9. sınıf Biryay yayınları Tarih ders kitabı cevapları 116- sayfa 117 - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 30, 2015

9. sınıf Biryay yayınları Tarih ders kitabı cevapları 116- sayfa 117

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9. sınıf Biryay yayınları Tarih ders kitabı cevapları 116- sayfa 117

9. sınıf Biryay yayınları Tarih ders kitabı cevapları 116- sayfa 117

2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında Tarih Ders Kitaplarından 9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları değişti. Bu sebeple Bu Tarih Dersi ile Alakalı Dökümanların yenilenmesi gerekiyor. Özellikle Tarih Kitabı Cevaplarının yenilenmesi gerekiyor. Çünkü Sayfa numaraları ve Sorular tamamen değişik tarzda hazırlanmış. 9. sınıf Biryay yayınları Tarih ders kitabı cevapları 116- sayfa 117nı Eğitim öğretim yılı boyunca Buradan takip edebilirsiniz. Bir önceki sene kullandığımız kitapta Ünite sonu değerlendirmelerin cevapları kitapta bulunmuyordu. Bu sebeple Ünite sonu değerlendirmelerinin cevaplarınıda veriyorduk. Fakat baktığınız zaman göreceksiniz ki ünite sonu değerlendirme çalışmalarının cevapları kitabın en arkasında mevcuttur. 

9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları sitemizde yayınlanmıştır. Öğrencilerimizin derslerine yardımcı olmaya devam ediyoruz. Kitap içinde ve ünite sonunda bulanan soruların cevaplarını sitemizde yer almaktadır. Çalışma kitabı cevapları aşağıda sistemli olarak listelenmiştir. Cevap anahtarını arayanlar aşağıdaki sayfa numaralarıyla istediği sayfadaki cevapları inceleyebilirler. Öncelikle siz kendiniz yapmayı deneyin. Buradaki amacımız size yapamadığınız sorularda, ya da aklınıza takılan, yerlerde yardımcı olmaktır. 9. sınıf Biryay yayınları Tarih ders kitabı cevapları 116- sayfa 117nı lütfen buradan kontrol ediniz, buradan bakıp aynısını yazmak öğrenmeniz açısından faydalı olmayacaktır.

NOT: AŞAĞIDA 9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları YAYINLANMAKTADIR. EKSİK SAYFALARI YORUM KISMINDA YAZARAK YAYINLANMASINI İSTEYEBİLİRSİNİZ.

9.sınıf tarih ders kitabı

9. sınıf Biryay yayınları Tarih ders kitabı cevapları 116- sayfa 117
9. Sınıf Biryay yayınları Tarih ders kitabının ünite sonu sayfa 116 ve sayfa 117 cevaplarının bulunduğu sayfamıza hoş geldiniz. Sizler için Ünite sonu Sorularını Tek Tek yazarak ayrıntılı bir şekilde cevapladık. Tarih öğretmeni tarafından bizzat cevaplanan bu cevaplarımızı herkese Önereblirsiniz. Taklitlerimizden kaçınınız. Taklit edenlere itbar etmeyiniz. Sayfa 116 ve Sayfa 117 Biryay yayınları tarih ders kitabında Ünite sonuna denk gelmektedir. Ünite sonu aslında konunu özeti gibidir. 
9. sınıf Biryay yayınları Tarih ders kitabı cevapları 116- sayfa 117
A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere tabloda verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.

