Sözleşmeli Öğretmen Ataması Mülakat Soruları 2018 Nisan - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Nisan 14, 2018

Sözleşmeli Öğretmen Ataması Mülakat Soruları 2018 Nisan

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Sözleşmeli Öğretmen Ataması Mülakat Soruları 2018 Nisan

Sözleşmeli Öğretmen Ataması Mülakat Soruları. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atamaları kapsamında 20 bin öğretmen ataması yapacak. 20 bin öğretmen ataması için 60 bine yakın öğretmen adayı sözlü sınav- mülakatlara girecek. 12 Mart 2018 Pazartesi 08:30 37 Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen atamaları için 8 ilde yüzlerce komisyon kurdu. Sözleşmeli öğretmen atamaları mülakatlarında sorulmak üzere, yüzlerce sorudan oluşan bir soru havuzu oluşturuldu. 

Haydi herkes bildiği soruyu cevaplasın lütfen 🙏
İŞTE MÜLAKATTA ÇIKAN SORULAR
(ÇOK İLGİNÇ SORULAR VAR )

Sözleşmeli Öğretmen Ataması Mülakat Soruları 2018 Nisan
Sözleşmeli Öğretmen Ataması Mülakat Soruları 2018 Nisan

1-Talim terbiye kurulunun gorevinin yazmis bunu kim yapar
1-HANGİ ALANLARDA PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ YAPILACAĞINA KARAR VERMEK
2-ÜLKENİN UZAK HEDEFLERİNİN PROGRAMLARA YANSITILMASINI SAĞLAMAK
3-PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINDA KOORDİNASYONU SAĞLAMAK
4-HER DERECEDEKİ OKUL İÇİN ÖĞRETİM PROGRAMLARI HAZIRLAMAK
5-TAVSİYESİ İSTENEN EDERLER HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPAR. DERS KİTAPLARINI HAZIRLAR YA DA HAZIRLANMASINI SAĞLAR, İNCELER, KOMİSYONLAR KURARAK İNCELETİR VE ONAYLAR
6-ÖĞRETMEN NİTELİKLERİNİ BELİRLER
7-EĞİTİMLE İLGİLİ YASA, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİN HAZIRLANMASI ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜR
8-YABANCI VE YEREL ÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDAKİ DENKLİK DUARUMLARINI İNCELER (YÜKSEKÖĞRENİM DIŞINDA)
9-ÖZEL OKULLARIN (YÜKSEKÖĞRENİM DIŞINDA) MÜFREDAT PROGRAMLARINI İNCELER, ONAYLAR, BU KURUMLARDA GÖREV ALACAK PERSONELİN YETERLİLİĞİNİ İNCELER.
10-YABANCI ÜLKELRDEKİ VATANDAŞLAR İÇİN AÇILMIŞ OLAN TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜ OKULLARININ EĞİTİM ÖĞRETŞM PROGRAMLARINI HAZIRLAR
11-MİLLİ EĞİTİM ŞURASINI DÜZENLER
12-PROGRAMLARI YERİNDE İNCELEMEK AMACIYLA EĞİTİM KURUMLARINDA ARAŞTIRMA YAPAR, GEREKTİĞİNDE OKUL PERSONELİYLE TOPLANTILAR

2-Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin 2 avantajını söyleyiniz
– Sunuş yoluyla öğrenme yaklaşımı daha çok bilişsel nitelikteki öğrenmelerin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde etkili olduğundan, Tarih dersi gibi açıklama gerektiren alanlarda başarıyla uygulanabilecek bir yaklaşımdır.
– Bu yaklaşım, çocukların herhangi bir konuyla ilgili yeterli bilişsel davranışlara sahip olmadıkları ya da ilk kez karşılaştıkları bir konu ya da durumu açıklamada oldukça etkili olmaktadır. Bilgi verici, açıklayıcı ve aydınlatıcı yönüyle konu ya da olguya ilişkin genel bir anlayış geliştirmeye yardımcı olmaktadır.
– Sunuş yoluyla öğrenme özellikle olgu ve genellemelerin öğrenilmesinde etkili bir yaklaşımdır. Kuşkusuz öğretim etkinliğinin başında olgu ve genellemelerin bir tanımının verilmesi ya da uygun bir biçimde açıklanması yanlış anlamaları kavram ve genellemelerle ilgili en aza indirecek ve dolayısıyla zamanı etkili kullanma fırsatı verecektir.

3-Stephan hawking hangi bilim dalında çalışmalar yapmıştır
Fizik bilimi hakkında araştırma yapmışdır vekaradeliklerin aslında tamamen kara olmadığını, fakat radyasyon yayıp buharlaştıklarını ve görünmez olduklarını ortaya koymuşdur

4-Araştırma-İnceleme yöntemi nedir? İki tane sınırlılığını söyleyiniz.
Araştırma inceleme yoluyla öğrenme yaklaşımında, çocuklar konuyla ilgili belli bir sorunu çözmek için araştırma süreçlerini kullanarak sonuca ulaşmaya çalışırlar. Çocukların araştırma ve inceleme yapmalarına ağırlık veren bu yaklaşımda çocuk, sorun çözme yönteminin aşamalarına uygun olarak, sorunu tanımlar, sorunun çözümü için denenceler kurar, denencelerin sınanması için veri toplar ve verileri değerlendirerek sonuca ulaşmaya çalışır.

Sınırlılıkları: her konuya uygun olmaması, çok zaman alıcı ve uygulanmasının güç olması gibi kimi sınırlılıkları vardır. Bunun yanında çocukların sorunun çözümü için gerekli materyal ve kaynaklara sahip olmaması ve çocukların önemli sosyal sorunları anlayacak yaş ve düzeyde olmaması diğer sınırlılıklardır.

5-Ogretmen merkezli yontemlerden iksini soyleyiniz.
Düz anlatım ve soru cevap yöntemi öğretmen merkezli yöntemlerdir.
6-Yaratıcılığı geliştirmek için hangi öğretim yontemleri kullanılabilir?

7-Bilgisayar kullanılan ilk üniversite
Türkiye’de internet, ilk defa 1993 yılının Nisan ayında Orta Doğu Teknik Üniversitesi laboratuarlarında kullanılmaya başlanmıştır.

8-Öğretmenin aktif olduğu yöntemlerden 2 tane?
Düz anlatım ve soru cevap yöntemi öğretmen merkezli yöntemlerdir.
9-Üst düzey düşünme biçimlerine iki örnek veriniz

10-Isbirlikli öğrenmeden 2 örnek her açıkla
İşbirlikli öğrenme, küçük gruplar oluşturarak bir konuyu çözümlemek, bir görevi yerine getirmek, bir problemi çözmek için ortak bir amaç etrafında çalışma işidir. İşbirlikli Öğrenme Etkili Kullanım İlkeleri: Grup heterojen olmalıdır. Böylece birbirinden öğrenme gerçekleşir.
Öğrenciler arasında rekabet yoktur. Rekabet gruplar arasında olmalıdır. Başarı ve başarısızlık tüm grup tarafından paylaşılır.Öğretmen rehberdir. Paylaşılmış bir liderlik vardır.

11-Tam öğrenme modeli duyusal giriş özelliklerinden 2 tanesini söyleyiniz
İlgi, Tutum,Akademik Benlik(Özgüven)

12-Programlı öğretimin iki ilkesini açıklayınız.
Programlı öğretim öğrencinin öğrenme sürecine etkin katılmasını, bireysel öğrenme hızına göre ilerleme kaydetmesini ve öğrenme sonucunun anında kontrol edilmesini sağlayan bir öğretim tekniğidir.  İlkeleri: 1)Davranışsal Amaçların Belirlenmesi: Programlı öğretime ilişkin öğretim materyali geliştirirken ilk basamak programı başarıyla tamamlayan bir öğrenciden beklenilen davranışların farklı yorumlamaya yol açmayacak biçimde gözlenebilir davranışlar olarak belirlenmesidir. 2)  Küçük Adımlar İlkesi: İlerlemenin dikkatli bir biçimde dereceli olması ve olanaklar ölçüsünde en çok sayıda pekiştirmenin verilmiş olması için konunun bilgi üniteleri halinde parçalara ayrılmasıdır. 3) Etkin Katılım İlkesi :Her bilgi ünitesi bir ilerleme aşaması oluşturmaktadır. Bu aşamada bir alıştırma ya da bir soru bulunmaktadır.  Böylece bir soru bir işlemi başlatmakta yani öğrenme olayını sağlamaktadır, öğrenme işi öğrencinin kendisi tarafından yapılmaktadır. Böylece öğrencinin etkin katılımı sağlanmaktadır.

13-Dangal, 3 Aptal filmlerinin yönetmeni kimdir
Dangal:Nitesh Tiwari, 3 Aptal :Rajkumar Hirani
14-Geçtiğimiz şubat ayında e devlet üzerinde çok popüler olan uygulamanın adı nedir?
 Soy ağacı

15-Sunuş yoluyla öğretimin 2 tane faydası?
– Sunuş yoluyla öğrenme yaklaşımı daha çok bilişsel nitelikteki öğrenmelerin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde etkili olduğundan, Tarih dersi gibi açıklama gerektiren alanlarda başarıyla uygulanabilecek bir yaklaşımdır.
– Bu yaklaşım, çocukların herhangi bir konuyla ilgili yeterli bilişsel davranışlara sahip olmadıkları ya da ilk kez karşılaştıkları bir konu ya da durumu açıklamada oldukça etkili olmaktadır. Bilgi verici, açıklayıcı ve aydınlatıcı yönüyle konu ya da olguya ilişkin genel bir anlayış geliştirmeye yardımcı olmaktadır.
– Sunuş yoluyla öğrenme özellikle olgu ve genellemelerin öğrenilmesinde etkili bir yaklaşımdır. Kuşkusuz öğretim etkinliğinin başında olgu ve genellemelerin bir tanımının verilmesi ya da uygun bir biçimde açıklanması yanlış anlamaları kavram ve genellemelerle ilgili en aza indirecek ve dolayısıyla zamanı etkili kullanma fırsatı verecektir.

16-Özel eğitim öğrencileri hakkinda neler yapılabilir?
Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin Akranları ile birlikte Eğitim ve öğretimlerini Bütün kademelerde sürdürme esasına dayanan, Destek hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarıdır. ¬ Başka deyişle engelli bireylerin engeli olmayan bireylerle eğitsel ve sosyal olarak bütünleşmesini sağlama işlemidir ¬ Her insanda olduğu gibi özel eğitime muhtaç birey de sevilmek, takdir edilmek, beğenilmek, değer görmek ve kimseye bağımlı olmadan yaşamak ister . ¬ Bu onların en doğal hakkı olduğu gibi, toplumsal bütünlüğün ve kalkınmanın temelidir.

17-öğrenmeye iki örnek veriniz

18-15 temmuz şehitler köprüsünün eski adı nedir?
Boğaziçi Köprüsü

19-Yaygın eğitim türlerine iki örnek veriniz
yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden birinden ayrılmış olan bireylere ilgi ve gereksinme duydukları alanda örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar.
yaygın eğitim; genel ve meslekî teknik yaygın eğitim olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
yaygın eğitim kurumları şunlardır: halk eğitimi merkezleri, çıraklık eğitimi merkezleri, pratik kız sanat okulları, olgunlaşma enstitüleri, endüstri pratik sanat okulları, mesleki eğitim merkezi, yetişkinler teknik eğitim merkezleri, özel kurslar, özel dershaneler, eğitim ve uygulama okulları(özel eğitim), meslek okulları(özel eğitim), meslekî eğitim merkezleri (özel eğitim), bilim ve sanat merkezleri (özel eğitim), açık ilköğretim okulu, açık öğretim lisesi.

20-2017 atletizm de sampiyon olan milli sporcumuz kimdir
 Ramil Guliyev
21-kişilik hizmetleri 2 tanesi
Öğrenci kişilik hizmetleri , öğrencilerin öğretim faaliyetlerinden etkili bir şekilde yararlanabilmeleri ve her yönüyle bir bütün olarak gelişebilmeleri için uygun bir ortam hazırlamak amacıyla sunulan hizmetlerin tümüdür. Burada birey ele alınırken Gestalt yaklaşım uygulanmaktadır. Öğrenci kişilik hizmetleri 5 başlıkta toplanmaktadır.
1) Sağlık Hizmetleri: Teşhis ve sevk, sağlıkla ilgili önlemler, sağlık eğitimi, ilaç sağlama, sağlık kontrolleri gibi faaliyetlerden oluşmaktadır. Buradaki amaç öğrencilerin sağlıklarını korumak ve olası sağlık sorunlarını önlemektir.
2) Sosyal Yardım Hizmetleri: Burs, barınma, yemek, maddi yardım sağlama, ulaşım hizmetleri, ek iş bulma gibi faaliyetlerden oluşmaktadır.
 3) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri: Psikolojik danışma, oryantasyon, müşavirlik, bireyi tanıma, bilgi toplama ve yayma, araştırma ve değerlendirme, izleme ve değerlendirme, çevre ve aile ilişkileri, sevk gibi faaliyetlerden oluşmaktadır.
4) Özel Eğitim ve Yetiştirme: Başarısızlığı giderici önlemler alınması, öğrenme güçlüğü çekenlerin iyileştirilmesi, özel ilgi ve yeteneklerin geliştirilmesi gibi faaliyetlerden oluşmaktadır. Bu alana ihtiyaç duyulmasının sebebi öğrenci kapasitlerinin ve öğrenme hızlarının farklı olmasıdır.
5) Sosyal ve Kültürel Hizmetler: Öğrenci kişilik hizmetlerinin sonuncusu olan bu alan da boş zamanların değerlendirilmesi, spor faaliyetleri, çeşitli etkinlikleri planlama ve yürütme, adaptasyon, sosyalleşme gibi faaliyetlerden oluşmaktadır.
25-Sinif yonetim modelleri

22-MEB kitap soru kim hazırlar
talim terbiye kurulu başkanlığı

23-Maslow ihtiyaçlar ... 2 tane soyleyiniz
Maslow bu 5 grubu - fizyolojik ihtiyaçlar, - güvenlik ihtiyaçları, - ait olma ve sevgi ihtiyacı, - saygı ihtiyacı ve en üst düzeyde - kendini gerçekleştirme ihtiyacı olarak açıklamıştır. Maslow bu düşüncesiyle motivasyon kaynağı olarak dışardan alınan ödül ve cezanın etkisiyle değil kendi içindeki bu hiyerarşik yapının katkısı olduğunu söylemektedir.

24-Özel eğitimin ilkeleri nedir
 Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler; ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken yaşta başlanması esastır. Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyi, sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan plânlanır ve yürütülür.   Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin eğitim performansları dikkate alınarak; amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitilmelerine öncelik verilir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyin, her tür ve kademedeki eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için her türlü rehabilitasyonlarını sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılır. Özel eğitime ihtiyacı olan birey için, bireysel eğitim plânı hazırlanır ve eğitim programları bireyselleştirilerek uygulanır. Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif katılmaları ve eğitimleri sağlanır
Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, özel eğitime ihtiyacı olan bireye yönelik etkinlik gösteren sivil toplum örgütlerinin görüşlerine önem verilir. Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyin toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde plânlanır.

25-Otokratik öğretmen nedir nasıl ders işler
Öğretmen tamamen başarıya odaklanmıştır. Öğretmen öğrencilerine zor hedefler belirler ve onlardan üstün performans beklediğini her fırsatta dile getirir. Öğrencileri genel olarak notlarına göre değerlendirir ve sonuçlardan öğrencileri sorumlu tutar. Öğretmenin bu konuda hiçbir sorumluluğu yoktur.

30-Çoklu zeka kuramına ait 2 zeka alanını açıklayınız.
 1) Sözel Zeka Alanı – Dilbilimsel Zeka Alanı
Sözlü ve yazılı dili etkili kullanma becerisi vardır.
İçinde yaşadıkları toplumun dilinin sanatlarını, vurgularını, yöresel farklarını çok iyi kullanırlar.
Bu yüzden ikna kabiliyetleri gelişmiştir.
Kelime hazneleri geniştir.
Okuma, yazma ve dinleme yoluyla öğrenirler.
Sunuş yoluyla öğretim ve düz anlatım kullanılabilir.
2) Mantıksal Zeka – Matematiksel Zeka
Gruplayarak, sınıflayarak ve soyutlayarak öğrenirler.
Akıl yürütme ilkelerini etkin kullanırlar.
Muhakeme becerileri üst düzeydedir.
Eleştirel düşünce mevcuttur. Neden sonuç ilişkisini ararlar. Deterministtirler.
Bilimsellik arayışı vardır.
Sorgulayıcıdırlar.
Araştırma inceleme, problem çözme, proje tabanlı öğrenmeler uygundur.
3) Görsel Zeka – Uzamsal Zeka
Üç boyutlu düşünme yeteneğinin sonucudur.
Hayal güçleri kuvvetlidir.
İmgeleştirme kapasiteleri yüksektir.
Nesneler arası ilişkileri çabuk görürler.
Görünmenin arkasındaki görünmeyenleri görürler.
Görsel metaforları (benzetmeler) kullanırlar.

31-Özel eğitim ve PDR kişilik hizmetleri

32-Sınif yönetimi metotlardan 2 tanesi nedir?

33-Araştırma inceleme yoluyla öğrenmenin olumsuz 2 yanını söyleyiniz
 her konuya uygun olmaması, çok zaman alıcı ve uygulanmasının güç olması gibi kimi sınırlılıkları vardır. Bunun yanında çocukların sorunun çözümü için gerekli materyal ve kaynaklara sahip olmaması ve çocukların önemli sosyal sorunları anlayacak yaş ve düzeyde olmaması diğer sınırlılıklardır.

34-Milli eğitimin temel ilkesinden 2 tanesini söyleyiniz
1) Genellik ve eşitlik: Milli eğitimin temel ilkeleri konusunda ilk ilkelerden biri olan genelli ve eşitlik, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eğitim kurumlarının herkese açık olduğunu belirtir.
Hiçbir kişi ya da zümreye imtiyaz tanınmaz.
2) Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları: Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetlerine göre düzenlenir.
3) Yöneltme: Bireyler, ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda çeşitli programlara ve okullara yöneltilerek yerleştirilirler. Eğitim sistemi bu yöneltmeyi gerçekleştirecek içimde düzenlenir.
Bu ilkeye göre ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konabilir.
4) Eğitim Hakkı: Kpss program geliştirme dersinin milli eğitimin temel ilkeleri konusunda en önemli ilkelerden biri olan eğitim hakkı, temel eğitimin her Türk vatandaşının hakkı ve ödevi olduğunu belirtir.
İlköğretimden sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanabilir.
5) Fırsat ve İmkan Eşitliği: Kadın erkek ayrımı yapılmaksızın herkes aynı haklara sahiptir. Maddi imkanlardan yoksun bireylere yurt, kredi, burs vs yollarla gerekli yardımlar yapılır.
6) Atatürk İlke ve İnkılapları ve Atatürk Milliyetçiliği: Kpss program geliştirme milli eğitimin temel ilkeleri arasında yer alan bu ilke de, milli birlik ve bütünlüğün temelini oluşturmaktadır. Milli ahlak ve kültürümüzün bozulup yozlaşmasından milletimize has şekli ile korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.
Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu gibi kurumların oluşturulması bu ilkeyi gerçekleştirmeye dönüktür.
7) Demokrasi Eğitimi: Her Türk vatandaşı demokrasi bilinciyle yetiştirilir. Gerçekleşebilmesi için öğretmenlere büyük görev düşmektedir.

35-Afrine yönelik yapılan harekatın ismi
Zeytin Dalı

36-PISA açılımı nedir açıklayınız.
PISA olarak kısaltılan, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı
1997’de geliştirilen sınav uluslararası çapta üç yılda bir 15 yaşındaki öğrencilerin başarısını sınamaktadır.
PISA çalışmasının amacı eğitim yöntemlerinde standartlaştırmayı ve gelişmeyi arttırmakla birlikte dünyada okul çocuklarının başarısını karşılaştırmak ve test etmektir.

37-Oxford Üniversitesi hangi ülkededir?
İngilterede

38-Özel eğitimin faydalarına 2 örnek verin
BEP aracılığı ile kapasite ve öğrenme hızına göre eğitim alır.
• Kendine güven, takdir edilme,işe yarama,
cesaret,sorumluluk gibi sosyal değerleri gelişir.
• Özelliklerine uygun ortamdan dolayı uyum ve başarısı artacaktır.
• Olumsuz davranış yerine olumlu davranışları artacaktır.
• Normal öğrencilerle birlikte çalışmaları daha büyük başarılar için kendilerinde istek ve cesaret uyandırır.
• Bu öğrenciler normal öğrencilerden bazı davranışları öğreneceklerdir.
• Eğitim programlarına ek olarak aile eğitimi, sosyal, kültürel ve serbest zaman etkinlikleri sayesinde öğrenmeleri gelişir.

39-Milli savunma universitesinin rektoru kimdir
Erhan Afyoncu
40-2019 yılında yapılacak olan genel seçimlerde milletvekili sayısı kaç olacaktır?
 600

41- Pisa nin 2017 yilinda yaptigi calistayin adi nedir

42-2017 de Varkey Gems Vakfı tarafından dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasinda olup ödül alan Türk öğretmen kimdir?
 Nurten Akkuş
43-PİSA ya benzer öğrenci değerlendirme uygulamasi
(Abide) akademik başarının izlenmesi ve değerlendirilmesi

44-2017 de vefat eden haltercimiz
Naim Süleymanoğlu

45- Dinleme ve okuma alışkanlığını nasıl kazandirirsiniz
 Küçük yaşlarda, çocuğa özel zaman ayırarak, onun ilgi düzeyi ve yaşına uygun öykü, masal kitaplarını okuyarak temeller atılabilir.Evde hem aile fertlerinin hemde çocukların ulaşabileceği bir yere farklı türde kitapları içeren bir kitap köşesi oluşturulabilir. Kitaplar çocukların ilgi alanlarına göre ve çocukla birlikte seçilmelidir.-Anne babalar, çocukla birlikte alışverişe veya gezmeye gittiklerinde, bir kitapçıya ya da kitap-dergi reyonuna uğramayı ihmal etmemelidirler. çocuklar için çevre kütüphanelerin tanıtılmasına yönelik gezilerin yanında okul kütüphanesinin aktif kullanımı için yönlendirilmeleri gerekir. Yaşına uygun bir dergiye abone olması ya da düzenli bir şekilde takip etmesi için yol gösterilebilir.

46-Koalalarin ulkesi neresidir?
Avustralya
47-egitimde teknolojinin yarari nedir

48-Dünya elektronik para.birimi hakkinda ne düsünüyorsunuz.

49-Milli eğitimle ilgili kararların alındığı organın adı?
Milli Eğitim Şûrası Milli Eğitim Bakanlığının en büyük danışma kuruludur. Türk Millî Eğitim Sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim öğretimle ilgili hususları inceler, gerekli kararları alır. Milli Eğitim Şurası Ne Zaman Toplanır? Bakanın daveti üzerine 4 yılda bir toplanması esastır. Bakan gerektiğinde şurayı erken toplantıya çağırabilir. Eğitim Şûrası, tam adı MÎLLÎ EĞİTIM ŞÛRASI, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim ve öğretimle ilgili konulan incelemek ve öneri niteliğinde kararlar almakla görevli en yüksek danışma kurulu. Talim ve Terbiye Kurulu'nca hazırlanan tüzük, yönetmelik, program ve ilkeleri inceleyerek karara bağlar. Bu kararlar Milli Eğitim bakanının onayıyla kesinlik kazanır.
50-Telsa projesi kime ait
kurucusu Elon Musk
Katalonya Açık Üniversitesi’nden Dr. Anna Elena Guerrero’nun koordinatörlüğünde yürütülen TeSLA, öğrenme ortamları için uyarlanabilen ve güvenilir bir e-değerlendirme sisteminin tasarımı, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesini içermektedir

51-Kore savasini anlatan ismail hacioglunun oynadigi filmin adi ?
Ayla

52-Üniversitelerin bağlı olduğu kurum
YÖK

53-Şuan gündemde olan dijital para nedir
BİTKOİN

54-2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda madalya alan sporcumuz kimdir?
RAMİL GULİYEV
55- Çöl kaplanı lakabıyla anılan kişi kimdir
Asıl adı Ömer olan Fahreddin Paşa Rusçuk'ta doğdu. Balkan Savaşı sırasında Çatalca savunmasındaki başarısıyla Edirne'nin geri alınmasında rol oynadı. Üç yıla yakın İngilizlere karşı Medine'yi müdafaa eden çok büyük bir Türk komutanıdır. İslam tarihinin şan ve şerefli sayfalarında yerini almıştır. Devletin teslim olmasına rağmen üç ay daha fazla 1919 yılın ocak ayına kadar Medine'yi müdafaa etmiştir. O bölgelerdeki kutsal emanetlerin ve yazmaların da İngilizlerin eline geçmemesi için onları İstanbul'a nakletmiştir. Fahrettin Paşa, o dönemde oradaki bazı kişilerin bugünkü kralların ataları İngilizlerle birlikte işbirliği yaparken, o bölgelerdeki İslam bayrağını yere düşmemesi için mücadele etmiştir. Türk tarihinin en önemli isimlerinden birisidir." 

56-Elektrikli arabanın kurucusu ve Tesla nın sahibi?
 Elon Musk'u
57- Alaaddin Keykubat Üniversitesi nerededir
ALANYA
58-Çoklu zeka kuramından iki zeka türü

59-Eğitimde birden fazla duyu organına hitap etmenin önemini bilen bir öğretmen dersini nasıl işler?

60-Veli-öğretmen ilişkisi neden önemlidir, nasıl sağlanır?

61-Tecrubeli ogretmen mi daha iyidir tecrubesiz ogretmenin mi

62-Okulda kişilerarası-sosyal gelişimi nasıl sağlarsınız?

63-Çocuklarda kişisel sosyal zeka nasıl olmalıdır
Sosyal zeka, diğer insanlarla birlikte olma, onları anlama, kendini ifade edebilme ve ilişki sürdürme becerilerini içerir. Sosyal zekası yüksek olan çocuk, diğer çocuklarla iletişim halinde olmaktan mutluluk duyar, başkalarının duygularına karşı duyarlıdır, kendisi de ilgi görmeyi bekler. Derslerini diğer çocuklarla iletişim içinde, grup halinde, tartışmalar düzenleyerek, birlikte aktivite yaparak ve öğrenerek geçirmek ister.

64-Mantıksal-Matematiksel zekayı geliştirmek için neler yapılabilir?
 Soyut ve kavramsal olarak düşünebilme yeteneğini ifade eden bu zeka türü daha çok mühendisler, bilim adamları ve matematikçilerde gelişmiştir.  Protein açısından zengin besinler yarar sağlıyor. Düzenli kahvaltı yapmak da zihinsel performansı artırıyor; müzik dinleme, Zihinsel egzersizler, Hafıza oyunları: Konsantrasyon, Bulmaca çözün, Satranç oynayın.65-Teknoloji ve eğitim Ogrencilerin mantiksal matematiksel zekalarini gelistirmek icin hangi etkinlikler yapilmalidir
Zeka oyunları, hafıza oyunları, dikkat ve konsantrasyonu arttırıcı oyunlar  oynatılabilir.

66-Egitimde firsat esitligi icin teknolojiyi nasil kullanirsiniz

67-Kulüp çalışmalarında özgüveni geliştirmek için neler yapılabilir?

68-Öğrencileri derse motive etmek için neler yapardınız

69-Kendini yetersiz hisseden öğrencinin bu kanısını nasıl değiştirirsin?

70-Dili etkili ve doğru kullanım hakkında neler yapılabilir
Öncelikle kelime hazinesini artırmak ve kelimelerin doğru manasını öğrenmekle işe başlamalıyız.
* Gramer kurallarını öğrenmeli, telaffuzlara çok dikkat etmeliyiz.
* Vurgulama ve tonlama tekniklerine dikkat ederek, 
konuşma hızımızı ayarlamalıyız.
* Yazarken kelimeleri doğru hecelemeli, ilk defa karşılaştığımız kelimeleri hemen sözlükten araştırmalıyız.
* Dilimizi uygun kullanmayan arkadaşlarımızı kırmadan ikaz etmeli ve doğrusunu öğretmeliyiz.
* Argo, 
küfür, kabalık içerikli söz ve kelimelerden sakınmalıyız.
* Bol bol edebi eser okumalıyız.
* İnternetteki zararlı yazışmalardaki yanlış Türkçe’nin hayatımıza girmesine müsaade etmemeliyiz.
* Bol bol kompozisyon yazmalı ve elimizi alıştırmalıyız.
* Yazdığımız yazıları öğretmenimize kontrol ettirmeli, hatalarımızı öğrenmeli ve aynı hataları tekrar etmemeliyiz.
* Sözlük okumayı kendimize alışkanlık edinmeliyiz.
* Yabancı dillerden Türkçe’mize giren kelimeler yerine, varsa mutlaka Türkçe kelimeleri kullanmalıyız.
* Yabancı dil öğrenmek başka şeydir, dilimize yabancı kelimeleri sokmak başka bir şey!
* Dilbilgisi kurallarını öğrenmeli ve doğru kullanmalıyız.
* Yazımızı düzgün ve okunaklı yazmalı, konuşurken yavaş, tane tane, uygun 
ses şiddetinde ve düzgün konuşmalıyız.

71-Ritmik zekayı nasıl geliştirirsiniz
enstrüman çalmak, müzik dinlemek, ritim tutmak ve müzikal faaliyetleri takip etmek ritmik zekayı geliştirmek için önemlidir.

72- Okul dışında öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek için ne yapabilirsiniz

73-Sözel zekasını kullanan öğrenci için neler yapardınız ogrencinizi sinif disi etkinlere nasil yonlendirirsiniz

74-Öğrencinin kişisel sosyal gelişiminde okul olarak ne yapılabilir?
Akademik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilebilir,

75-Sözel dilsel zekayı geliştirmek için ne yapardınız
Bolca yazı yazmak. Günlük tutmak, blog yazmak
Çok okumak. Okuduğu kelimeleri kafada resmedebilmek.
Aşağıdaki gibi sözel zeka bulmacaları çözmek

76-Öğretmen veli ilişkisinin yararları nelerdir?

