9.sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Cevapları Sayfa-150-151 - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 30, 2015

9.sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Cevapları Sayfa-150-151

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9.sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Cevapları Sayfa-150-151

9.sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Cevapları Sayfa-150-151

2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Tarih Ders Kitaplarından 9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları değişti. Bu sebeple Bu Tarih Dersi ile Alakalı Dökümanların yenilenmesi gerekiyor. Özellikle Tarih Kitabı Cevaplarının yenilenmesi gerekiyor. Çünkü Sayfa numaraları ve Sorular tamamen değişik tarzda hazırlanmış. 9.sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Cevapları Sayfa-150-151nı Eğitim öğretim yılı boyunca Buradan takip edebilirsiniz. Bir önceki sene kullandığımız kitapta Ünite sonu değerlendirmelerin cevapları kitapta bulunmuyordu. Bu sebeple Ünite sonu değerlendirmelerinin cevaplarınıda veriyorduk. Fakat baktığınız zaman göreceksiniz ki ünite sonu değerlendirme çalışmalarının cevapları kitabın en arkasında mevcuttur. 

9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları sitemizde yayınlanmıştır. Öğrencilerimizin derslerine yardımcı olmaya devam ediyoruz. Kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını sitemizde yer almaktadır. Çalışma kitabı cevapları aşağıda sistemli olarak listelenmiştir. Cevap anahtarını arayanlar aşağıdaki sayfa numaralarıyla istediği sayfadaki cevapları inceleyebilirler. Öncelikle siz kendiniz yapmayı deneyin. Buradaki amacımız size yapamadığınız sorularda, ya da aklınıza takılan, yerlerde yardımcı olmaktır. 9.sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Cevapları Sayfa-150-151nı lütfen buradan kontrol ediniz, buradan bakıp aynısını yazmak öğrenmeniz açısından faydalı olmayacaktır.

NOT: AŞAĞIDA 9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları YAYINLANMAKTADIR. EKSİK SAYFALARI YORUM KISMINDA YAZARAK YAYINLANMASINI İSTEYEBİLİRSİNİZ.

9.sınıf tarih ders kitabı
9.sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Cevapları Sayfa-150-151
A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere tabloda verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.
9.sınıf-tarih-dersi-biryay-yayınları-cevapları-sayfa-150-151


1. Bizanslılar HRİSTİYANLIK  dininin ORTODOKS  mezhebine bağlıdır.

2. Mekkeli müşrikler  HARAM aylarda savaşmaz, UKAZ denilen panayırlar kurarlardı.
3. Mekkeli müşrikler, Müslümanların hukuki varlıklarını HUDEYBİYE  Antlaşması’ndan sonra kabul etmişlerdir.
4. Emeviler Arap olmayan Müslümanları MEVALİ diye adlandırarak onlara Devlet ve Ordu yönetiminde görev vermediler.
5. Abbasi Devleti’nin otoritesinin zayıflamasıyla ortaya Tevaifi MÜLÜK denilen devletler ortaya çıkmıştır.
6. Hz. Ömer döneminde Irak ve İran toprakları SASANİ İmparatorluğu’ndan alınmış ve bu devlete son verilmiştir.
7. El Kanun Fit Tıp İBNİ SİNA yazmış olduğu en önemli eserlerinden biridir.


B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfiyazınız.

(D) Bağdat Kütüphanesi Moğol istilasında yakılmıştır.
(Y) Puvatya Savaşı ile Müslümanların batıdaki ilerleyişi hızlanmıştır.
(D) Emeviler döneminde İslam mimarisi Avrupa mimarisi ile yarışabilecek seviyeye gelmiştir.
(Y) İslamiyetten önce kabileler hâlinde yaşayan Araplar arasında siyasi birlik kurulmuştur.
(Y) Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında ilk olarak Uhud Savaşı yapılmıştır.
(D) Mısır, Suriye ve Kudüs, Hz. Ömer döneminde fethedilmiştir.
(Y) Kur’an-ı Kerim, Hz. Osman döneminde kitap hâline getirilmiştir.


C. Aşağıda verilen olayların başındaki numarayı yaşandığı dönemin başındaki parantez içine yazarak olaylarla yaşandığı dönemleri eşleştiriniz.

