Şube Müdürlüğü Sınavında Çıkacak Konular ve Sorular 2018 - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ocak 21, 2018

Şube Müdürlüğü Sınavında Çıkacak Konular ve Sorular 2018

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Şube Müdürlüğü Sınavında Çıkacak Konular ve Sorular 2018

Şube müdürlüğü sınavında çıkacak konular:

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAV KONULARI

Şube Müdürlüğü Sınavında Çıkacak Konular ve Sorular 2018
Şube Müdürlüğü Sınavında Çıkacak Konular ve Sorular 2018
MADDE 12 − (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan kadrolara görevde yükselme yoluyla atanacaklar için yapılacak yazılı sınav soruları aşağıdaki konulardan hazırlanır:


a) Türkçe dil bilgisi,

b) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim,

c) Yönetim, liderlik ve organizasyon,

ç) İnsan hakları ve demokrasi,

d) Yönetimde etik,

e) Türk idare sistemi,

f) Protokol kuralları,

g) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

ğ) Genel kültür.

T.C. Anayasası

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder