalışma kitabı cevapları ve ders kitabı cevapların sunuyoruz. Sitemizde çalışma kitabı cevaplarının yanı sıra ders kitabı cevapları da bulunmaktadır. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Bu sebeple farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde bulunmaktadır.

Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notlarında hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.

Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları ödevini Kopyala-yapıştır yapmak kimseye bir fayda sağlamaz. Kendi cümleleriniz sizi en iyi ifade edendir; kısa ve sade cümlelerle derdinizi anlatın. Uzun ödev yüksek not alır diye bir şey artık yok, o eskidenmiş. Asıl marifet sadede kısa ve öz biçimde gelebilmek ve anlatmak istediğinizi doğru bir şekilde kâğıda yansıtabilmektir. Ödev kolay okunur biçimde düzenlenmeli. Kapak, içindekiler sayfası, son kısımda referanslar ve varsa ekler bölümü mutlaka belirtilmeli. Ödevinizi sıkı bir imlâ kontrolünden geçirmenin faydası olur, zararı olmaz.

Sitemizdeki ziyaret etmiş olduğunuz yer alan Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları adlı yayında yukarıda yer alan sayfa numaralarından aradığınız sayfanın cevaplarını bulabilirsiniz. Unutmayınız ki verilen cevapların doğruluğunun kesin olmadığını cevaplarınızı kontrol etmeniz amacıyla eklendiğini belirtelim. Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları

Yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. Şunu unutmayın; ki tüm cevapları buradan birebir yapmanız sizin faydanıza olmayacak bilakis sizi tembelleştirecektir. Bu da istediğimiz bir geri dönüt değildir. Bu nedenle uyarılarımızı dikkate alınız. Yardıma ihtiyacınız olursa web sitemizin iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Size en kısa sürede dönülecektir. Derslerinizde başarılı olmanız dileğiyle.....