2017-2018 MEB şube müdürlüğü yönetim, liderlik ve organizasyon ders notu - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ocak 21, 2018

2017-2018 MEB şube müdürlüğü yönetim, liderlik ve organizasyon ders notu

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

2017-2018 MEB şube müdürlüğü yönetim, liderlik ve organizasyon ders notu

Sınavda, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre, konu başlıkları ile ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir. Adaylara toplam 60 adet (5) şıklı çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır.


MEB Şube Müdürlüğü Sınav Konuları Ve Notlar
NOT : Konunun üzerine tıkladığınız zaman mevzuat sitelerinden en güncel halini indirebilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliği kapsamında Kasım ayı sonunda şube müdürülüğü sınavı yapacaktır. Şube müdürlüğü sınavına hazırlık için şu ana kadar sınava hazırlık için güncel bir kitap çıkartılamadı. 

2017-2018 MEB şube müdürlüğü yönetim, liderlik ve organizasyon ders notu
2017-2018 MEB şube müdürlüğü yönetim, liderlik ve organizasyon ders notu

Sınava hazırlanmak isteyen ziyaretçilerimiz için her hafta sınav konuları , geçmiş yıllarda çıkmış sorular , deneme sınavları ve video destekliderslerle ziyaretçilerimize hizmet vermeye çalışacağız. Şube müdürlüğü sınavına girmek için 5 yıllık öğretmenlik hizmeti yeterlidir. 

Sınavı kazanmak için 100 üzerinden 70 puan almak gerekiyor. Ancak 70 puan yeterli olmayabilir. Sözlü sınava girebilmek için atama yapılacak şube müdürlüğü normkadrosunun 3 katı aday sözlü sınava çağrılacağı için bu sayının içine girmek gerekiyor. 

T.C. Anayasası 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 

1 Türkçe dil bilgisi, 5
2 Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim, 2
3 Yönetim, liderlik ve organizasyon, 3
4 İnsan hakları ve demokrasi, 1
5 Yönetimde etik, 1
6 Türk idare sistemi, 2
7 Protokol kuralları 1
8 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 2
9 Genel kültür 5
10 T.C. Anayasası 5
11 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4
12 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3
13 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 3
14 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
15 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 2
16 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 3
17 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 2
18 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 2
19 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 1
20 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 1
21 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 3
22 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 2
23 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat 2

TOPLAM 60

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder