9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları 2. Ünite Sayfa 73–74-75-76-77-78 Soruları ve Cevapları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 30, 2015

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları 2. Ünite Sayfa 73–74-75-76-77-78 Soruları ve Cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları 2. Ünite Sayfa 73–74-75-76-77-78 Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları 2. Ünite Sayfa 73–74-75-76-77-78 Soruları ve Cevapları

2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Tarih Ders Kitaplarından 9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları 2. Ünite Sayfa 73–74-75-76-77-78 Soruları ve Cevapları değişti. Bu sebeple Bu Tarih Dersi ile Alakalı Dökümanların yenilenmesi gerekiyor. Özellikle Tarih Kitabı Cevaplarının yenilenmesi gerekiyor. Çünkü Sayfa numaraları ve Sorular tamamen değişik tarzda hazırlanmış. 9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları 2. Ünite Sayfa 73–74-75-76-77-78 Soruları ve Cevaplarını Eğitim öğretim yılı boyunca Buradan takip edebilirsiniz. Bir önceki sene kullandığımız kitapta Ünite sonu değerlendirmelerin cevapları kitapta bulunmuyordu. Bu sebeple Ünite sonu değerlendirmelerinin cevaplarınıda veriyorduk. Fakat baktığınız zaman göreceksiniz ki ünite sonu değerlendirme çalışmalarının cevapları kitabın en arkasında mevcuttur. 

9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları sitemizde yayınlanmıştır. Öğrencilerimizin derslerine yardımcı olmaya devam ediyoruz. Kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını sitemizde yer almaktadır. Çalışma kitabı cevapları aşağıda sistemli olarak listelenmiştir. Cevap anahtarını arayanlar aşağıdaki sayfa numaralarıyla istediği sayfadaki cevapları inceleyebilirler. Öncelikle siz kendiniz yapmayı deneyin. Buradaki amacımız size yapamadığınız sorularda, ya da aklınıza takılan, yerlerde yardımcı olmaktır. 9. Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları 2. Ünite Sayfa 73–74-75-76-77-78 Soruları ve Cevaplarını lütfen buradan kontrol ediniz, buradan bakıp aynısını yazmak öğrenmeniz açısından faydalı olmayacaktır.

NOT: AŞAĞIDA 9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları YAYINLANMAKTADIR. EKSİK SAYFALARI YORUM KISMINDA YAZARAK YAYINLANMASINI İSTEYEBİLİRSİNİZ.

9.sınıf tarih ders kitabı

9. Sınıf Tarih Kitabı Bİryay Sayfa 73-78 Cevapları

Sayfa 73 
SORU: Eski Yunan uygarlığında demokrasinin ilk uygulamalarına örnek olarak neler gösterilmektedir? Araştırınız.
CEVAP: Dragon, Solon ve Kleistenes (Klistenes) kanunları

Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Aristokrat: soylu erki, iktidarın imtiyazlı ve genellikle soya bağlı bir toplum sınıfı
Dragon: Eski Yunanda Halk arasında var olan hoşnutsuzlukları gidermek amacıyla soylular tarafından görevlindirilen kişi
Hellenistik Çağ: Hellenistik Çağ; İÖ 323 te Büyük İskender öldükten sonra Greko-Makedon kültürünün Balkanlar’dan Doğu Akdeniz havzasını sınırlayan bölgelere kadar yayıldığı dönemi belirlemek için 19. yüzyılda Alman tarihçisi J. G. Droysen’in yarattığı terim.
Klistenes: Klistenes, Yaptığı kanunlarla Atina ya demokrasiyi getirdi. Sınıf farkını kaldırdı. Demokrasiyi uyguladı
Knossos: Knossos Minos Uygarlığına başkentlik yapmış antik şehirdir.
Olimpiyat: 
Dört yılda bir yapılan geniş kapsamlı bir spor organizasyonudur. Kaynağı Eski yunana dayanır daha geniş bilgi için Wikipedia sözlüğe bakınız
Peloponnes:  Antik Yunanistan coğrafyasında yapılan, büyük şehir devletlerinden Atina ve onun imparatorluğunun, Sparta ve Peloponez Birliği karşısında yer aldığı savaştır diye tarif edilir yahyagungor.net sitesinde

Solon:
9.sınıf tarih-kitabı- biryay-sayfa-73-cevapları

SORU: Haritaya göre bu uygarlıkların gelişmesinde coğrafi konumun ne gibi etkileri olabilir? Açıklayınız.
CEVAP: Haritaya bakıldığında Yunan uygarlıklarının deniz kenarında kuruldukları görülmektedir. DEniz kenarında kurulmaları dolayısıyla bir çok toplumla ilişki içinde olmuşlardır. 

Sayfa 74
10. Etkinlik:
DÜNYADA İLK DEMOKRASİ HAREKETLERİ
Yunanistan’da halk; soylular, tüccarlar, köylüler ve köleler olmak üzere sınıflara ayrılmıştır. Kalabalık bir sınıfı oluşturan kölelerin hiçbir hakkı yoktur. Yunanistan’da kanunlar soyluların haklarını korumak ve geliştirmek için hazırlanmıştır. Sınıflar arası mücadeleden dolayı sosyal yaşama yönelik birtakım hukuki düzenleme yapılmıştır. Dragon, Solon ve Kleistenes (Klistenes) kanunlar getirmiş ve arhon (yönetici) seçilen Dragon, soyluların keyfî yönetimini orta sınıf lehine düzenlemiştir. Solon, köylünün borçlarını ortadan kaldırmış,
borçlarını ödeyemedikleri için köleleştirilenleri hürriyetlerine kavuşturmuştur. Dörtyüzler ve halk meclisi adında iki meclis kurmuştur. Kleistenes ise seçim sistemi ve idari yapı üzerinde yenilikler yapmış, halk meclisinin önemli bir kurum hâline gelmesini sağlayarak sınıf farkını ortadan kaldırmıştır.
SORU: Yunanistan’da sınıflar arasındaki mücadelelere son vermek amacıyla neler yapılmıştır?
CEVAP: Kanunlar çıkarılmıştır. MEclis açılmış ve halkın meclise katılımı sağlanmıştır.

SORU: Bu düzenlemelerin demokrasiye katkıları neler olabilir?
CEVAP: Demokrasiye olumlu yönde katkı yapmıştır.

Sayfa 75
11. Etkinlik:
PARŞÖMENİN HİKÂYESİ
Yaygın bir efsaneye göre Mısır Kralı, Bergama Kütüphanesindeki kitap sayısının İskenderiye Kütüphanesindeki kitap sayısını geçmemesi için Anadolu’ya papirüs ihracını yasaklamıştır. Kâğıtsız kalan Bergama’nın Kralı yeni bir kâğıt icat edecek olana büyük ödüller vereceğini açıklamıştır. O zamanki kütüphane müdürü oğlak derilerini işleyerek yazılabilecek hâle getirmiş ve bunu krala sunmuştur. Parşömen MÖ II. yüzyıldan başlayarak Bergama’dan bütün dünyaya yayılmıştır. Parşömenin, gerektiği gibi işlendiğinde her iki yüzüne de yazılabilmesi, yırtılmaması, yanmaması, olağanüstü dayanıklılığı, hat ve tezhip sanatına uygunluğu, üstündeki yazıların okunmasının gözü yormaması, hayvanların yaşadığı her yerde üretilebilmesi gibi birçok özelliği vardır. Parşömenin papirüsten farklı olarak çok ince olması ve kuruduğu zaman kıvrılması sebebiyle kenarlarına tahta çakılmış, böylece codex (kodeks) denilen ilk kitabın oluşması sağlanmıştır. (Özetlenmiştir.)

SORU: Anadolu’ya Papirüs ihracının yasaklanması ne gibi sonuçlar ortaya çıkarmıştır?
CEVAP: Anadolu halkının kendi kağıtlarını üretmesine neden olmuştur. 
SORU:Parşömen’in toplumsal gelişmeye ve bilginin yayılmasına ne gibi etkileri olmuştur? Açıklayınız.
CEVAP: İlk kodez denilen kitab oluştuğu için kitaplar sayesinde blgi aktarımı artmıştır

Sayfa 76
SORU: Roma uygarlığının, insanlığın ortak mirasına yapmış olduğu katkılar hakkında araştırma yapınız.
CEVAP: İlk akla gelen Oniki levha kanunlarıdır. Miladi takvime yaptıkları katkılarda sayılabilir.  Ayırca dünyanın bir çok yerinde yaptıkları mimari eserlerde Romalıların katkılarından saılabilir. 

