9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Cevapları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ekim 15, 2021

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

 9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Cevapları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Inspirational People Sayfa 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 Soruları ve Cevaplarını haberimizin devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Inspirational People Sayfa 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 Soruları ve Cevapları,

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Inspirational People Sayfa 62 Soruları ve Cevapları

1) Look at the pictures and complete the descriptions with the correct names. (Resimlere bakın ve açıklamaları doğru adlarla tamamlayın.)

1: Lydia / 2. Jim / 3. Ethan / 4. Emma / 5. Mia / 6. Bruce

2. Describe your friends using the words in exercise. (Arkadaşlarınızı egzersiz sırasında kullanarak anlatın.)

3. Look at the pictures again in exerxise 1 and compare the people. (Egzersiz 1'deki resimlere tekrar bakın ve insanları karşılaştırın.)

Emma is plumper than Mia.
Ethan is the youngest of all.
Lydia is the most beautiful.
Jim is more handsome than Ethan.
Emma is shorter than Lydia.

4. Choose the correct option that explain the words in bold. (Kelimeleri kalın olarak açıklayan doğru seçeneği seçin.)

1. a / 2. a / 3. b / 4. a / 5. b

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Inspirational People Sayfa 63 Soruları ve Cevapları

5. Listen to two people talking about the inspirational characters. Write the correct numbers next to their names. (İlham veren karakterler hakkında konuşan iki kişiyi dinleyin. İsimlerinin yanına doğru numaraları yazın.)

1. Sam Harker / 2. Steve Jones / 3. Hazel Taylor / 4. Barbara Benson

6. Listen to the dialogue again. Fill in the blanks with the correct names. (Diyaloğu tekrar dinleyin. Boşlukları doğru adlarla doldurun.)

1. Anita / 2. Hazel Taylor / 3. Steve Jones / 4. Barbara Benson / 5. Sam Harker

7. Compare at the two pictures to find the differences. Then compare them using these verbs. (Farklılıkları bulmak için iki resimde karşılaştırın. Sonra bu fiilleri kullanarak onları karşılaştırın.)

The man is taking a photo in picture A but he is playing flute in picture B. (Adam resim A'da fotoğraf çekiyor ama resim B'de flüt çalıyor.)
The cat is sitting on the old woman’s lap in picture A but the old woman is holding a bag in picture B. (Kedi, Resim A'daki yaşlı kadının kucağına oturuyor, ancak yaşlı kadın Resim B'de bir çanta tutuyor.)
The girl with glasses is eating a hamburger in picture A but she is looking at her phone in picture B. (Gözlüklü kız resim A'da hamburger yiyor ama resim B'deki telefonuna bakıyor.)
The girl next to the old woman is playing the tambourine in picture A but she is drinking something in picture B. (Resim A'daki yaşlı kadının yanındaki kız tef çalıyor ama resim B'de bir şeyler içiyor.)
The girl with short hair is clapping her hands in picture A but she is playing the maracas in picture B. (Kısa saçlı kız resim A'da ellerini çırpıyor ama resim B'de marakas çalıyor.)
The boy with the red shirt is dancing in picture A but he is just standing in picture B. (Kırmızı gömlekli çocuk Resim A'da dans ediyor ama o resim B'de duruyor.)
The old woman is smiling in picture A but she looks sad in picture B. (Yaşlı kadın resim A'da gülümsüyor ama resim B'de üzgün görünüyor.)

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Inspirational People Sayfa 64 Soruları ve Cevapları

1.Tick the correct option for you. (Sizin için doğru seçeneği işaretleyin.)

2.Work in pairs. Why do you use social media? Share your opinions. (Çiftler halinde çalışın. Neden sosyal medya kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi paylaşın.)

3. Read the fan messages on Brad Fox’s Instagram account. Guess the meaning of the bold words and choose the correct options. (Brad Fox’un Instagram hesabındaki hayran mesajlarını okuyun. Kalın kelimelerin anlamını tahmin edin ve doğru seçenekleri seçin.)

1. a / 2.a / 3. b / 4. a / 5. b / 6. 

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Inspirational People Sayfa 65 Soruları ve Cevapları

4. Read the messages again. What goog qulities does Brad Fox have? (Mesajları tekrar okuyun. Brad Fox'un ne gibi goog testleri var?)

He makes his music.
He helps people.
He has a good voice.
He often visits his parents.
He is apositive man.

5. Read again and writte true (T) or false (F). (Tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.)

1- True
2- True
3- True
4- False (He is giving a concert in London in June.)
5- False (Lernia singing Brad’s song on a karaoke night)
6- True
7- False (Ebru hopes for brad not to get lost in the glitz and glamour of the show business.)
8- False (Ebru wants to see Brad in Turkey soon.)

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Inspirational People Sayfa 66 Soruları ve Cevapları

6.a. Work in pairs. Describe your inspiring characters as in the example. (İkili çalışın. İlham veren karakterlerinizi örnekteki gibi tanımlayın.)

b. Walk around the class and learn about your friend's inspiring

 Turkish. (Sınıfta dolaşın ve arkadaşınızın ilham verici Türkçesini öğrenin)

7. Write a short paragraph to describe a Turkısh person who inspires you the most. (Size en çok ilham veren bir Türk insanını anlatmak için kısa bir paragraf yazın.)

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Inspirational People Sayfa 67 Soruları ve Cevapları

WISE UP

Answer the question. (Soruları cevaplayın)
1- b 2- e 3- d 4- a 5- c

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Inspirational People Sayfa 68 Soruları ve Cevapları

1.Read the situations and decide what you say. (Durumları okuyun ve söylediklerinize karar verin.)

2. Group the words under the correct emojis. (Kelimeleri doğru emojilerin altında gruplayın.)

generous / imaginative / polite / sincere / outgoing / patient / modest / reliable / easy – going / helpful

shy / stingy / rude / boring / lazy / ridiculous / stubborn / jealous /

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Inspirational People Sayfa 69 Soruları ve Cevapları

3. Choose the correct option that explain the words in bold. (Kelimeleri kalın olarak açıklayan doğru seçeneği seçin.)

1: a / 2. b / 3. a / 4. b / 5. a

4. Listen to Kate and Jane talking about their favorite actors. Choose the correct option. (Kate ve Jane'in en sevdikleri oyuncular hakkında konuşmalarını dinleyin. Doğru seçeneği seçin.)

1. Kate / 2. bad / 3. knows / 4. isn’t / 5. Daniel / 6. less / 7. Arvin / 8. Kate

5. Listen to the dialogue again. What is Arvin Bradley like? Tick the qualities. (Diyaloğu tekrar dinleyin. Arvin Bradley nasıl biri? Nitelikleri işaretleyin.)

helpful / generous / sincere / down-to-earth

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Inspirational People Sayfa 70 Soruları ve Cevapları

1a. Group the clothes under the correct headings. (Giysileri doğru başlıklar altında gruplayın.)

Footwear : boots / sandals / high- heeled shoes / slippers / sneakers / flip flops / socks
General Clothes : skirt / coat / dress / blouse / suit / shorts / jeans / T-shirt / shirt /
Accessorıes : tie / belt / gloves / cap / headscarf / earmuffs / clutch / necklace / bracelet / hairband

2a. Look at the photos of the people and match them with their jobs. (İnsanların fotoğraflarına bakın ve onları işleriyle eşleştirin.)

a. 2 / b. 4 / c. 1 / d. 5 / e. 3

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Inspirational People Sayfa 71 Soruları ve Cevapları

3. Ted prepared a poster about his inspiring character, Norah Jones. Read about her and wtrite True (T) or False (F). (Ted, ilham veren karakteri Norah Jones hakkında bir poster hazırladı. Onun hakkında okuyun ve True (T) veya False (F) yazın.)

1- True
2- True
3- False (Norah Jones has nine Grammy Awards )
4- True
5- False (She has got long wavy hair with brown eyes.)
6- False ( Her friends enjoy spending time with hair. )
7- True
8- False ( She never keeps up with the Joneses.)
9- True
10- Flase ( She is working on her new album at the moment.)

4. Read the poster again and fill in thy chart. (Posteri tekrar okuyun ve haritanızı doldurun.)

Apperance : short / slim / wavy long hair / big brown eyes /
Casual Clothes : T-shirt / jeans / sneakers /
Personality : polite / easy- going / sensible / modest /
Free time activities : reading books about the history music / watching films

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Inspirational People Sayfa 72 Soruları ve Cevapları

a.Work in pairs and talk about the inspiring people in Turkish history. Compare their characteristics (appearence and personality) as in the example. (Çiftler halinde çalışın ve Türk tarihindeki ilham verici insanlar hakkında konuşun. Özelliklerini (görünüş ve kişilik) örnekte olduğu gibi karşılaştırın.)
b.Now, write your opinions in a paragraph to compare the inepirational people you have talked about. (Şimdi, konuştuğunuz aciz insanları karşılaştırmak için fikirlerinizi bir paragrafa yazın.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder