Dilin İşlevleri - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Haziran 02, 2015

Dilin İşlevleri

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Dilin İşlevleri


Dil ve anlatım dersi ile ilgili ders notlarını ve konu özetlerini sizlerle paylaşıyoruz. eğitim öğretim sitesi, Türk edebiyatı dersi olduğu kadar dil ve anlatım dersi ile ilgili de ders notlarını sizler için hazırladı. Dil ve anlatım ders notları sayesinde derslerinize daha kolay çalışabilir, gireceğiniz sınavlarda yüksek puanlar alabilirsiniz.

Dilin İşlevlerimızın içerisinde lise 1 dil ve anlatım ders konularından olan; iletişim, dilin işlevleri, sözcükte anlam, sözcükte yapı, Türkçenin tarihsel gelişimi ve dünya dilleri arasındaki yeri, cümlede anlam, cümle bilgisi, paragraf bilgisi gibi konular ve bu konulara ait ders notlarını bulabilirsiniz. 10. sınıf dil ve anlatım ders notları içerisinde tartışma çeşitleri, anlatım türleri, sözcük türleri gibi temel dil bilgisi konuları yer almaktadır. Özellikle sözcük türleri konusu dil bilgisinin en temel konularındandır. 11. sınıf dil ve anlatım ders notlarımızın içerisinde öğretici metin türleri ve bu metin türlerini tanıtan bilgiler bulunmaktadır. Dilin İşlevlerinda ise sanatsal metinler ve bu metin türlerini tanıtan bilgiler bulunmaktadır.konu ders notları

Ortaöğretim dil ve anlatım dersi ilkokul ve ortaokulda Türkçe dersinin bir devamıdır. Türkçeye ait temel bilgilerin anlatıldığı dil ve anlatım dersi, geleceğimizi belirleyen birçok sınavda temel ders olarak karşımıza çıkmaktadır. YGS, LYS, KPSS gibi önemli sınavlarda bu dersten sorular sorulmaktadır. KPSS Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı alan öğretmenliği (ÖABT) bölümlerinin sınavlarında da dil bilgisinden sorular sorulmaktadır. Dilin İşlevleri

Hayatımız ve geleceğimiz ile ilgili sınavlarda karşımıza çıkan Türkçe sorularını yapabilmek için lisede dil ve anlatım dersini iyi idrak etmek gerekir. Bu nedenle dil ve anlatım ders notlarını sizlerle paylaşmayı hedefledik. Türk edebiyatı, dil ve anlatım ve Türkçe derslerine kaynak site olma özelliği gösteren bu derslerle ilgili birçok dokümanı sizlere sunmaya devam edecektir.

Dilin İşlevleri

Dil, iletişim şemasında yer alan öğelerin ileti ile ilişkisine göre yeni ve farklı görevler alır. Bu görevlere “işlev” denir. Dil, kullanım amacına göre farklı işlevler yüklenebilir.
Bilgi Notu: Bir iletişimde dil, birden çok işleviyle kullanılabilir.cemalaksoy.org
1)Göndergesel(göndericilik) İşlev:  Bir ileti dilin göndergeyi olduğu gibi ifade etmesi için düzenlenerek oluşturulmasıdır. Amaç; bir varlığı ya da görüşü açıklamak, bilgi vermek, bir düşünceyi açıklamaksa dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır. Bilgi vermek amacıyla kullanılır.
Bilgi Notu: Gazetelerdeki haber metinlerinde, ürünlerin üzerinde, ambalajında veya kullanma kılavuzlarında, her türlü bilimsel açıklamalarda ve öğretmenlerin sınıfta kullandığı konu anlatımlarında dil daha çok bu işlevde kullanılmaktadır.
Misal: Dünya bugünkü şeklini almadan önce gaz ve toz bulutuydu.
2)Heyecana Bağlı İşlev (Duygusal ve Anlatımsal İşlev): Bir ileti, göndericinin iletinin konusu karşısındaki duygu ve heyecanlarını dile getirmek amacıyla oluşturulmuşsa o iletişimde dil heyecana bağlı işlevde kullanılmıştır. Bu işlev daha çok, göndericinin kendi iletisine karşı tutum ve davranışlarını belirtir. Korku, sevinç ve üzüntülerin dile getirildiği iletilerde dil, bu işlevde kullanılır.
Bilgi Notu: Heyecana bağlı işlevin kullanıldığı iletilerde çoğunlukla güzel, çirkin, iyi, kötü, etik, estetik… gibi öznel ifadelere, sıfat ve ünlemlere yer verilir. Duygu değeri taşıyan noktalama işaretlerinden sıkça yararlanılır. Özel mektuplarda, söylevlerde ve kimi lirik şiirlerde dilin heyecana bağlı işlevinden sıkça yararlanıldığı görülür.
Misal: Sensizlik, buz gibi kanımı donduruyor!
Üstündeki kazak gerçekten çok güzel!
3)Alıcıyı Harekete Geçirme İşlevi: Alıcıda tepki ve davranış değişikliği yaratmayı amaçlayan, alıcıdan bazı şeyleri yapmasını, bazı şeyleri de yapmamasını isteyen (emir veya telkin yoluyla) iletilerde dil, alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.
Bilgi Notu: Propaganda amaçlı siyasi bildirilerde, reklam metinlerinde ve bu tip broşürlerde, el ilanlarında, yemek tariflerinde, kullanma kılavuzlarında dil, çoğunlukla alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.
Misal: Herkes, sessizce tahtadaki örnekleri defterine yazsın!
4)Kanalı Kontrol İşlevi: Bir ileti, kanalın iletiyi iletmeye uygun olup olmadığını, başka bir ifadeyle ileti, iletişimin devam edip etmediğini öğrenmek amacıyla oluşturulmuşsa bu tür iletilerde dil, kanalı kontrol işlevinde kullanılmış olur.
Bilgi Notu: Dilin kanalı kontrol işlevinde iletinin içeriğinden çok iletişimin devam ettirilmesi olgusu ağır basar. Söz gelimi bir telefon görüşmesinde geçen “Alo, beni duyuyor musun?”, “Alo, orda mısın?” ifadelerinde amaç, iletinin taşıdığı içerikten çok kanalı kontrol etmek yani iletişimin devam edip etmediğini denetlemektir. Törenlerde, uzun söylevlerde, telefon görüşmelerinde daha çok dilin kanalı kontrol işlevi kullanılır.
Misal: Söylediklerimi anlıyor musun?
Beni duyuyor musun?
5)Dil Ötesi İşlev: Bir ileti, dille ilgili bilgi vermek üzere düzenlenmişse yani iletinin konusu dilin kendisi ise dili açıklamaksa o iletide dil ötesi işlev kullanılmıştır.
Bilgi Notu: Kısmen dilin göndergesel işlevine benzer. Her iki işlevde de bilgi vermek amaçlanır. Verilen bilgi dil dışındaki herhangi bir alanla ilgiliyse göndergesel işlevdir, dil bilimi ile veya dilin kurallarıyla ilgili ise dil ötesi işlevdedir. Bir derste tarih, coğrafya veya matematik öğretmeni kendi alanı ile ilgili bilgiler verirken büyük ihtimalle dili göndergesel işlevde kullanır oysa dil ve anlatım veya edebiyat öğretmeni konu anlatıyorken dil ötesi işlev kullanmış olur.
Misal: Ögelere ayırma işleminde yüklemden sonra ilk bulunması gereken öge öznedir.
6)Şiirsel (Sanatsal veya Poetik) İşlev: Bir ileti, bir anlam aktarmaktan çok karşısındakinde çağrışım uyandırmayı amaçlıyorsa dil, şiirsel işlevde kullanılmış demektir. Bu işlevde dil, insana özgü durumları sanatsal gerçeğe dönüştürmede bir araç olarak kullanılır.
Bilgi Notu: İmgeye veya kurmacaya dayalı metinlerde (edebi metinlerde) dil ağırlıklı olarak bu işlevde kullanılır. Çünkü edebi metinlerin çoğu, edebi metin olmalarının dışında özel bir anlam taşımaz, kendinden başka bir şeyi ifade etmeye ihtiyaç duymaz. Sanatsal işlevin kullanıldığı metinlerde gönderici (yazar, şair veya konuşmacı), alıcıda ( okuyucu veya dinleyici) estetik etkiler uyandırmak için günlük dilin alışılagelmiş kurallarının dışına çıkabilir. Edebi sanatlardan, çeşitli imgelerden, kelimelerin farklı anlamlarından yararlanılır.
Misal:
Düzen böyle bu gemide
Eskiler yiter yeniden
Ben değil sen seni de
Unutursun Mihriban’ım

Yukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz Siz değerli öğrenci arkadaşlarımıza derslerinde yardımcı olmak adına çalışma kitabı cevapları ve ders kitabı cevapların sunuyoruz. Sitemizde çalışma kitabı cevaplarının yanı sıra ders kitabı cevapları da bulunmaktadır. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Bu sebeple farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde bulunmaktadır.

Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notlarında hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.

Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları ödevini Kopyala-yapıştır yapmak kimseye bir fayda sağlamaz. Kendi cümleleriniz sizi en iyi ifade edendir; kısa ve sade cümlelerle derdinizi anlatın. Uzun ödev yüksek not alır diye bir şey artık yok, o eskidenmiş. Asıl marifet sadede kısa ve öz biçimde gelebilmek ve anlatmak istediğinizi doğru bir şekilde kâğıda yansıtabilmektir. Ödev kolay okunur biçimde düzenlenmeli. Kapak, içindekiler sayfası, son kısımda referanslar ve varsa ekler bölümü mutlaka belirtilmeli. Ödevinizi sıkı bir imlâ kontrolünden geçirmenin faydası olur, zararı olmaz.

Sitemizdeki ziyaret etmiş olduğunuz yer alan Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları adlı yayında yukarıda yer alan sayfa numaralarından aradığınız sayfanın cevaplarını bulabilirsiniz. Unutmayınız ki verilen cevapların doğruluğunun kesin olmadığını cevaplarınızı kontrol etmeniz amacıyla eklendiğini belirtelim. Lise 9, 10, 11, 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları

Yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. Şunu unutmayın; ki tüm cevapları buradan birebir yapmanız sizin faydanıza olmayacak bilakis sizi tembelleştirecektir. Bu da istediğimiz bir geri dönüt değildir. Bu nedenle uyarılarımızı dikkate alınız. Yardıma ihtiyacınız olursa web sitemizin iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Size en kısa sürede dönülecektir. Derslerinizde başarılı olmanız dileğiyle.....