SORU: Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?
Ayasofya: Romalılar tarafından yapılan Büyük kilise ancak istanbulun fethinde sonra Camii olarak devam etmiştir.
Kuria : Romada halk meclisi
Lejyon: Romada paralı askerler
Milano Fermanı : Romada Hristiyanlık dininin serbest bırakıldığı M:S 313 tarihli fermana Milano Fermanı denir.
Patriciler : Romada yönetici Sınıf
Plepler : Romada yönetilen sınıf
Senato :  Roma Cumhuriyeti ve onun devamı Roma İmparatorluğu'nun başlıca yönetim meclisiydi
12 Levha Kanunları: Roma toplumundaki Patrici (soylular) ve Pleb (halk) arasındaki sınıf mücadelesi sonucu hazırlanmıştır.
Sayfa 76
9.sınıf tarih-kitabı- biryay-sayfa-76-cevapları
SORU: Roma uygarlığının coğrafi konumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Roma Asya ve Avrupa kıtası İle kuzey afrikaya hakim olmuş büyük bir devlettir.

SORU: Roma uygarlığının sınırlarının hangi kıtaları kapsadığını söyleyiniz.
CEVAP: Roma Asya ve Avrupa kıtası İle kuzey afrikaya hakim olmuş büyük bir devlettir.
Sayfa 78
SORU: Ekinlikteki görselleri ve metni dikkate aldığınızda Roma ve Bizans imparatorluğunun sanat ve estetik anlayışı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
CEVAP: Roma ve Bizansta Sanat ve estetik anlayşı dönemine göre son derece ileri bir düzeydedir. İnsanların ihtiyaçlarını kapsayan mimari eserler. hamamlar, tiyatro binları gibi unsurlar hep insanların ihtiyaçlarıı karşılamak ve zevklerine hitap etmek üzere tasarlanmıştır.


CEVAPLARI SAYFA SAYFA AŞAĞIDAN TAKİP EDİNİZYukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz Siz değerli öğrenci arkadaşlarımıza derslerinde yardımcı olmak adına çalışma kitabı cevapları ve ders kitabı cevapların sunuyoruz. Sitemizde çalışma kitabı cevaplarının yanı sıra ders kitabı cevapları da bulunmaktadır. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Bu sebeple farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde bulunmaktadır.

9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevaplarında hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.

9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları ödevini Kopyala-yapıştır yapmak kimseye bir fayda sağlamaz. Kendi cümleleriniz sizi en iyi ifade edendir; kısa ve sade cümlelerle derdinizi anlatın. Uzun ödev yüksek not alır diye bir şey artık yok, o eskidenmiş. Asıl marifet sadede kısa ve öz biçimde gelebilmek ve anlatmak istediğinizi doğru bir şekilde kâğıda yansıtabilmektir. Ödev kolay okunur biçimde düzenlenmeli. Kapak, içindekiler sayfası, son kısımda referanslar ve varsa ekler bölümü mutlaka belirtilmeli. Ödevinizi sıkı bir imlâ kontrolünden geçirmenin faydası olur, zararı olmaz.

Sitemizdeki ziyaret etmiş olduğunuz yer alan 9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları adlı yayında yukarıda yer alan sayfa numaralarından aradığınız sayfanın cevaplarını bulabilirsiniz. Unutmayınız ki verilen cevapların doğruluğunun kesin olmadığını cevaplarınızı kontrol etmeniz amacıyla eklendiğini belirtelim.

Yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. Şunu unutmayın; ki tüm cevapları buradan birebir yapmanız sizin faydanıza olmayacak bilakis sizi tembelleştirecektir. Bu da istediğimiz bir geri dönüt değildir. Bu nedenle uyarılarımızı dikkate alınız. Yardıma ihtiyacınız olursa web sitemizin iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Size en kısa sürede dönülecektir. Derslerinizde başarılı olmanız dileğiyle.....