9.Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları 1. Ünite Cevaplar sayfa 30-48 arası - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 29, 2015

9.Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları 1. Ünite Cevaplar sayfa 30-48 arası

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9.Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları 1. Ünite Cevaplar sayfa 30-48 arası

9.Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları 1. Ünite Cevaplar sayfa 30-48 arası

2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Tarih Ders Kitaplarından 9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları değişti. Bu sebeple Bu Tarih Dersi ile Alakalı Dökümanların yenilenmesi gerekiyor. Özellikle Tarih Kitabı Cevaplarının yenilenmesi gerekiyor. Çünkü Sayfa numaraları ve Sorular tamamen değişik tarzda hazırlanmış. 9.Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları 1. Ünite Cevaplar sayfa 30-48 arasını Eğitim öğretim yılı boyunca Buradan takip edebilirsiniz. Bir önceki sene kullandığımız kitapta Ünite sonu değerlendirmelerin cevapları kitapta bulunmuyordu. Bu sebeple Ünite sonu değerlendirmelerinin cevaplarınıda veriyorduk. Fakat baktığınız zaman göreceksiniz ki ünite sonu değerlendirme çalışmalarının cevapları kitabın en arkasında mevcuttur. 

9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları sitemizde yayınlanmıştır. Öğrencilerimizin derslerine yardımcı olmaya devam ediyoruz. Kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını sitemizde yer almaktadır. Çalışma kitabı cevapları aşağıda sistemli olarak listelenmiştir. Cevap anahtarını arayanlar aşağıdaki sayfa numaralarıyla istediği sayfadaki cevapları inceleyebilirler. Öncelikle siz kendiniz yapmayı deneyin. Buradaki amacımız size yapamadığınız sorularda, ya da aklınıza takılan, yerlerde yardımcı olmaktır. 9.Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları 1. Ünite Cevaplar sayfa 30-48 arasını lütfen buradan kontrol ediniz, buradan bakıp aynısını yazmak öğrenmeniz açısından faydalı olmayacaktır.

NOT: AŞAĞIDA 9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları YAYINLANMAKTADIR. EKSİK SAYFALARI YORUM KISMINDA YAZARAK YAYINLANMASINI İSTEYEBİLİRSİNİZ.

9.sınıf tarih ders kitabı


9. Sınıf Tarih Dersi BİRYAY yayınları 30-48 sayfalar Cevapları

Sayfa 30 Cevapları
SORU:Doğru Bilgiye ulaşmamızda farklı görüşlerin bize sağlayacağı faydalar neler olabilir.
CEVAP: Doğruya sadece bir görüş üzerinden gitmek bize fayda sağlamaz. Farklı görüşleri dinlemek ve bilmek ufkumuzu açarken konuya farklı bakış açıları ile daha fazla vakıf olabiliriz. 
Aşağıda verilen kavramların size neleri çağrıştırdıklarını yazınız
Bakış açısı: Olayları değerlendirmede farklı bir tavır sergileme
Bilimsellik: Bilime dayalı olma bilimle ilgili olma.
Kanıt: Delil
Aşağıda ki alıntı metni okuyarak altında verilen soruları cevaplandırınız.

SORU: Tarihi olay ve olgulara farklı açıdan bakmanın önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz. Bu tutum gerçeğe ulaşmada bize nasıl yardımcı olmaktadır. Arkadaşlarınızla tartışınız.
CEVAP: Doğruya sadece bir görüş üzerinden gitmek bize fayda sağlamaz. Farklı görüşleri dinlemek ve bilmek ufkumuzu açarken konuya farklı bakış açıları ile daha fazla vakıf olabiliriz. 

SORU: Tarihçilerin aynı belgeleri olay ve olguları farklı anlayarak yorumlamaları birbirlerine ve tarih bilimine hangi katkıları sağlar.
CEVAP: Doğruya sadece bir görüş üzerinden gitmek bize fayda sağlamaz. Farklı görüşleri dinlemek ve bilmek ufkumuzu açarken konuya farklı bakış açıları ile daha fazla vakıf olabiliriz. 

13 Etkinlik Cevapları:
SORU: Yukarıdaki metinde Osmanlı devletine matbaanın geç gelmesinin farklı nedenlere dayandıran görüşler okudunuz. Bu görüşleri değerlendirdiğinizde neler söyleyebilirsiniz.
CEVAP: Osmanlıya matbaa geç gelmiştir. Ama Bu tarihi ww.yahyagungor.net olayı günün şartlarına göre değerlendirecek olursak buradan osmanlıların teknolojiye karşı oldukları sonucu çıkmaz. Çünkü Osmanlı Herhangi bir yeniliği yaprken tek taraflı düşünmemiş. halkının refahınıda göz önünde bulundurmuştur. 
Sayfa 31 Cevapları:
SORU:Kapitülasyonların veriliş nedeni sizce ekonomik midir yoksa Siyasimidir. Açıklayınız.
CEVAP: Burada her öğrenci kendi görüşünü söyeyecektir. Ama bize kalırsa Ekonomiktir. Çünkü Devletlerin Siyasi ilişkileri Ekonomilerine göre şekillenir. 
SORU:Kapitülasyonlar Osmanlı devleti için olumsuz sonuçlar doğurmuş mudur. Neleri kanıt olarak gösterebilirsiniz.
CEVAP: Evet Doğurmuştur. Çükü Osmanlı devletinin Pazararı avrupalı Tüccarların eline geçmiş ve Osmanlı el sanatları atölyeleri çökmüştür. 
Sayfa 32 Cevapları:
SORU:Yeni Bilgi ve belgelerin ortaya çıkmasının Tarih Bilimi açısından önemi nedir.
CEVAP: Yeni bilgi ve belgeler tarihi olaylar açısından son derece önemlidir. yahyagungor.net sitesi olarak bu konuda şöyle söyleyebiliriz. Eğer Yeni bir belge buunursa bu tarih Bilimi açısından yol gösterici olacak ve ufkumuzu açacaktır. 
SORU:Aşağıda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır.
Araştırma: Bir konuda bilgi edinebilmek için kaynak tarama faaliyeti
Belge: Tarihi bir olayla ilgili dökümanların herbirine belgedenir. 
Bulgu:Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
Yorum:Bulunan bilgi ve belgeler eşliğinde yahyagungor.net tarihi bir olay hakkında yorumlar yapma işi
SORU: Geçmişi Doğru ve Anlaşılır kılmak bugünü anlamamıza nasıl bir katkı sağlar.
CEVAP: Geçmişi öğrenmek geleceğe yön vermek isteye nuluslar için son derece önemlidir. Geçmişimizi bilirsek gelecekte bizleri  bekleyen olaylar konusunda daha dikkati oluruz. 
SORU: Araştırma sonucunda ortaya çıkan yeni bilgi be belgeler ışığında tarihi bilginin ve yorumların değiştiğini görmekteyiz. Düne kadar geçerli olan görüşlerin yerini yeni düşünce ve bilgiler almaktadır. Bu Bulgu ve belgeler nasıl ortaya çıkmaktadır.
CEVAP: Araştırmalarla ortaya çıkmaktadır.

9.sınıf-tarih-dersi-biryay-yayınları-sayfa-32-cevapları

SORU: Ortaya çıkan yeni bulgu ve belgeler ışığında hangi tarihi bilgiler değişmiştir. Araştırınız.
CEVAP: Osmanlı devletinde İlk parayı kimin bastırdığı bilgisi değişmiştir. İlk parayı OSman Beyin bastırdığı ortaya çıkmıştır.
Sayfa 33
15 Etkinlik:
9.sınıf-tarih-dersi-biryay-yayınları-sayfa 30 cevapları

SORU: Gazete haberinde sözü edilen kazı çalışmasında hangi yeni bulgulara rastlanmıştır.
CEVAP: Doğu egedeki en erken yerleşim yediridir. 8500 yıllık bir geçmişe sahiptir. İlk tarımcı topluluk burada yaşamıştır.

SORU:Yeni bulunan kalıntılar hangi tarihi bilgiyi değiştirecekitir.
CEVAP: İlk tarımcı topluluk bilgisini değiştirecetir.

SORU:Bu buluşun tarih açısından önemi hakkında düşünceleriniz nelerdir.
CEVAP: Tarihi Bilgilerimiz değişmiştir. Buda tarihte kesinlik olmadığının kanıtıdır.