77-öğrencilerinizi sosyal medya forumlarda derslerini öğrenmelerini nasıl sağlarsınız gibi

78-Materyal araç gereç kullanırken ders içeriğinde neleri dikkate alarak kullanırsınız

79-Teknoloji bilen ile bilmeyen ogrenci arasindaki farklar nedir

80-Teknolojinin ogrenci sosyallesmesinde olumlu olumsuz etkisi

81-Dönütün önemi

82-Sınıfınızda kullanacağınız materyaller nelerdir, seçerken nelere dikkat edersiniz?
Yazılı Materyaller, Resim ve Grafikler, Tepegöz Asetatlar, Haritalar, Modeller, Şemalar, Kavram Haritaları,
1.  Ders materyali basit, sade ve anlaşılır olmalıdır;
2.      Ders materyali, dersin hedef ve amaçlarına uygun seçilmeli ve hazırlanmalıdır;
3.      Ders materyali, dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır;
4.      Ders materyalinde kullanılacak görsel özellikler (resim, grafik vb.), metaryelin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılmalı, aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır;
5.      Ders materyalinde kullanılan yazılı metinler ve görsel-işitsel özellikler, öğrencinin pedagojik özelliklerine uygun olmalı ve öğrencinin gerçek hayatıyla tutarlılık göstermelidir;
6.      Ders metaryeli, öğrenciye alıştırma ve uygulama imkanı sağlamalıdır;

83-Ödül ve ceza kullanılmalı mı
Ceza, kurallara uyulmadığında ödenen bedeldir, istenmeyen davranışın ortadan kalkmasını sağlar. Cezada amaç, çocuğun yaptığı hatanın farkında olmasını sağlamaktır. Bunun en iyi şekilde sağlanması için, cezanın yapılan davranışa uygun olması gerekir. Örneğin, bir çocuğun odasını toplamaması sebebiyle, uzun süredir hazırlandığı tiyatro gösterisine çıkmasını yasaklamak kesinlikle yanlıştır. 
Ödül ise istenilen davranışın ortaya çıkma olasılığını arttıran bir yöntemdir. Ödülde amaç, çocukta kazandırılmak istenen davranışı pekiştirmek ve yerleşmesini sağlamak için motive etmektir. Ödül dendiğinde ilk akla gelen maddi ödüllerdir; oyuncaklar, yeni giysiler, şeker, çikolata gibi.. Oysa çocuğun anne babadan alacağı onay, anne babanın keyifle, gururla gülümseyişi, öpmesi, sarılması gibi manevi ödüller çok daha etkilidir. 

84-Öğretim programları nasıl olmalıdır?
1) Görevsel (işlevsel) Olmalıdır: 2) Esnek (Elastiki) Olmalıdır: 6) Bilimsellik: 7) Amaçlara Yönelik Olmalıdır: 8) Uygulanabilirlik: 10) Devletin, Toplumun Görüş ve İsteklerine Uygun Olmalıdır: 

85-Öğrenciye görelik ilkesini açıklayınız.
Her türlü öğretim faaliyetinde, öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyini, bireysel ve gelişimsel özelliklerini, ilgilerini, yeteneklerini, ihtiyaçlarını, fizyolojik ve psikolojik özelliklerini göz önünde bulundurmaktır.
Psikolojik(öğrenci düzeyi) temelle yakından ilişkilidir.
Bireysel(öğrencinin ihtiyaçları) temelle ilişkilidir.
Örnek olarak,
Okul öncesinde düz anlatım yöntemi nadiren kullanılırken, oyun etkinlikleri çok sık kullanılır.

86-Öğrenmeyi etkileyen unsurlar nelerdir
 hazır oluş: Genel Uyarılmışlık Hali ve Kaygı Olgunlaşma: yaş. zeka, güdülenme, dikkat

89-Öğrenciye eğitimi sevdirmek adına veya okulu sevdirmek adına neler yapılabilir

89-Çağdaş sınıf yönetimi yaklaşımının 2 özelliğini söyleyiniz.

90-Eğitimde video kullanımının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

91-Üst Düzey düşünme becerilerine iki örnek

92-Ogrencilerin farkli alanlarini gelistirmek icin neler yaparsiniz

93-Fatih projesi İnternet ve teknoloji kullanımında öğretmenin rolü nedir

94-tam ogrenme nedir

95-Teknolojiyi branşınızda nasıl kullanırdınız

96-Teknoloji kullanan öğrenci ile kullanmayan öğrenci arasında ne gibi farklar olabilir

97-Teknolojiden faydalanirken neye dikkat edilmesi gerekir

98- Dynet nedir?
Dynamic ve Education (Dinamik ve Egitim) kelimelerinin bir araya getirilerek yazilmasindan olusmakta ve Dinamik Egitim anlamina gelmektedir bu güne kadar gelistirilmis en kaliteli Yabanci Dil Programidir. 

99-Ingiltere galler kuzey irlanda bu ulkelerin genel adi
Birleşik Krallık
100-teknoloji hangi ihtiyaçtan doğmuştur

101- programlı ögretimin ilkelerinden 2 tanesini soyleyin
Küçük Adımlar İlkesi Etkin Katılım İlkesi Başarı İlkesi(Doğru Cevap İlkesi)  Anında Dönüt Düzeltme Aşamalı İlerleme İlkesi Basitten karmaşığa gidecek. Bireysel Hız İlkesi Pekiştirme İlkes


102-2018 yılında vefat eden milli atletimiz kimdir

103-gezinin sinirliklarindan 2 tanesini söyleyin
Yasal sorumluluğu oldukça fazladır.
Disiplin kolayca sorun haline gelebilir.
Uygun yer seçmek oldukça zordur.
Organizasyonu genellikle çok karmaşıktır.
Gidiş geliş oldukça güçtür ya da pahalıya mal olur.
Çok vakit alır belli bir süre ayırmak güçtür.
Gruba eşlik edecek kişi ya da kişilere ihtiyaç vardır. Bazen bu kişileri sağlamak zor olabilir.
Eğer tam olarak planlanmazsa, zaman israfından ileri gidemez.
İyi planlanmamış bir gezi diğer öğretmenleri de bu yöntemi uygulamaktan vazgeçirebileceği gibi, yöneticilerin aklına bu yöntemin değeri konusunda şüphe getirebilir.

104-portakal çiçeği karnavalı nerede yapılır
ANTALYA

105-tam öğrenme modeline göre duyuşsal giriş özelliklerinden iki tanesini söyleyiniz
İlgi Tutum Akademik Benlik(Özgüven) (En Önemlileri BUDUR!!!)

106-dönem ödevi verirken çocuklardan elle yazmasını mi isterdiniz bilgisayar çıktısını da kabil eder miydiniz

107-2018 g20 zirvesi nerde yapılacak
Arjantinin Buenos Aires

107-abide projesi hakkında bilgi
Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirmesi Projes ABİDE Projesiyle farklı soru türleri kullanılarak öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Projenin genel amacı, farklı madde formatlarını kullanarak üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik beceri testlerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesidir.

108-en tiz kadın sesi
soprano
109-bilge kral kimdir
Bilge Kral olarak anılan Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç
110) F klavye nedir ? Mucidi kimdir ?
F Klavye Q Klavye'nin aksine Türkçe diline özel olarak geliştirilmiş bir klavyedir. 1955 yılında Bakanlıklararası Standardizasyon Komitesi tarafından onanmış ve o yıl itibariyle kullanılmaya başlanmıştır. 
Bu konuda ilk ciddi çalışmalar kısa süre evvel hayatını kaybeden Dr. İhsan Sıtkı YENER tarafından gerçekleştirilmiştir. 

111) edimsel kosullanmada ceza türleri nelerdir 
1. Tip Ceza Davranışın ardından ortama organizmanın hoşuna gitmeyecek itici bir uyarıcının girmesiyle gerçekleşen cezaya 1. Tip ceza ya da pozitif ceza denir. Başka bir deyişle, İstenmeyen davranışın ardından organizmanın hoşuna gitmeyen uyarıcı verilerek davranışın yapılma sıklığının azaltılmasıdır.
2. Tip Ceza Davranışın ardından ortamdan organizmanın hoşuna giden, Kadıköy escort organizma tarafından arzulanan hoş bir uyarıcının ortamdan çıkmasıyla gerçekleşen cezaya 2. Tip Ceza ya da negatif ceza denir.
Başka bir deyişle, İstenmeyen davranışın ardından organizmanın hoşuna giden bir davranışı ortamdan çıkararak davranış yapılma sıklığının azaltılmasıdır. Kişilere uygulanan her türlü para cezası 2. Tip cezadır
.