1. I. Kok Turk Devleti .BUMİN KAĞAN. tarafından kurlmuştur. Başkenti .ÖTÜKEN. ‘dir.
2. Asya Hun Devleti’nin en guclu donemi .METEHAN. donemidir. Bu hukumdar askeri alan da.ONLU. sistemi getirmiştir.
3. Orta Asya’da Turklerle Cinliler arasında yapılan mucadelelerin temel nedenini .İPEK YOLU. ticaretine hakim olma mucadelesi oluşturur.
4. Kavimler Gocu’nden sonra Avrupa’da .FEODALİTE. rejimi ortaya cıkmıştır.
5. Attila doneminde Bizans İmparatorluğu ile .MARGOS. ve ANATOLYOSantlaşmaları imzalanmıştır.
6. Turklerin başka milletlerin egemenliği altına girmek istememeleri onların ..BAĞIMSIZLIK.. duşkun olduklarını gosterir.
7. Orhun Yazıtları .2.KÖKTÜRK(KUTLUK). Devleti donemin de Bilge Kağan, Kultigin ve Tonyukuk adına dikilmiştir.
B. Aşağıdaki cumlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” har fi yazınız.
(D) Çinliler, kuzey sınırlarını güvence altına almak ve Türk akınlarını önlemek amacıyla Cin Seddi’ni  yapmışlardır.
(Y) Turklerin Orta Asya’dan göçetmelerin de yalnızca coğrafi faktorler etkili olmuştur.
(D) Orta Asya’da tarihi bilinen ilk Türk devleti Büyük Hun Devleti’dir.
(D) İlk Türk devletlerin de, önemli devlet işlerinin goruşulup karara bağlandığı yere kurultay denilirdi.
(Y) Yerleşik hayata gecen, kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devleti Büyük Hun Devleti’dir.
(Y) Museviliği kabul eden ilk Türk devleti Karluklardır.
(D) Avarlar ve Pecenekler İstanbul’u kuşatan ilk Turk topluluklarıdır.
C. Aşağıdaki destanların numaralarını ait olduğu devletlerin adının yanındaki parantezin içine yazarak destanlarla devletleri eşleştiriniz.
1. Oğuz Kağan Destanı          ( 2 ) Kok Turkler
2. Ergenekon Destanı            ( 1 ) Hunlar
3. Manas Destanı                  ( 5 ) Uygurlar
4. Alper Tunga Destanı          ( 4 ) İskitler
5. Tureyiş Destanı                 ( 3 ) Kırgızlar
                                           ( ) Sabirler
Ç.      Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Türklerin Orta Asya’dan değişik bölgelere göç etmelerinde siyasi, ekonomik, sosyal ve coğrafi faktörler etkili olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu göç hareketlerinin nedenleri içinde yer almaz?
A) Aşırı nüfus artışı       
B) Hayvan hastalıkları
C) Çin ve Moğol baskısı
D) İklimin değişmesi
E) Türk boyları arasındaki mücadelelerin sona ermesi
2. Türk devletlerin de devleti yönetme yetkisi olan “Kut”un tanrı tarafından hükümdarın bütün erkek çocuklarına geçtiğine inanılmıştır.
Bu anlayış aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) Hükümdarın sorumluluklarının azalmasına
B)Hatunun devlet yönetiminde etkili olmasına
C) Taht kavgalarının yaşanmasına
D) Türk devletlerinin uzun süre yaşamasına
E) Türk siyasi birliğinin sağlanmasına
3. Aşağıdakilerden hangisi Uygurları, Orta Asya’da ki diğer Türk devletlerinden ayıran özelliklerden biri değildir?
A) Bilim ve sanatta ileri gitmeleri
B) Yerleşik yaşama geçmeleri
C) Budizm ve Maniheizm’i benimsemeleri
D) İlk düzenli orduyu kurmaları
E) Kâğıt ve matbaayı kullanmaları
4.Orhun Yazıtları’nda geçen;
I. Hükümdarın halkına hesap vermesi
II. Hükümdarın aç olanları doyurup çıplakları giydirmesi
III. Çin’in entrikalarına aldanılmaması
bilgilerinden hangisi ya da hangileri Kök Türklerin sosyal devlet anlayışını benimsediğini göste­rir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
D. Aşağıdaki çalışmaları defterinize yapınız.
SORU:-Türklerin Orta Asya’dan değişik bölgelere göç etmelerinin sebepleri arasında neler yer almaktadır?
CEVAP: Aşağıdaki Tabloya bakarak bu sorunun Cevaplarını bulabilirsiniz. 
9. sınıf Biryay yayınları Tarih ders kitabı cevapları 116- sayfa 117-cevaplari
SORU: 2Orhun Anıtlarının Türk tarihi ve Türk edebiyatı açısından önemini açıklayınız.
CEVAP:
1 – Türk kültür tarihinin, bugün için bilinen ilk yazılı belgeleridir.

2 – Turklerin en eski yazili urunudur ve 720-738 yillarini kapsar. 

3 – Turk tarihini, toplumun yasama bicimini, dunyaya bakis acisini ortaya koyar.
4 – Türk dili, edebiyatı ve Türk tarihinin ilk ve ebedi abideleridir
5 – Türk dili üzerinde çalışan alimler için hazine kadar değerli bir kaynaktır.
6 – VIII. asırda yazılan kitabelerin dili ve her satırında ifade edilen fikirler emsalsizdir.
7 – Türk töresinin, Türk medeniyetinin, yüksek Türk kültürünün yazılı belgesidir.
8 – Bu anıtlar Türk adının, Türk milletinin yahyagungor.net isminin geçtiği ilk Türkçe metindir.

SORU: 3-Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin yıkılmasına etki eden faktörleri açıklayınız.
CEVAP: Bu konuda web aleminde doğru dürüst bir bilgi bulamazsınız. Şimdi buradaysanız şanslısınız. Aşağıda bunları kısaca açıklamaya çalışacağım. Türk devletlerini yıklımasına neden olan etkenler 1- Taht kavgaları, 2-Boylar arası çekişmeler 3- Çin Entrikaları
SORU: 4-Türk adı ile ilgili görüşler hakkında bilgi veriniz.
CEVAP:Türk adı ilk kez Orhun Kitabeleri’nde, “Türük” biçiminde yer alır. Türk adının hangi an­lama geldiği hususunda birçok araştırma yapılmıştır. Türk adı Uygur metinlerinde“güç, kuvvet”, Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügati’t-Türk adlı eserinde “olgunluk çağı”,Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kulla­nılmıştır. Ziya Gökalp ise Türk isminin “töreli, kanun, nizam sahibi” anlamına geldiğini ifade etmiştir.
SORU: 5-Kavimler Göç’ünün sonuçlarını maddeler hâlinde yazınız.
CEVAP:-Avrupa uzun yıllar boyunca karışıklık içinde kal­mıştır.

-ilk Çağ kapanmış, Orta Çağ başlamıştır.

-Roma imparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır, 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu yıkıl­mıştır.
-Roma toprakları üzerinde birçok Germen devleti kurulmuştur. Bunların en önemlisi Frank İmparatorluğu’dur.
-Germen kavimleri arasında Hristiyanlık yayılmış, kilise ve Papalık güçlenmiş, skolastik düşünce egemen olmuştur.
-Avrupa’daki kavimlerin birbirleriyle karışıp kaynaşmaları ile Avrupa’nın etnik yapı­sı değişmiş; bunun sonucunda bugünkü İngiltere, -Fransa ve ispanya gibi devletle­rin temeli atılmıştır.
-Avrupa’da Feodalite (Derebeylik) rejimi­nin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.
-Türkler Avrupa’da birçok devlet kur­muşlardır. (Avrupa Hun imparatorluğu, Avarlar, Macarlar ve Bulgarlar).
-Türk kültürü Avrupa’ya yayılmıştır. (Atın orduda kullanılması, ceket ve pan­tolon giyilmesi.)
-Avrupa’da Hunların etkisi ile özellikle ede­biyatta, müzikte ve sanatta canlanmalar görülmüştür.

SORU: 6-Orta Asya’da Türkler ile Çinliler arasında yapılan Mücadelelerin nedenlerini yazınız.
CEVAP:İpek yoluna hakim olmak
CEVAPLARI SAYFA SAYFA AŞAĞIDAN TAKİP EDİNİZ
Yukarıda yer alan cevaplarla kendi cevaplarınızı karşılaştırarak sorularla, çözümlerle ilgili fikir elde edebilirsiniz Siz değerli öğrenci arkadaşlarımıza derslerinde yardımcı olmak adına çalışma kitabı cevapları ve ders kitabı cevapların sunuyoruz. Sitemizde çalışma kitabı cevaplarının yanı sıra ders kitabı cevapları da bulunmaktadır. Ek olarak birden çok yayın evinin bu kitapları yayınlaması nedeniyle kitaplar sizin kullandıklarınız ile farklılık gösterebilir. Bu sebeple farklı bir yayının kitap cevaplarını sitemizden arayarak bulabilirsiniz. Bütün Yayınların cevapları sitemizde bulunmaktadır.

9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevaplarında hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildiriniz. Cevaplar yanlış ise yorum kısmında kendi cevabınızı bize iletebilirsiniz. Bazı sorular yorum gerektirdiği için herkesin yorumu farklı olabilir diye cevapları kısa tutmaya özen gösteriyoruz.

9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları ödevini Kopyala-yapıştır yapmak kimseye bir fayda sağlamaz. Kendi cümleleriniz sizi en iyi ifade edendir; kısa ve sade cümlelerle derdinizi anlatın. Uzun ödev yüksek not alır diye bir şey artık yok, o eskidenmiş. Asıl marifet sadede kısa ve öz biçimde gelebilmek ve anlatmak istediğinizi doğru bir şekilde kâğıda yansıtabilmektir. Ödev kolay okunur biçimde düzenlenmeli. Kapak, içindekiler sayfası, son kısımda referanslar ve varsa ekler bölümü mutlaka belirtilmeli. Ödevinizi sıkı bir imlâ kontrolünden geçirmenin faydası olur, zararı olmaz.

Sitemizdeki ziyaret etmiş olduğunuz yer alan 9. Sınıf Tarih Kitabı BİRYAY Yayınları Ders Kitabı Cevapları adlı yayında yukarıda yer alan sayfa numaralarından aradığınız sayfanın cevaplarını bulabilirsiniz. Unutmayınız ki verilen cevapların doğruluğunun kesin olmadığını cevaplarınızı kontrol etmeniz amacıyla eklendiğini belirtelim.

Yapamadığını ve anlamadığınız soru ve cevaplara sitemizden size örnek teşkil etmesi amacıyla faydalanabilirsiniz. Şunu unutmayın; ki tüm cevapları buradan birebir yapmanız sizin faydanıza olmayacak bilakis sizi tembelleştirecektir. Bu da istediğimiz bir geri dönüt değildir. Bu nedenle uyarılarımızı dikkate alınız. Yardıma ihtiyacınız olursa web sitemizin iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. Size en kısa sürede dönülecektir. Derslerinizde başarılı olmanız dileğiyle.....