Sayfa 34
SORU: Tarih Araştırmacılığından ne anlıyorsunuz. Tarihi araştırmak gerekli midir.
CEVAP: Tarih Arşatırmacılığı demek Tarihi bilgileri ortaya çıkarma işi demektir. Tarihimizin doğru ve dürüst anlaşılması için tarihin araştırılması gerekmektedir
SORU: Tarihi olayları gelecek nesillere aktarmanın önemi nedir?
CEVAP: Tarihimizi gelecek nesiller aktarırsak bu sayede gençler geçmişleri ile bağ kurarlar ve atalarının başarıları ile övünürken hatalarından ders çıkarırlar. Çünkü gelecek gençlere emanettir. Geleceğin dünyasını kurmaya aday bu gençlerin en doğal hakkı tarihimizi bilmektir.
SORU: Aşağıda verilen kavramlar size neyi çağrıştırmaktadır.
Ekol:Ekol, bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem (metot) veya akım, okul. Tarihte de bazı temel konularda böyle ayrımlar vardır ve bunlara da tarihte ekol denilir. Örneğin Hlail İnalcık ekolü gibi….
Şehnamecilik: Osmanlı devletinde önceleri tarih yazıcılarına ŞEHNAMECİdenilmektedir.
Tarih Felsefesi:Tarih felsefesi, tarihin kavramsal bir bakış açısıyla yorumlanması.
Vakanüvis: Osmanlı devletinde Tarih Yazıcılarına verilen isimdir. 

9.sınıf-tarih-dersi-biryay-yayınları-sayfa-34cevapları

SORU: Voltaire bu sözü ile tarih yazıcılığının hangi yönünü vurgulamaktadır.
CEVAP: Tarih yazcılığı çeşitleri arasında hanedan ve kişilerin tarihini yazmakta vardır. Ancak Voltaire burada bizzat insanlların sosyal tarihini yazmak istediğini belirtmiştir. SORU: Heredotosun yukarıdaki sözünü dikkate aldığınızda tarih yazıcılığının amaçları nederdir.
CEVAP: Tarihi Olayları gelecek nesillere aktarmak
Sayfa 35
SORU: Yukarıda sözü edilen tarih yazıcılığından sizce hangisi objektiftir. Neden ?
CEVAP: En son bahsedilen tarih yazcılığı çeşidi güvenilirdir. Çünkü neden sonuç, yer ve zaman öğelerine yer vermektedir. 
Sayfa 36
16. Etkinlik
SORU: Yukarıdaki metinde hangi tarih yazıcılığına ait örnekler bulunmaktadır.
CEVAP: Kronik ve Hiayeci Tarih yazıcılığına ait örnekler vardır. 
SORU:Bu iki metin arasında hangi farklılıklar vardır açıklayınız
CEVAP: Bİrinci metinde olaylar hikayeci bir uslüp ile anlatılırken diğerinde kronolojye dayanan bir anlatım tercih edilmiştir.
Sayfa 37
17. etkinlik
9.sınıf-tarih-dersi-biryay-yayınları-sayfa-37-cevapları
SORU: Osmanlı devleti padişahlarından Yavuz Selim ile ilgili verilen bu metin hangi tarih yazıcılığına örnek olarak gösterilebilir
CEVAP: Hikayeci tarih yazcılığına örnektir.
Sayfa 39
SORU: Tarih araştırmalarında tarih biliminin birçok bilim dalından yararlanmasının nedeni nedir
Aşağıdaki verilen kavramlar size neyi çağrıştırmaktadır.
Arkeoloji: Kazı Bilimi
Ekoloji: Çevre Bilimi
Irk: Aynı kalıtsal karakterleri taşıyan, aynı soydan gelme bireyler topluluğu
İstatistik: belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme,
Karbon 14 metodu: organik kalıntıların yaşını belirleme metodu
Kitabe: Üzerinde yazı bulunan taştan yapılmış tarihi kalıntı
Kültür: Kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır.

tarih dersi biryay yayınları- sayfa 39 cevapları

Soru: Leon Halkin yukarıdaki sözünden ne anladınız açıklayınız.
Cevap: Tarih Bilimi bilim olarak sadece kendi bünyesinde olan özellikleri kullanmaz. Aynı zamanda yardımcı bilimler vasıtasıyla daha da açıklayıcı hale gelir.
18. etkinlik
Soru: Bu metinden yola çıkarak tarih biliminin diğer bilimlerden nasıl yararlandığını açıklayınız.
CEVAP: Diğer bilim dallarının toparladığı bilgileri harmanlayan tarihci bunları kullanır. Böylece tarihi bilgiler daha kapsamlı olarak ortaya çıkarlar.
19. etkinlik
tarih-dersi-biryay-yayınları-sayfa 40-cevapları
SORU: Sarıkamış harekatındaki başarısızlığın temel nedenleri nelerdir açıklayınız.
CEVAP: Havaların çok soğuk olması. Kar yağışının olması ve yer yer 1.5 metre kar olması. Salgın hastalıkların ortaya çıkması gibi bir çok sebeplere ek olarak tam hazırlıklı olunmamasıdır. 
SORU: Tarihi olayların anlaşılması açısından coğrafla bilimi neden önemlidir açıklayınız.
CEVAP: Örneğin Sarıkamış harekatını tam olarak anlayabilmek ve yorumlayabilmek için Coğrafi şartları bilmek gereklidir. Çünkü Coğrafya bilimi sayesinde Allahü EKBER dağlarının durumunu bilir ve ona göre yorum yaparız. 
Sayfa 41
20, etkinlik
tarih-dersi-biryay-yayınları-sayfa 41-cevapları
SORU: Gazete haberinde sözü edilen kazı çalışması sonucunda bulunan kalıntıların Türk tarihi açısından önemi ne olabilir.
CEVAP: Türk tarihi açısından son derece önemli olan yazıtlar bulundu. Bu yazıtlar Türk dilinin gelişimi ile ilgili bilgiler taşıması açsından önemlidir. 
Sayfa 42
21. etkinlik
SORU: Hıdırellez bayramının toplumsal dayanışmaya katkıları nelerdir.
CEVAP: Hıdırellezin toplumsal dayanışmaya olumlu katkısı vardır. En son cümlede ifade edilen yardımlaşma duygusu insanlar arasında birlik ve beraberliği geliştirir. 
22. etkinlik.
tarih-dersi-biryay-yayınları-sayfa 42-cevapları
SORU: Osmanlı devletinin hukuk anlayışı ile ilgili verilen bilgiler göz  önüne alındığında tarihçi hukuk kurallarından nasıl faydalanır açıklayanız.
CEVAP: Hukuk kuralları o toplumun yaşayışı hakkında bize bilgiler verir. Hukuk kuralları toplumsal olarak nasıl cezaların uygulandığını ve bu cezaların nasıl infaz edildiğini ifade etmesi açıaından önemlidir. 

43. sayfa
23 etkinlik.
SORU: Tarih şeridinde gösterilen Yunanlarla yapılan savaşların kronojisini bilmek tarihçiye hangi yönde yararlı olmaktadır.
CEVAP: Tarihte her olay bir öncekinin sonucu bir sonrakinin sebebidir. Bunun için sıralama bilinirse olayları yorumlamak daha kolay olacaktır. 
24. etkinlik.
SORU: Plevne maaşından yola çıkarak Plevne savaşı ile ilgili hangi bilgilere ulaşabiliriz.
CEVAP: Plavne savaşında komutan olarak Osman Paşanın yer aldığını anlayabiliriz. Ayrıca son derece zor şartlarda kaleyi savunduğunu öğrenebiliriz. Fakat en sonunda kale düşmüştür. Fakat buna rağmen Osman Paşanın kahramanlığı önemlidir. 
Sayfa 44.
25. Etkinlik
SORU: Türk Toplum yapısının sosyal ve kültürel özelliklerini bilmek tarih bilimine hangi yönden yardımcı olmaktadır.
CEVAP: Toplum bilimi anlamına gelir.Toplumsal olayların bağlı olduğu kuralları, toplumların kurduğu kurum ve kuruluşların insan ve toplum üzerin de ki etkisini inceleyerek tarih bilimine yardımcı olur. Toplumların yaşayışı, yapısı tarihbilimi için önemlidir. Örneğin Türk tarihini incelerken eski Türklerde aile ve evlilik anlayışını, kadının toplumsal yaşamdaki yerini ve önemini bilmek gerekir.
Sayfa 45.
26. etkinlik.
biryay yayınlari tarih ders kitabı sayfa 45 cevapları
SORU: Yukarıdaki fermanda hangi tarihi bilgilere ulaşılabilir.
CEVAP: Bu Ferman Fatih Sultan Mehmet tarafından Bosnaı rahiplere verilmiştir. Burada Osmanlı devletinin hoş görüsün ve farklı kültürlere yaklaşımını öğrenebiliriz. 
27. etkinlik
biryay yayınlari tarih ders kitabı sayfa 46 cevapları
SORU: Yukarıdaki tabloda verilen istatislik bilgilerden yararlanarak Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili hangi sonuçlara ulaşılabilir.
CEVAP: İstatistik biliminin katkıları ile düzenlenen bu tabloda Her iki tarafında asker sayılarına ve mühimmat bilgilerine ulaşılabilmektedir.
Sayfa 46
28 etkinlik.
SORU: Yukarıdaki metinden yola çıkılarak türklerinden ad verme geleneği ile ilgili hangi bilgilere ulaşılabilir.
CEVAP: TÜrklerde ad verme geleneği ile ilgili olarak üç bilgiye yer verilmiştir. 1. Doğan çocuğa babasının yada dedesinin adının verilmesi.  2- Yeni gelinen yerleşim yerine eskiden yaşanılan yerin adının verilmesi. 3- Gçömenler ile ilgili örnekler. Tüm bunlara okuma parçasında yer verilmiştir. Örneklerde verilmiştir. Daha geniş bilgi için yahyagungor.net okuma parçası tekrar okunabilir. 

Sayfa 47
SORU:-Objektif bir tarihçide bulunması gereken özellikler nelerdir.
CEVAP: Tarafsız bir tarihçide bulunması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir. Olayların sebep ve sonuçlarını bilmeli. Yer ve zamana yer vermeli. Olayları zamanın şartarına göre değerlendirmeli. 
SORU:-Aşağıda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır.
Bilimsel Çalışma: Modern araştırma yöntemleri ile çalışmalar yapılmasına bilimsel çalışma denir. 
Objektiflik: Tarafsızlık
Tarihçi: Tarihi Bilimi ile meşgul olan kişi
Tarih eğitimi: Tarih ile ilgili eğitim alma işi
SORU: Yukarıdaki anlatımdan hareketli tarihçi ve yargıç arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir.
CEVAP: ikiside Belgelere göre hareket etmektedir. Ellerindeki malzemeleri yorumlayarak karar verirler. 
29. etkinlik
SORU: –İyi bir tarihçi hangi özelliklere sahip olmalıdır.
CEVAP: Belgelere göre çalışmalı, bir kaç dil bilmeli, Abartıdan kaçmalı ve bilimsel çalışmalıdır. 
SORU:2-Halil İnalcık neden tarihçilerden belgelere sadık kalınmasını istemektedir.
CEVAP: Çünkü Belgeler tarihin tek kaynağıdır ve gerçekler onlarda gizlidir. 
SORU:3-Batı tarihçiliğini izlemek sizce neden önemlidir açıklayınız
CEVAP: Modern tarihçilik için gereklerini yaptıkları için 
SORU: 4-Halil İnalcık başarılı bir tarihçi olmak için neler yapmıştır.
CEVAP: Dİl öğrenmiştir. 
Sayfa 48
30. Etkinlik
SORU: Atatürk’ün tarih ne güzel aynadır sözünden ne anlıyorsunuz.
CEVAP: Tarih tekerrürden ibarettir. Ayna insanlara kendisini gösterir. Tarihmize bakarsakta kendi ulusumuzu kültürümüzü, yaşayışımızı görürürüz. 
yahyagungor.net

CEVAPLARI SAYFA SAYFA AŞAĞIDAN TAKİP EDİNİZYukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz Siz değerli öğrenci arkadaşlarımıza derslerinde yardımcı olmak adına çalışma kitabı cevapları ve ders kitabı cevapların sunuyoruz. Sitemizde çalışma kitabı cevaplarının yanı sıra ders kitabı cevapları da bulunmaktadır. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Bu sebeple farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde bulunmaktadır.

9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevaplarında hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.

9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları ödevini Kopyala-yapıştır yapmak kimseye bir fayda sağlamaz. Kendi cümleleriniz sizi en iyi ifade edendir; kısa ve sade cümlelerle derdinizi anlatın. Uzun ödev yüksek not alır diye bir şey artık yok, o eskidenmiş. Asıl marifet sadede kısa ve öz biçimde gelebilmek ve anlatmak istediğinizi doğru bir şekilde kâğıda yansıtabilmektir. Ödev kolay okunur biçimde düzenlenmeli. Kapak, içindekiler sayfası, son kısımda referanslar ve varsa ekler bölümü mutlaka belirtilmeli. Ödevinizi sıkı bir imlâ kontrolünden geçirmenin faydası olur, zararı olmaz.

Sitemizdeki ziyaret etmiş olduğunuz yer alan 9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları adlı yayında yukarıda yer alan sayfa numaralarından aradığınız sayfanın cevaplarını bulabilirsiniz. Unutmayınız ki verilen cevapların doğruluğunun kesin olmadığını cevaplarınızı kontrol etmeniz amacıyla eklendiğini belirtelim.

Yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. Şunu unutmayın; ki tüm cevapları buradan birebir yapmanız sizin faydanıza olmayacak bilakis sizi tembelleştirecektir. Bu da istediğimiz bir geri dönüt değildir. Bu nedenle uyarılarımızı dikkate alınız. Yardıma ihtiyacınız olursa web sitemizin iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Size en kısa sürede dönülecektir. Derslerinizde başarılı olmanız dileğiyle.....