112)  Bir yılda gece ve gündüz kaç defa eşit olur 
Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu (21 Mart) ve Sonbahar Ekinoksu (23 Eylül)

113) öğrencilerine rol model olmak isteyen bir öğretmen neler yapmalıdır 

114) Mesleki gelişim kuramlarından iki tanesini söyleyiniz.
I- Özellik-Faktör Kuramı

115) Dünya tek bir ülke olsa başkenti İstanbul olurdu sözü kime aittir
Napolyon

116. Sınıfta sürekli birbirini şikayet eden iki öğrenciye karşı tavrınız nasıl olur.
sorunun kaynağına inmektir. “Acaba bu öğrenci bu davranışını neden sergiliyor?” sorusuna cevap aranmalıdır. Bunun için öğrenciyle birebir konuşmak ve öğrencinin sınıf içerisindeki davranışlarını gözlemlemek en güzel yöntemlerdendir. Sorunun kaynağına göre öğrenciye çeşitli yollar gösterilerek, bu olumsuz davranışını ortadan kaldırması için ona yardımcı olunabilir. Örneğin, ona derslerle ilgilenmesini gerektirecek ödevler, görevler  verilir. Bu şekilde öğrenci arkadaşlarının davranışlarıyla ilgilenemeyecektir. Ayrıca öğrenciye, arkadaşlarını şikayet etmediği, derse dikkatlice katıldığı zamanlarda pekiştireçler verilerek bu davranışının olumlu olduğu ona hissettirilebilir. 

117.Dersin giris asamasinda ne yapmaliyiz iki tanesini soyleyiniz.

118.100 liralik banknotun arkasinda kim vardir
Buhurizade Mustafa Efendi Buhûrîzâde Mustafa Itrî, Osmanlı döneminde yetişmiş en büyük sanat ve düşünce adamlarından biridir. Bestekâr,  hânende, şair ve hattattır

119. Angajman kurali
Angajman, bir ülkenin başka bir ülkenin hava sahasını ihlal etmesi ve ya o ülkenin topraklarında tehdit arz etmesi üzerine oluşan askeri tepkinin şartlarının belirlenmesidir.

120. meb müsteşari
YUSUF TEKİN

121. kızıl ordu korosu

122. bayraktar

123-orgi hava alanı 
ORDU GİRESUN HAVALANI

124.-edison ,piaget,kohberg iki madde

125.Problem alanlarına göre rehberlik türlerinden iki tanesini söyleyiniz.
Mesleki Rehberlik Kişisel rehberlik Eğitsel Rehberlik

126. Altın Koza Film Festivali nerede yapılmaktadır?
Adana
127.Ergenlik çağındaki gençleri davranışlarına göre mi,duygu ve düşüncelerine göre mi değerlendirmeliyiz?

128.Milli Savunma Üniversitesinin Rektörü:
Tarihçi Prof. Dr. Erhan Afyoncu.

129.2014-2018 yılları arasında Türkiyede kaçıncı kalkınma planı uygulandı
Onuncu.
130.Uluslarası Portakal Festivali nerede düzenleniyor:
Adana

131.15 Temmuz Şehitler Köprüsünün önceki adı:
Boğaziçi Köprüsü
132.Çöl Kaplanı, Medine Müdafii olarak tanına kim:
Fahrettin Paşa

133. 2018 G-20 Zirvesi nerede:
Arjantin
134.PİSA nın açılımı nedir:
“Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı”

135.Türk Eğitim Sen tarafından yılın öğretmeni seçilen:Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde öğretmenlik yapan ve 100 binin üzerinde kitap dağıtan
 Afyonkarahisarlı Hasan Başdemir, Türk Eğitim-Sen tarafından Yılın Öğretmeni seçildi.
136. Türkiyede ilk internet hangi üniversitede kullanılmıştır:
ODTÜ

137.F Klavyenin mucidi:
İhsan Yener
138. Kolherin ahlaki gelişim kuramı evrelerinden 2 tanesini söyleyiniz ?
1- Gelenek Öncesi Düzey: 2- Geleneksel Düzey: 3- Gelenek Ötesi Düzey:

139. Ülkemizde deniz üzerine yapılan hava limanının adı nedir?
ORDU GİRESUN HAVA ALANI

140-Sınıfta görmezden gelinecek davranışlara örnek veriniz?

141.Etkileşimli tahtayı sınıfta kullanmanın öğrenciler üzerinde avantajları nelerdir?

142. Freudun psikoseksüel gelişim kuramından iki evre nedir? 
İlk Evre “Oral Dönem” “Anal Dönem”: “Fallik Dönem” “Gizil Dönem” “Genital Dönem”

143. Muallimi sani kimdir
ikinci öğretmen anlamındaki bu unvan, farabi için kullanılır. Yorumları ve incelemeleri sayesinde Farabi ortaçağ islam aydınları arasında Muallim-i Sânî ya da Hace-i Sâni (İkinci Üstad / Magister secundus) olarak bilinir.

144. silahlı insansansiz hava aracı
Bugün Türkiye'de kullanımda olan yerli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA)arasında Anka ve Bayraktar bulunuyor.

145.BİREYİ tanıma tekniklerinden test iki tanesini soyleyinkz
Standart testler Durumsal testler Kendini anlatma teknikleri Gözlemsel teknikler

146.dunyanin en eski koprusu hangi 
Roma İmparatorluğu döneminde 384 yılında yapılan Adana'daki Taşköprü

147. olcme degerlendirmede madde gecerliligi icin neler yapilir
148. Dünyaya en yakın gezegen hangisidir? 
Venüs 38 milyon km.

149. 2017 yilinda nikah kıyma yetkisi kim
Müftülere
150. teknolojiye karşı olan öğretmene ne onerisinize verilmiştir 
151. doğrudan öğrenciye yönelik rehberlik hizmetlerinden iki tanesini söyleyin (açıklama istenmedi)
1. Bireyi (Öğrenciyi Tanıma) Tanıma 2. Bilgi Toplama ve Sunma (Bilgi Verme) 3. Yöneltme ve Yerleştirme 5. Oryantasyon (Duruma Alıştırma) 6. Psikolojik Danışma

152. atanacaginiz bölgenin sosyoekonomik coğrafi şartlarını neden bilmelisiniz
153. dünyanın ilk tapınagı
göbeklitepe sanlıurfada

154. yaz Kış derken,Olimpiyat Halkaları 5 kıtayı temsilen
ilk defa 1920 olimpiyat oyun Mavi halka Avrupa’yı, Sarı halka Asya’yı, siyah halka Afrika’yı, yeşil halka Avustralya’yı ve kırmızı halka Amerika’yı temsil eder.larında kullanıldı.

155. Istıfa eden milli atlet sorusu
Nevin Yanıt
156. türklerin yaptığı silahlı insansız hava aracı nedir

(bayraktar)


1) İşbirlikli öğrenmenin 2 tane ilkesini açıklayınız.
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

2) e-devlette şubat ayında acılan hizmet dökümü ve daha sonra erişime kapatılan sorgulama hizmeti nedir?
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

3) Etkin dinleme ve okuma becerisini nasıl kazandırırsınız?
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

4) Teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte öğrencinin iletişim becerisine internetin olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdir?
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

5) 2018 G20 zirvesi nerede yapılacak ?
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

6)Bireyselleştirilmiş eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Faydalı mıdır?
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

7)Eğitim de sosyalleşme sizce nasıl olmalıdır
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

8)Teknoloji ve bilim ilişkisi ile ilgili soru
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

9)Öğrenen ve öğretenin ayni ortamda olmadığı eğitim çeşitlerini yazınız
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

10) İngiltere Galler kuzey İrlanda bu ülkelerin genel adi
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

11) Çocuğun sosyalleşebilmesi için neler yapabilirsiniz
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

12) Eğitimde teknoloji kullanımının sosyo-kültürel ve ekonomik sınırlılıkları nelerdir
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

13)Sunuş yoluyla öğretimin iki tane ilkesi
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

14)İngiliz bilim insanı stefhan Hawking hangi alanlarda çalışma yaptı
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

15)Kişisel sosyal zekayı nasıl geliştirebiliriz
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

16)Teknoloji hangi ihtiyaçtan doğmuştur
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

17) programlı öğretimin ilkelerinden 2 tanesini söyleyin
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

18)kanguru ve koalalariyla ünlü olan ülke
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

19)sözel ve dilsel zekayı nasıl geliştirirsiniz branşınızla ilgili örnek verin
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

20)eğitimde teknolojiyi nasıl kullanırız kendi branşınızla ilgili örnek verin
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

21)2018 yılında istifa eden milli atletimiz kimdir
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

22)Üst düzey düşünme becerilerine iki örnek ver
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

23)Eğitim teknolojilerinin gelişiminde öğretmenin rolü
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

24)Gezinin sınırlıklarından 2 tanesini söyleyin
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

25)Portakal çiçeği karnavalı nerede yapılır
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

26)Eğitimi teknolojiyle nasıl anlatırsınız
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

27)Afrin’in önemini anlatın
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

28)Tam öğrenme modeline göre duyuşsal giriş özelliklerinden iki tanesini söyleyiniz
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

29)Her çocuk özeldir 3 idiots filmlerinde oynayıp Türkye’yi ziyaret eden oyuncu kimdir
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

30)Teknolojiyi eğitimde nasıl kullanırsınız
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

31)Okul zamanları dışında öğrencilerinizle nasıl etkinlikler düzenlersiniz
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

32)Öğrenen ve öğretenin aynı ortamda olmadığı eğitim çeşitlerini yazınız
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

33)Eğitimde teknoloji kullanımının sosyo-kültürel ve ekonomik sıkıntıları nelerdir
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

34)Tam öğrenme modeline göre duyuşsal giriş özelliklerinden iki tanesini söyleyiniz
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

35)Öğretmenin aktif olduğu yöntemler nelerdir
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

36)Pisanın açılımı nedir
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

37)Teknoloji kullanımı fırsat eşitliğini nasıl etkiler
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

38)Bilimsel ve problem çözme yöntemlerinden iki tanesini söyleyiniz
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

39)Yılın en iyi öğretmeni seçilen Türk öğretmen
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

40)Kulüp seçerken öğrencilerin daha çok faydalanacağı kulüplere nasıl yönlendirirsiniz
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

41)Öğrencilerin üretim yapmasında teknolojinin olumlu olumsuz yönleri
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

42)2019 da milletvekili sayısı ne kadar olacak
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

43)Matematiksel mantıksal zekayı geliştirmek için neler yapılabilir
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

44)Eğitimde teknoloji kullanılmalıdır
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

45)Araştırma inceleme stratejisinin sınırlılıkları nelerdir iki örnek ver
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

46)İşbirlikçi öğrenme ile dersinizi işlerken hangi teknikleri kullanırsınız
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

47)Türkiye’de interneti kullanan ilk üniversite
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

48)Dersi aktif kılmak için nasıl işlerdiniz
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

49)İnternetin öğrencilerin sosyalleşmesi acısından olumlu olumsuz yönleri
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

50)Dönem ödevi verirken çocuklardan elle yazmasını mi isterdiniz bilgisayar çıktısını da kabil eder miydiniz
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

51)İşbirlikçi öğrenmenin ilkelerini yazınız
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

52)E devletin şubat ayında sunduğu hizmet
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

53)Teknolojinin ilköğretimde olumlu olumsuz yanı
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

54)Sınıfınızda okuma dinleme becerisini nasıl geliştirirsiniz
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

55)2018’de istifa eden atlet kimdir?
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

56) 1.Gezi tekniğinin en önemli 2 sınırlılığını açıklayın.
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

57) Portakal Çiçeği karnavalı Nerede düzenlenmektedir.
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

58) Demokrasi bilincini öğrencilerinize nasıl yerleştirirsiniz
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 

59) F klavye nedir ? Mucidi kimdir ?
SORUNUN CEVABINI BURADAN GÖREBİLİRSİNİZ 


CEVAPLARI
1- Heterojen gruplar olmalı ve sınıf oturma düzeni ayarlanmalı. 2- soyağacı 10-Büyük Britanya 17- Küçük adımlar ve pekiştirme 18- Avustralya 22- Problem çözme ve araştırma 24- izin alma ve disiplin sağlama 25 -Adana 28 - ilgi istek tutum akademik benlik 35- Sunuş yoluyla öğrenme stratejisi ve anlamlı öğrenme yöntemi 36 - uluslararası öğrenci değerlendirme Programı 42-600 43- Drama , proje 47 -ODTÜ 59- ihsan sıtkı öner


Atama bekleyen öğretmen adaylarına yöneltilecek bu sorular sonunda, öğretmen adaylarına puanlar verilecek. Yapılan puanlamaları bakanlığı mülakatların tamamlanmasının ardından açıklayağı daha sonra 20 bin  sözleşmeli öğretmen atamaları için tercihlerin alınacağını öngörüyoruz. Sözleşmeli öğretmen atamaları mülakatlarında çıkan soruları siz okurlarımız için araştırdık. Son  yapılan öğretmen atamaları mülakatlarında sorulan bu sorular, 20 bin öğretmen ataması mülakatları öncesi sizlere argüman olacaktır. Sözleşmeli öğretmen atamaları mülakatlarında sorulan soruları, haberimizin alt kısmında görebileceksiniz. Bu sorular geçen sene yani Ağustos-Eylül döneminde sözleşmeli öğretmen atamaları mülakatlarına giren öğretmen adaylarının paylaşımlarından alınmıştır. 

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Soruları (20 Bin Öğretmen Atamaları) MEB Tarafından Yapılan Açıklamaya Göre 20 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak. Sözleşmeli Öğretmenlik Çıkmış Mülakat Soruları ve Çıkması Muhtemel Mülakat Soruları Haberimizde.

2018 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI MÜLAKATLARINDA ÇIKMIŞ SORULAR

1.Ülkemizdeki halk eğitim merkezlerinin çalışmasını yeterli buluyor musunuz? Geliştirilmesi için neler yapılabilir? 
2. Bir kesim nüfusun artmasının gerekli olduğunu savunuyor. Sebebi ne olabilir? 
3. İnternetteki her bilgi doğru mudur? Öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmasını nasıl sağlarsınız? 
4. Tilkinin tilki olduğunu anlayana kadar post elden gider sözünden ne anlıyorsunuz? 
5. Öğretmen olarak olumlu istendik davranışlar nasıl kazandırabilirsiniz? 
6. "Birine 40 kere deli dersen deli olur" sözünü açıklayınız? 
7. Elinizde sınırsız bütçe olsa sınıfa nasıl bir teknoloji getirirdiniz? 
8. "Sakınan göze çöp batar" atasözünü açıklayınız. 
9. Descartes'in "Düşünüyorum o haldevarım." sözünden ne anlıyorsunuz? 
10. Bir internet sitesi kurmak isterseniz ne paylaşırsınız? 
11. EBA ile FATİH projelerinin açılımları nelerdir?  
13. Kan ve organ bağışı konusundaki düşünceleriniz nelerdir? 
14. Divan-ı Lügatit Türk hakkında bilgi veriniz. 
16. Eğitimin tanımındaki "İstendik davranış değişikliğini" açıklayınız. 
17. Sizce kitaplar mı yoksa internetten yapılan araştırma mı daha iyi? Siz öğrencilerinize hangisini önerirsiniz? 
18. Ebeveyn olarak çocuğunuzun nasıl insanlarla arkadaş olmasını ya da olmamasını istersiniz, nasıl engellersiniz? 
19. Öğrencilere ders içinde veya dışında hangi olumlu davranışları kazandırırsınız? 20. Gelecekte dünyayı bekleyen en büyük tehlike? 
21. Sanal ortamın olumlu olumsuz getirileri nelerdir? 
22. İnternetin zararlarını önlemek için neler yapılmalı? 
23.Eğitimdeki teknolojiyi ne seviyede buluyorsunuz ve geliştirmek için neler yapılabilir? 24.Öğrencilere ders anlattınız ve seviyeleri düşük anlamadılar, nasıl bir yol izlersiniz? 
25.Genital dönemde yani 12 yaş grubunda bulunan öğrencilere mesleki eğitim ve grup etkinliklerini nasıl düzenlersiniz, etkileriniz ve katkılarınız nelerdir? 
26.Günümüzde Osmanlı ve Selçuklu mimarisi halâ devam etmektedir. Bunun etkileri nelerdir ve etkiler devam etmeli midir? 
27.Öğrencileri okul dışındaki vakitlerini olumlu değerlendirmeleri için nasıl faaliyetlere yönlendirirsiniz? 
28.Sizce dünyadaki en büyük tehlike nedir, bunun için hangi önlemler almak gerekir? 
29.Eğitimde pekiştireç gerekli midir? Pekiştirecin olmaması ne gibi sorunlar ortaya çıkarır? 
30.Bir sınıfta teknolojik aletler kullanarak ders işliyorsunuz diğer sınıfta düzanlatım yöntemini kullanıyorsunuz. Bu sınıfların başarısını etkiler mi? 
31.Türk Spor ve sanatını geliştirmek için bireylere ve öğretmenlere düşen görevler nelerdir? 
32.Teknolojik ve bilimsel gelişmeler konusunda seminer yapacak olsanız nelerden bahsederdiniz? 
33.Gelir düzeyi düşük ve gelir düzeyi yüksek ailelerin çocukları arasındaki eğitim farklılıkları nasıl giderirsiniz? 
34."Her şeye değer biçilir, öğretmenin yetiştirdiğine değerbiçilemez." sözünü açıklayın. 
35.Bilgisayarın ölçme ve değerlendirmede ve de izlemede yeri nedir? Olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayınız? 
36.Günümüzde literatür taraması yerine internet taraması yapmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
37.Öğrencilerin teknoloji sayesinde internet üzerinde edindiği bilgiler ne derece güvenilirdir? 
38.Dış ticaret açığını kapatmak için turizmin gelişmesi yönünde nasıl bir yol izlenmelidir? 
39.-Derslerde projeksiyon kullanımı ile ilgili neler düşünüyorsunuz veolumsuz yönleri sizce nelerdir? 
40.İbni Sina'nın eğitim sistemi hakkındaki görüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 
41.Akşam evde televizyon izleyen bir öğrencin, babasının haber ile ilgili yaptığı yorumu ertesi gün gelip size söyledi. Bu durumda ne yapardınız? 
42.Eğitimde bireyin devinimsel ve bedensel gelişimini önceden bilmeniz ne gibi katkı sağlar? 
43.Eğitimde hiçbir aileye ve zümreye imtiyaz tanınamaz sözünü açıklayınız. 
44.Örgün ve Yaygın eğitim kurumlarının bir arada olduğu eğitim kampüslerinin verimliliğinin arttırılması için neler yapılabilir? 
45.Kurum Kültürü nasıl olumlu bir havaya dönüştürülür ve bunu nasıl devam ettirebilirsiniz? 
46.Ülkemizde futbol kadar diğer spor dalları neden gelişmiyor? Açıklayınız. 
47.Türkiye'nin bazı yerlerinde hızlı nüfus artışının fazla olmasının eğitime etkileri nelerdir? 
48."Kırk âlimi bir delille yendim, bir cahili kırk delille yenemedim." sözünü açıklayınız. 
49.Ülkemizde eğitim acısından gelişmişlik düzeyini arttırabilmek için nasıl eğitimciler yetiştirilmeli? 
50.Eğitimde sürekliliği sağlamak için neler yapılabilir? Birlesmis milletler hakkindaki dusunceleriniz nelerdir? 
Tevhid-i Tedrisat nedir olumlu olumsuz yanları nelerdir? Boş vaktin önemini açıklayınız. Öğretmen olarak okula ilk atandığınızda ne yaparsınız? İnterneti öğrencilere kapatır mısınız? Genital dönemdeki (12 yaş )çocuklara nasıl etkinlikler planlarınız Selçuklu ve Osmanlı devletinin geniş coğrafyaya yayılmalarının ülkemiz açısından bize sağladığı avantaj ve önemi nedir? Teknolojinin okullarda kullanımı hakkında neler düşünüyorsunuz? Faydaları ve zararları nelerdir? Sınıf ortamında teknoloji kullanımının ögrenciler uzerinde fiziksel ve ruhsal etkileri nelerdir? Türk islam devletlerinde bilime yapılan katkı şimdiye oranla neden fazladır? açıklayınız. Formal eğitimin faydaları nelerdir? Ülkemizde turizmi geliştirmek açısından neler yapılabilir? F@tih projesinin açılımı nedir? Eba hakkında birkaç soru sorulmuş. Halk eğitim merkezlerinin önemi nedir? Geliştirilmesi için neler yapılmalıdır? Egitimde teknoloji kullanimini yayginlastrmak icin neler yapilmali? Küresel ısınmanın olumsuz etkileri nelerdir? İnsanın toplumsallaşması nedir? 657 sayılı devlet memurları kanunun 125. maddesi silgi defter yerine teknolojinin kullanilmasinin katkilari nelerdir? Dusuncenizi aciklayin. Erasmus programının katkıları nelerdir? Sanal materyallerin derslerde kullanım amaçları nelerdir? Yararlı ve zararlı yönlerini açıklayınız. Geçmişten günümüze kadar gelişen iletişim araçlarını düşündüğümüzde geçmiştekini mi kullanırsınız yoksa günümüzdekilerini mi sebeb, yarar ve zararlarıyla açıklayınız. İnternetteki bilginin güvenirliğini nasıl kontrol edersiniz? Milenyum nedir? Sanal ortamın olumlu olumsuz getirileri nelerdir? Eski ve yeni iletişim araçlarını karşılaştırıp ne gibi fayda zararları var? Teknoljik gelismelere yeniliklere acik olmayan bir insana ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Erzurum kongresinin toplanis amaclari nelerdir o zamana gore nedenleri aciklayiniz. Çevrenin gelişim üzerine etkileri nelerdir? II. Mahmut’un muhtarlık sistemini kurmaktaki amacı nedir? Teknoloji kullanımı ile iletişim becerisi arasındaki ilişkiyi açıklayınız. İnsan mı teknolojiye hakim teknoloji mi insana? Eğitim fakültesindeki diğer öğretmen adaylarina bilişim bakımından verilen bilgiler yeterli mi sizce ? Geliştirmek için neler yapılabilir? Türk sporunda futbolun neden diğerlerinden daha ön planda oldugunu açıklayın. Meslek liselerindeki alan eğitimini daha etkili hale getirebilmek için neler yapılmalı? Eğitimde adaletli olmanın önemi nedir? Düzenli orduya geçişin milli mucadeledeki önemi nedir? Uzaktan eğitimin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Piagetin bilissel gelişim dönemlerini ve bransinizi dikkate alarak dersinizi nasıl işlersiniz? GAP’ın sağladığı yarar nelerdir? Sosyal medya kullanımının öğretmen açısından ders kalitesine etkisi nelerdir? Coğrafyayı toprak olmaktan çıkaran değerler nelerdir? İlk Türk devletinin kurucusu kimdir? Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızların satısı ve temsil ettiği şey nedir? Osmanlı devletinin kurucusu ve babasının ismi nedir?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder