9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları safya 96-97-98-99-100 Cevapları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 30, 2015

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları safya 96-97-98-99-100 Cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları safya 96-97-98-99-100 Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları safya 96-97-98-99-100 Cevapları

2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Tarih Ders Kitaplarından 9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları değişti. Bu sebeple Bu Tarih Dersi ile Alakalı Dökümanların yenilenmesi gerekiyor. Özellikle Tarih Kitabı Cevaplarının yenilenmesi gerekiyor. Çünkü Sayfa numaraları ve Sorular tamamen değişik tarzda hazırlanmış. 9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları safya 96-97-98-99-100 Cevaplarını Eğitim öğretim yılı boyunca Buradan takip edebilirsiniz. Bir önceki sene kullandığımız kitapta Ünite sonu değerlendirmelerin cevapları kitapta bulunmuyordu. Bu sebeple Ünite sonu değerlendirmelerinin cevaplarınıda veriyorduk. Fakat baktığınız zaman göreceksiniz ki ünite sonu değerlendirme çalışmalarının cevapları kitabın en arkasında mevcuttur. 

9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları sitemizde yayınlanmıştır. Öğrencilerimizin derslerine yardımcı olmaya devam ediyoruz. Kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını sitemizde yer almaktadır. Çalışma kitabı cevapları aşağıda sistemli olarak listelenmiştir. Cevap anahtarını arayanlar aşağıdaki sayfa numaralarıyla istediği sayfadaki cevapları inceleyebilirler. Öncelikle siz kendiniz yapmayı deneyin. Buradaki amacımız size yapamadığınız sorularda, ya da aklınıza takılan, yerlerde yardımcı olmaktır. 9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları safya 96-97-98-99-100 Cevaplarını lütfen buradan kontrol ediniz, buradan bakıp aynısını yazmak öğrenmeniz açısından faydalı olmayacaktır.

NOT: AŞAĞIDA 9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları YAYINLANMAKTADIR. EKSİK SAYFALARI YORUM KISMINDA YAZARAK YAYINLANMASINI İSTEYEBİLİRSİNİZ.

9.sınıf tarih ders kitabı
9.Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 96-97-98-99-100 Cevapları
Merhaba 9. sınıf Tarih dersi Biryay kitap cevaplarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 96,87,98,99,100. sayfalar cevaplayacağımız bu içeriğimizde sizlere ödevler konusunda yardım etmek en büyük istegğimizdir. Lütfen başka sitelere itibar etmeyiniz. kitap Cevaplarını sadece yahyagungor.net sitesinde bulabilirsiniz. Tarih Dersleri cevapları konusunda özel çalışma yapan başka br site bulunmamaktadır. Özellikle tarih dersleri ile alakası olmayan sitelere itibar etmeyiniz. Ödevlerinizin doğruluğu için sitemizi ziyaret ediniz. 
9.Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 96 Cevapları

SORU: Büyük bir göç hareketinin yaşanması ne gibi gelişmelere yol açar? Tahmin ediniz.


2014-12-07 19-11-28 Masaüstü
CEVAP: İnsanları etkiler büyük oranda. Sosyal ekonomik ve siyas sonuçlara yol açabilir. İnsanlar yeni yaşama yerleri aramak zorunda kalırlar. Örneğin kavimler göçü böyle üyük bir göçtür. Türk tarihide göçlerle doludur. 1877-1878 Osmanlı rus savaşı sonucunda yüzbinlerce insan göç etmek zorunda kalmştır.

SORU: Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Barbar: Barbar antik toplumlar kendileri gibi düşünüp yaşamayanlar için bu tanımı kullanmış olsa da, Romalılar barbar tanımını şöyle yapmaktadır: Elinde hiçbir tahrik edici sebep bulunmamasına karşın, sırf zarar verecek güce sahip olduğu için zarar veren topluluk ya da uygarlıklara barbar denir. Aynı zamanda Orta Çağ Avrupasında Hristiyan olmayanlara verilen genel addır. Ayrıca, "vahşi", "yabani", "ilkel" ve "uygarlaşmamış" kelimeleriyle anlamdaş olarak görülebilir.
Etnik Yapı: sosyal ve siyasi organizasyonu oluşturan toplulukların sahip oldukları toplumsal ve kültürel değerlere göre ayrılmasından oluşan topluluk yapısına verilen isimdir.
Feodalizm: Feodalizm ya da derebeylik, başta Ortaçağ Avrupası olmak üzere tarihin birçok evresinde rastlanan toplumsal, siyasal ve ekonomik örgütleniş biçimidir. 
Gotlar: Gotlar, Güney İskandinavya'nın Gotland bölgesinde oturan eski bir Cermen kavmi.
Kavim: Kişinin içinde yaşadığı topluluk, insan topluiuğu
Skolastik:Orta çağ avrupasında dine dayalı düşünce yapısı. Kiliseyi merkeze alan görüşler.
Kavimler Göçü’nü gösteren aşağıdaki haritayı inceleyerek bu göçten etkilenen kavimlerin hangileri olduğunu tespit ediniz.
9. sınıf tarih dersi biryay yayıncılık sayfa 96 cevapları
CEVAP: Slav kavimler, gotlar, Franklar,  Burgıtlar , Vandallar, Lombardlar, Ostragotlar, Saksonlar, Vizigotlar, gibi kavimlerdir.
9.Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 97 Cevapları
SORU:Tarihçilerin İlk Çağ ve Orta Çağın başlangıcı olarak farklı olayları esas almalarının nedenleri neler olabilir?
Tarihte farklı bakış açıları vardır. İnsanlar içinde bulundukları durum ve sosyal yaşantıları farklı olabilir. Bu sebeple önemli gördükleri olayları bakış açısı olarak görebilirler.yahyagungor.net sitesi olarak bizlerde batı romanın ayrılmasını başlangıç olmasını kabul edebiliriz.
SORU: Bugünkü Avrupa’nın siyasi ve kültürel yapısının şekillenmesinde Kavimler Göçü’nün ne gibi etkisi olmuştur?
CEVAP: Kavimler Göçü ile merkezî otorite zayıfladı ve derebeylikler ortaya çıktı. Böylece Avrupa’da Orta Çağ boyunca sürecek olan feodalitenin oluşumu da başladı. Tüm barbar kavimler ve Germenler, Hristiyanlığı kabul ederek bu dini Orta Çağ Avrupası’na egemen kıldılar. Avrupa’da skolastik düşünce etkili olmaya başladı. Katolik Kilisesi tarafından ortaya atılan, eleştiri ve gözleme dayanmayan skolastik düşünce bilimsel gelişmelerin yaşanmamasında etkili oldu. Derebeylik sisteminde üretim azaldı, ağır vergilerle halkın sefaleti arttı. Ağır borçlar, ekonomik sıkıntı ve vergi memurlarının baskısından kaçmak isteyen halk, büyük arazi sahibi kişilerin himayesine girmek zorunda kaldı
SORU: Feodalite ile birlikte Ortaçağ Avrupa’sında sosyal ve kültürel açıdan ne gibi sonuçlar ortaya çıkmış olabilir?
CEVAP: Türk kültürü Avrupa’ya yayılmıştır. (Atın orduda kullanılması, ceket ve pan­tolon giyilmesi.)
Avrupa’da Hunların etkisi ile özellikle ede­biyatta, müzikte ve sanatta canlanmalar görülmüştür.

SORU:Barutun ateşli silahlarda ve toplarda kullanılmasının Feodalite Rejiminin yıkılmasında ne gibi etkileri olmuştur?
CEVAP:Krallar Feodal Beylere müdahale konusunda kale duvarlarına takılıyorlardı. İstanbulun Fethi ile anlaşıldı ki surlar büyük toplarla kalelerin yıklıdığını gördüler ve feodalite rejimlerini tek tek ele geçirerek siaysi alanda güçlendiler. 
9.Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 98 Cevapları
2014-12-07 19-36-03 Tarih 9.pdf - Adobe Acrobat Professional
SORU: Türklerin Avrupa’da devlet kurmalarında hangi gelişmeler etkili olmuştur?
CEVAP: Kavimler göçü etkili olmuştur. 

SORU: Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?

Anatolyos: Avrupa hunları ile Roma İmparaorluğu arasında imzalanan Anlaşmanın adıdır. 
Attila: Avrupa hunlarının Efsane Hükümdarı
Galya: günümüzde genel olarak Fransa, Belçika, İsviçre ve İtalya'nın kuzey bölgelerini içeren Galya olarak tanımlanır.
Margos: Attila İle romalılar arsında imzalanan barış anlaşmasıdır.
Uldız: Attilanın oğludur.
Aşağıdaki etkinlikte verilen “Avrupa Hun Devleti” haritasını inceleyerek altındaki soruları cevaplayınız.
9. sınıf tarih dersi biryay yayıncılık sayfa 98 cevapları

SORU: Avrupa Hun Devleti’nin hüküm sürdüğü yerlerde günümüzde hangi devletler vardır?
CEVAP: Hemen hemen tümavrupa devletlernin toprakları bulunmaktadır. Kırım, ukrayna, Balkanlardaki devletler vs. 

SORU: Avrupa Hun Devleti hangi imparatorluklarla ilişki kurmuştur?

CEVAP: Roma İmparatorluğu ile ilişki kurmuştur. 
9.Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 99 Cevapları
SORU: Avrupa Hunlarının dış politikası ile ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Hun dış siyasetine göre Doğu Roma (Bizans) baskı altında tutulacak, Batı Roma ile iyi ilişkiler kurulacaktı
8. Etkinlik: ANATOLİOS ANTLAŞMASI

Bizans İmparatorluğunun Margos Barış Antlaşması (434) koşullarına uymaması ve yıllık vergisini
ödemek istememesi üzerine, Attila II. Balkan Seferine çıktı. Attila Büyük Çekmece önlerine gelince zor durumda
kalan imparator antlaşma istedi. İmzalanan antlaşmaya göre;
a) Bizans, Hunlara ödediği vergiyi üç katına çıkaracak,
b) Bizans, Hunlara savaş tazminatı ödemeyi kabul edecek,
c) Tuna’nın güneyinde beş günlük mesafedeki yerler Bizans askerlerinden arındırılacak,
ç) Bizans, Hun ülkesinden kendi tarafına kaçanları bir daha kabul etmeyecektir.
Türkler Ansiklopedisi, C 1, s. 905. (Düzenlenmiştir.)
SORU: Attila’nın isteklerini Bizans İmparatoru’na kabul ettirmesi, Hun Devleti’nin gücü hakkında sizlerde hangi düşünceyi uyandırıyor?

CEVAP: Gerçekten çok güçlü bir devlet olduğunu anlayabiliriz. Demek ki Roma İmparatorluğu Hunların gücünü kabul etmiştir.
SORU:Antlaşma maddelerine göre Hun Devleti hangi alanlarda Bizans’a üstünlük sağlamıştır?

CEVAP:Ekonomik ve siyasi alanlarda üstünlüğünü kabul etmiştir.
9.Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 100 Cevapları
SORU:Okuduğunuz bu bilgilere göre Attila’nın kişiliği hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
CEVAP: Attila adletli bir hükümdardır. Farklı d,nlere karşı hoş görülüdür.

CEVAPLARI SAYFA SAYFA AŞAĞIDAN TAKİP EDİNİZYukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz Siz değerli öğrenci arkadaşlarımıza derslerinde yardımcı olmak adına çalışma kitabı cevapları ve ders kitabı cevapların sunuyoruz. Sitemizde çalışma kitabı cevaplarının yanı sıra ders kitabı cevapları da bulunmaktadır. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Bu sebeple farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde bulunmaktadır.

9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevaplarında hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.

9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları ödevini Kopyala-yapıştır yapmak kimseye bir fayda sağlamaz. Kendi cümleleriniz sizi en iyi ifade edendir; kısa ve sade cümlelerle derdinizi anlatın. Uzun ödev yüksek not alır diye bir şey artık yok, o eskidenmiş. Asıl marifet sadede kısa ve öz biçimde gelebilmek ve anlatmak istediğinizi doğru bir şekilde kâğıda yansıtabilmektir. Ödev kolay okunur biçimde düzenlenmeli. Kapak, içindekiler sayfası, son kısımda referanslar ve varsa ekler bölümü mutlaka belirtilmeli. Ödevinizi sıkı bir imlâ kontrolünden geçirmenin faydası olur, zararı olmaz.

Sitemizdeki ziyaret etmiş olduğunuz yer alan 9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları adlı yayında yukarıda yer alan sayfa numaralarından aradığınız sayfanın cevaplarını bulabilirsiniz. Unutmayınız ki verilen cevapların doğruluğunun kesin olmadığını cevaplarınızı kontrol etmeniz amacıyla eklendiğini belirtelim.

Yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. Şunu unutmayın; ki tüm cevapları buradan birebir yapmanız sizin faydanıza olmayacak bilakis sizi tembelleştirecektir. Bu da istediğimiz bir geri dönüt değildir. Bu nedenle uyarılarımızı dikkate alınız. Yardıma ihtiyacınız olursa web sitemizin iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Size en kısa sürede dönülecektir. Derslerinizde başarılı olmanız dileğiyle.....