Olay                                                       Yaşandığı Dönem
1. Nihavend Savaşı                              (3 ) Abbasiler Dönemi
2. Puvatya Savaşı                                (1 ) Hz. Ömer Dönemi
3. Beyt’ül Hikme                                  (4 ) Emeviler Dönemi
4. Kurtuba Medresesi                           (5 ) Hz. Muhammed Dönemi
5. Vatandaşlık Antlaşması                     (2 ) Endülüs Emevileri Dönemi
6. Cemel Savaşı                                   (6 ) Hz. Ali Dönemi
                                                           ( ) Hz. Osman Dönemi

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1. İslamiyet öncesinde Arabistan’da tüm Arap Yarımadası’nı egemenlik altına alan merkezî bir devlet kurulamamıştır.
Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok tanrılı din anlayışının hüküm sürmesi
B) Arabistan’ın dışarıdan sürekli istilaya uğraması
C) Kabile yaşamının varlığı
D) Dinî anlayışın olmayışı
E) Arabistan’da yaşamaya elverişli yerlerin azlığı2. Hz. Ömer döneminde ordugâh şehirler kurulmuş, fethedilen yerler yönetim birimlerine ayrılarak divan teşkilatı oluşturulmuştur.
Buna göre;
I. Düzenli bir devlet örgütü kurulmuştur.
II. Devletin sınırları genişlemiştir.
III. Fetihler durma noktasına gelmiştir.
yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III
E) Yalnız III


3. I. Arap milliyetçiliğine dayalı bir politika izlemek
II. Halifeliği saltanat hâline getirmek
III. İspanya ve çevresini fethetmek
Yukarıda verilen gelişmelerden hangisi veya hangileri Emevilerin yıkılışında etkili olmuştur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II
C) II ve III
D) Yalnız III
E) I, II ve III


4. Felsefe, fizik ve müzik alanında çalışmalar yapmıştır. Aristo’nun eserlerini inceleyip yeni yorumlar getirdiği için Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) adı verilmiştir.
Yukarıda sözü edilen Türk-İslam bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazali

B) İbn-i Rüşd
C) El Bîrunî
D) İbn-i Sina
E) Farabi


5. İslam savaş hukukunun temeli atılmıştır.
Müslümanların müşriklere karşı kazandığı ilk başarıdır.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasındadır?
A) Uhud

B) Bedir
C) Huneyn
D) Hendek
E) Puvatya


D. Aşağıdaki çalışmaları defterinize yapınız.
1. Hz. Muhammed’in Mekkeli müşriklerle yaptığı savaşların tarihlerini kronolojiye uygun olarak tarih şeridinde gösteriniz.2. Dört Halife Döneminin önemli özelliklerini açıklayınız.
3. Abbasilerin Türkleri birçok devlet kademesine getirmesinin sebepleri neler olabilir?
4. Emevi Devleti’nin yıkılmasında etkili olan faktörleri açıklayınız.
5. Endülüs Emevilerinin bilim ve kültür alanında yaptığı çalışmaları yazınız.CEVAPLARI SAYFA SAYFA AŞAĞIDAN TAKİP EDİNİZ


Yukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz Siz değerli öğrenci arkadaşlarımıza derslerinde yardımcı olmak adına çalışma kitabı cevapları ve ders kitabı cevapların sunuyoruz. Sitemizde çalışma kitabı cevaplarının yanı sıra ders kitabı cevapları da bulunmaktadır. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Bu sebeple farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde bulunmaktadır.

9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevaplarında hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.

9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları ödevini Kopyala-yapıştır yapmak kimseye bir fayda sağlamaz. Kendi cümleleriniz sizi en iyi ifade edendir; kısa ve sade cümlelerle derdinizi anlatın. Uzun ödev yüksek not alır diye bir şey artık yok, o eskidenmiş. Asıl marifet sadede kısa ve öz biçimde gelebilmek ve anlatmak istediğinizi doğru bir şekilde kâğıda yansıtabilmektir. Ödev kolay okunur biçimde düzenlenmeli. Kapak, içindekiler sayfası, son kısımda referanslar ve varsa ekler bölümü mutlaka belirtilmeli. Ödevinizi sıkı bir imlâ kontrolünden geçirmenin faydası olur, zararı olmaz.

Sitemizdeki ziyaret etmiş olduğunuz yer alan 9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları adlı yayında yukarıda yer alan sayfa numaralarından aradığınız sayfanın cevaplarını bulabilirsiniz. Unutmayınız ki verilen cevapların doğruluğunun kesin olmadığını cevaplarınızı kontrol etmeniz amacıyla eklendiğini belirtelim.

Yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. Şunu unutmayın; ki tüm cevapları buradan birebir yapmanız sizin faydanıza olmayacak bilakis sizi tembelleştirecektir. Bu da istediğimiz bir geri dönüt değildir. Bu nedenle uyarılarımızı dikkate alınız. Yardıma ihtiyacınız olursa web sitemizin iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Size en kısa sürede dönülecektir. Derslerinizde başarılı olmanız dileğiyle.....