9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 101-102-103-104-105-106 Cevapları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 30, 2015

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 101-102-103-104-105-106 Cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 101-102-103-104-105-106 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 101-102-103-104-105-106 Cevapları

2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Tarih Ders Kitaplarından 9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları değişti. Bu sebeple Bu Tarih Dersi ile Alakalı Dökümanların yenilenmesi gerekiyor. Özellikle Tarih Kitabı Cevaplarının yenilenmesi gerekiyor. Çünkü Sayfa numaraları ve Sorular tamamen değişik tarzda hazırlanmış. 9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 101-102-103-104-105-106 Cevaplarını Eğitim öğretim yılı boyunca Buradan takip edebilirsiniz. Bir önceki sene kullandığımız kitapta Ünite sonu değerlendirmelerin cevapları kitapta bulunmuyordu. Bu sebeple Ünite sonu değerlendirmelerinin cevaplarınıda veriyorduk. Fakat baktığınız zaman göreceksiniz ki ünite sonu değerlendirme çalışmalarının cevapları kitabın en arkasında mevcuttur. 

9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları sitemizde yayınlanmıştır. Öğrencilerimizin derslerine yardımcı olmaya devam ediyoruz. Kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını sitemizde yer almaktadır. Çalışma kitabı cevapları aşağıda sistemli olarak listelenmiştir. Cevap anahtarını arayanlar aşağıdaki sayfa numaralarıyla istediği sayfadaki cevapları inceleyebilirler. Öncelikle siz kendiniz yapmayı deneyin. Buradaki amacımız size yapamadığınız sorularda, ya da aklınıza takılan, yerlerde yardımcı olmaktır. 9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 101-102-103-104-105-106 Cevaplarını lütfen buradan kontrol ediniz, buradan bakıp aynısını yazmak öğrenmeniz açısından faydalı olmayacaktır.

NOT: AŞAĞIDA 9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları YAYINLANMAKTADIR. EKSİK SAYFALARI YORUM KISMINDA YAZARAK YAYINLANMASINI İSTEYEBİLİRSİNİZ.

9.sınıf tarih ders kitabı

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 101-102-103-104-105-106 Cevapları
9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 101 
SORU: Orhun Yazıtlarının önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?      
CEVAP: Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihi Açısından Önemi
Türk tarihi hakkında bilgi veren bu anıtlar, Türkler tarafından yazılmış ilk belgelerdir.
Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin özelliğini taşırlar.
Yazıtlarda, Türk adı ilk olarak bir milleti ifade etmek üzere kullanılmıştır.
Türk dili ve edebiyatının en eski örneğidir.
Türk yazısının en eski alfabesiyle yazılmıştır.
Orta Asya kültürünün en açık olarak ifade edildiği belge özelliğini taşırlar.
Yazıtlarda, Türklerin tarihlerinin araştırılmasına imkân veren, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatlarıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır.
Yazıtlar, sadece mezar taşları olmayıp, bütün Türk boylarına seslenen siyasî bir beyanname karakterini taşımaktadır.
       9. sınıf biryay yayınları cevapları sayfa 101


SORU: Türkler Ergenekon’dan çıkışı neden bayram olarak kutlamaktadırlar?

CEVAP: Türkler Ergenokona esaretten kaçmak için sığınmışlardır. Yeterince çoğalınca buradan çıkmışlar ve bu çıkışı bayram olarak kutlamışladır. Çünkü bu onların yeniden dünyay yayılmak için güçlendiklerini göstermektedir.

3. Kök Türk Devleti’ni konu alan destanların hangileri olduğunu araştırınız.

CEVAP: Ergenekon Destanı · Bozkurt Destanı

4. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?

Bağımsızlık: Bir milletin başka bir ulus tehakkümünden uzak olması demektir.
Destan: Milletleri derinden etkileyen tarihî ve sosyal olayları anlatan çoğunlukla manzum şekilde olan edebî eserlere "destan" denir
Hatun: Türklerde Hakanın Eşine Hatun denilir.
İlteriş: "İlteriş" isminin anlamı. Devleti, ülkeyi derleyip toplayan, birleştiren
İttifak:  İttifak, uluslararası ilişkilerde, türlü devlet veya güçlerin ortak eylemde bulunmak için oluşturduğu birliğe verilen
Orhun Anıtları: Türklere ait ilk yazılı belgelerdir. Moğolistanda bulunur. 
Ötüken: Ötüken Türk, Altay, Moğol ve Orta Asya tarihlerinde kutsal başkenttir
SORU: Destanda anlatılanlara göre Türklerin yaşayışları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Türklerin demircilikle uğraştıkları ve bağımsızlıklarına düşkün olduklarını anlayabiliriz. 


SORU:Ergenekon’dan çıkış Kök Türkler için ne anlama gelmektedir?

CEVAP: Esarretten kurtuluş demektir.
9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 102
SORU:Aşağıdaki haritayı inceleyerek Kök Türk Devleti’nin hangi devletlerle ilişki içinde olduğunu söyleyiniz?
CEVAP: Çinlilerle ve Avarlarla ilişki içersinde olmuş olabiir.
9. sınıf biryay yayınları cevapları sayfa 102

SORU:Mu-kan Kağan’ın gerçekleştirdiği faaliyetlerin Kök Türkler açısından sonuçları neler olmuştur?
CEVAP: Göktürk devletinin sınırları genişlemiş ve etrafındaki tüm türk boylarını kendine tabi kılmıştır.
9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 103
SORU:Kök Türk Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında ittifak kurulmasının nedenleri nelerdir?
CEVAP: Sasanilere karşı bizansla ittifak kurmuşlardır. Çünkü sasanilerde ipek yoluna hakim olmaya çalışmışlardır. 
9. sınıf biryay yayınları cevapları sayfa 103
SORU:İpek Yolu hangi ülkelerden geçmektedir?
CEVAP: Çin, Şian Moğolistan, Karakurum Afganistan, Belh İtalya, Venedik Türkiye , İstanbul-Konya Özbekistan,Suriye , Halep 
SORU:İpek Yolu’nun geçtiği güzergahta birçok Türk şehirleri bulunmaktaydı. Bu durumun Türk şehirlerine katkıları ile ilgili olarak neler söylenebilir?

CEVAP:Türk şehirleri canlı bir sosyal hayata sahip olur ve maddi açıdan zengileşiyordu. 
SORU:İpek Yolu’nun geçtiği yerlerde bu gün hangi ülkeler bulunmaktadır?
CEVAP: Çin, Şian Moğolistan, Karakurum Afganistan, Belh İtalya, Venedik Türkiye , İstanbul-Konya Özbekistan,Suriye , Halep
 9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 104
SORU:Kür Şad ve arkadaşlarının Çin’e karşı mücadeleye girmek istemesinin sebepleri nelerdir?
CEVAP:Türklerin bağımsızlığını sağlamak ve esir düşen Türkleri esaretten kurtarmak için
SORU:Kür Şad’ın az sayıda arkadaşıyla Çin Sarayı’nı basması ve bağımsızlık anlayışıyla ilgili ne söyleyebilirsiniz?

CEVAP:Bağımsızlıklarına ve özgür yaşama ne kadar düşkün olduklarını ve cesaretli olduklarını söyleyebiliriz.
SORU:Çinliler, Asya Hunlarını ve I. Kök Türk Devleti’ni yıkmalarına rağmen II. Kök Türk Devleti’ni neden yıkamamışlardır? Tahmin ediniz.
CEVAP:Tahmin ediniz derken yahyagungor.net sitesinin tahmini şudur ki metinden de anlaşıldığı gibi köktürklerde derleyici ve toparlayıcı manasına gelen ,İLTERİŞ KAĞAN buna engel olmuştur. Birde KÖKTÜRKLERİ kendi ırkdaşları yenmiştir
9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 105
SORU:Kazılarda çıkarılan ve yukarıda fotoğrafı verilen Kök Türklere ait paranın üzerinde kadın resminin bulunması ne anlama gelmektedir?
CEVAP:Kadınların devlet yönetminde ve sosyal hayatta ne kadar önemli olduğunu gösterir.
9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 106
SORU:Yazıtların Türk tarihi açısından önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP:Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihi Açısından Önemi
-Türk tarihi hakkında bilgi veren bu anıtlar, Türkler tarafından yazılmış ilk belgelerdir.

-Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin özelliğini taşırlar.
-Yazıtlarda, Türk adı ilk olarak bir milleti ifade etmek üzere kullanılmıştır.
-Türk dili ve edebiyatının en eski örneğidir.
-Türk yazısının en eski alfabesiyle yazılmıştır.
-Orta Asya kültürünün en açık olarak ifade edildiği belge özelliğini taşırlar.
Yazıtlarda, Türklerin tarihlerinin araştırılmasına imkân veren, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatlarıyla ilgili bilgiler  bulunmaktadır.
-Yazıtlar, sadece mezar taşları olmayıp, bütün Türk boylarına seslenen siyasî bir beyanname karakterini taşımaktadır.SORU:Sosyal devlet nedemektir? Metinde sosyal devlet anlayışına uyan yerleri söyleyiniz.

CEVAP:Sosyal devlet Halkın ihityaçlarını karşılayan devlet demektir. Metinde halkın ihyiaçlarını karşıladığını söylediği yerler buna örnektir.

SORU:Kağan’ın görevleri arasında neler yeralır?

CEVAP:devleti iyi yönetmek,adaletten ayrılmamak,halkın mal ve can güvenliğini korumak..

CEVAPLARI SAYFA SAYFA AŞAĞIDAN TAKİP EDİNİZYukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz Siz değerli öğrenci arkadaşlarımıza derslerinde yardımcı olmak adına çalışma kitabı cevapları ve ders kitabı cevapların sunuyoruz. Sitemizde çalışma kitabı cevaplarının yanı sıra ders kitabı cevapları da bulunmaktadır. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Bu sebeple farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde bulunmaktadır.

9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevaplarında hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.

9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları ödevini Kopyala-yapıştır yapmak kimseye bir fayda sağlamaz. Kendi cümleleriniz sizi en iyi ifade edendir; kısa ve sade cümlelerle derdinizi anlatın. Uzun ödev yüksek not alır diye bir şey artık yok, o eskidenmiş. Asıl marifet sadede kısa ve öz biçimde gelebilmek ve anlatmak istediğinizi doğru bir şekilde kâğıda yansıtabilmektir. Ödev kolay okunur biçimde düzenlenmeli. Kapak, içindekiler sayfası, son kısımda referanslar ve varsa ekler bölümü mutlaka belirtilmeli. Ödevinizi sıkı bir imlâ kontrolünden geçirmenin faydası olur, zararı olmaz.

Sitemizdeki ziyaret etmiş olduğunuz yer alan 9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları adlı yayında yukarıda yer alan sayfa numaralarından aradığınız sayfanın cevaplarını bulabilirsiniz. Unutmayınız ki verilen cevapların doğruluğunun kesin olmadığını cevaplarınızı kontrol etmeniz amacıyla eklendiğini belirtelim.

Yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. Şunu unutmayın; ki tüm cevapları buradan birebir yapmanız sizin faydanıza olmayacak bilakis sizi tembelleştirecektir. Bu da istediğimiz bir geri dönüt değildir. Bu nedenle uyarılarımızı dikkate alınız. Yardıma ihtiyacınız olursa web sitemizin iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Size en kısa sürede dönülecektir. Derslerinizde başarılı olmanız dileğiyle.....