9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 4, Ünite Cevapları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ekim 15, 2021

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 4, Ünite Cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

 9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 4, Ünite Cevapları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Human in Natura Sayfa 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Soruları ve Cevaplarını haberimizin devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Human in Natura Sayfa 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Soruları ve Cevapları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Human in Natura Sayfa 50 Soruları ve Cevapları


1 a. Label the picture with the given words. (Resmi verilen kelimelerle etiketleyin.)

1. hill - 2. lake - 3. mountain - 4. forest - 5. desert
6. river - 7. waterfalls - 8. beach - 9. ocean - 10. island

b. Fill in the blanks with the geographical features above. (Boşlukları yukarıdaki coğrafi özelliklerle doldurun.)

1. Hills - 2. Lake - 3. Mountain - 4. Islands - 5. Waterfalls

6. Desert - 7. Forest - 8. Ocean - 9. Beach - 10. River

2 Listen to a quiz show on TV. Maggie and Albert are answering questions about tribal people. Tick (✔) the names of the tribes you hear. (TV'de bir bilgi yarışması programı dinleyin. Maggie ve Albert, kabile insanları hakkındaki soruları yanıtlıyor. Duyduğunuz kabilelerin adlarını işaretleyin (✔).)

The Aborigines - The Masai - The Huli - The Apaches - The Sioux - The Maori

3 Listen to the quiz show again and circle the correct options. (Test gösterisini tekrar dinleyin ve doğru seçenekleri daire içine alın.)

1. always - 2. everyday - 3. often - 4. usually -  5. always - 6. rarely

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Human in Natura Sayfa 51 Soruları ve Cevapları

4 Listen again and fill in the chart about the tribal people. (Tekrar dinleyin ve kabile halkıyla ilgili tabloyu doldurun.)

Question 1 – swim, paint faces, wash hair
Question 2 – swim, go canoeing, dance and sing
Question 3 – swim, ride horses, climb trees

5 Work in pairs. Ask the questions to interview your partner about his/her daily activities. Put the words in order. You may ask follow-up questions to get more details and note the answers. Take turns. (İkili çalışın. Partnerinizle günlük aktiviteleri hakkında röportaj yapmak için soruları sorun. Kelimeleri sıraya dizin. Daha fazla ayrıntı almak ve cevapları not etmek için takip soruları sorabilirsiniz. Sırayla alın.)

1. What time do you get up on weekdays?
2. Do you have breakfast every morning?
3. How do you go to school?
4. When do you check your e-mails?
5. Do you do your homework every day?
6. How often do you brush your teeth?

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Human in Natura Sayfa 52 Soruları ve Cevapları

1 Match the pictures with the natural disasters.(Resimleri doğal afetlerle eşleştirin.)

1. d - 2. c - 3. e - 4. g - 5. a - 6. b - 7. f - 8. h

2 Read the definitions and fill in the blanks using the words in exercise 1. (Tanımları okuyun ve egzersiz 1'deki kelimeleri kullanarak boşlukları doldurun.)

1. Volcanic eruption
2. Earthquake
3. Avalanche
4. Landslide
5. Flood
6. Hurricane
7. Drought
8. Tsunami

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Human in Natura Sayfa 53 Soruları ve Cevapları

3 Read the interviews and answer the questions. (Röportajları okuyun ve soruları cevaplayın.)

1. It’s about natural disasters.
2. Trees fall down, cars drift away and things fly in air.
3. Tsunamis occur.
4. They stay away from the river banks, trees and electrical wires.
5. No, they aren’t. They allow nature to take its course.

4 Read the interviews again and write true (T) or false (F). (Röportajları tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.)

1. F She talks to the people from different countries.
2. F Houston becomes like a dirty river after heavy rains.
3. T
4. T
5. F They have many landslides during a year.,
6. F They live under hard conditions.
7. T
8. F You can see lots of tourists in Naples.

5 Find the highlighted word groups in the interviews and circle the correct options. (Görüşmelerde vurgulanan kelime gruplarını bulun ve doğru seçenekleri daire içine alın.)

1. sudden - 2. much - 3. free from danger - 4. regular  - 5. either - 6. volcano

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Human in Natura Sayfa 54 Soruları ve Cevapları

7 Read the paragraph and match (1-4) to (a-d). (Paragrafı okuyun ve (1-4) ile (a-d) ile eşleştirin.)

1. c - 2. d - 3. b - 4. a

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Human in Natura Sayfa 56 Soruları ve Cevapları

1 a. Fill in the blanks with the words in the box. (Boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurun.)

1. run - 2. talk - 3. fall - 4. catch - 5. dive - 6. feed - 7. travel - 8. climb - 9. jump

b. Match the pictures with the jobs below. (Resimleri aşağıdaki işlerle eşleştirin.)

1. wildlife photographer
2. police officer
3. explorer
4. park ranger
5. zoo keeper
6. fire fighter

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Human in Natura Sayfa 57 Soruları ve Cevapları

3 Listen to three ads on the radio. Number the jobs in the pictures as you hear. (Radyoda üç reklamı dinleyin. Resimlerdeki işleri duyduğunuz gibi numaralandırın.)

Sırasıyla: 2, 3, 1

4 a. Listen again and fill in the missing parts with the words as you hear. (Tekrar dinleyin ve duyduğunuzda eksik kısımları kelimelerle doldurun.)

1. Climb - 2. Travel - 3. Swim / jump - 4. Talk - 5. Dive - 6. Fall

b. Choose the best option to describe the types of the jobs. (İş türlerini tanımlamak için en iyi seçeneği seçin.)

Cevap: b

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Human in Natura Sayfa 58 Soruları ve Cevapları

1 Look at the pictures of the people and match them with the sentences. (

İnsanların resimlerine bakın ve onları cümlelerle eşleştirin.)

1. B - 2. C - 3. D - 4. A

3 Work in pairs. Look at the photos of Hasan Söylemez, an explorer in Africa. Answer the following questions. (İkili çalışın. Afrika'da bir kaşif olan Hasan Söylemez'in fotoğraflarına bakın. Aşağıdaki soruları yanıtlayın.)

Önerilen Cevaplar:
1. He is in a desert / near the ocean / in a hot and dry place / in a rocky area.
2. He travels by bike.
3. He travels alone.
4. He sleeps in a tent. / He sleeps outside.

4 Read the text about Hasan Söylemez. What can he do? Tick (✔) his abilities. (Hasan Söylemez ile ilgili metni okuyun. O ne yapabilir? Yeteneklerini işaretleyin (✔).)

cycle through desert - travel alone - fix his bike - survive hard conditions

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Human in Natura Sayfa 59 Soruları ve Cevapları

5 a. Read the text again and match the paragraphs (A - F) with the questions (1 - 7). There is one extra. (Read the text again and match the paragraphs (A - F) with the questions (1 - 7). There is one extra.)

1. E - 2. C - 3. F - 4. A - 5. D - 6. Extra - 7. B

6 Read again. Match the highlighted words with their definitions. (Read the text again and match the paragraphs (A - F) with the questioYeniden oku. Vurgulanan kelimeleri tanımlarıyla eşleştirin.ns (1 - 7). There is one extra.)

1. documentary - 2. take off - 3. journey - 4. desert - 5. long sleeved - 6. live on the edge

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Human in Natura Sayfa 60 Soruları ve Cevapları

1. /z/ - 2. /s/ - 3. /ız/ - 4. /z/ - 5. /ız/ - 6. /s/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder