9. Sınıf Meb İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37-48 Cevapları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ekim 15, 2021

9. Sınıf Meb İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37-48 Cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

 9. Sınıf Meb İngilizce Ders Kitabı Sayfa 37-48 Cevapları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Movies Sayfa 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 Soruları ve Cevaplarını haberimizin devamından okuyabilirsiniz.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Movies Sayfa 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 Soruları ve Cevapları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Movies Sayfa 37 Soruları ve Cevapları
What is your all time favourite movie? (Tüm zamanların en sevdiğin film nedir?)
What things make a movie extremely juicy? (Bir filmi son derece sulu yapan şeyler nelerdir?)
Do you think you should try something different in your life? (Hayatında farklı bir şey denemen gerektiğini düşünüyor musun?)
How about being a traveller in wildlife? (Vahşi yaşamda gezgin olmaya ne dersiniz?)

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Movies Sayfa 38 Soruları ve Cevapları

3 A YOU ARE WHAT YOU WATCH! (İZLEDİĞİNİZ KADAR SİZSİNİZ!)
Listening & SpeakIng (Dinleme ve Konuşma)

1 Match the following movie posters with the correct movie types. (Aşağıdaki film afişlerini doğru film türleriyle eşleştirin.)

1. A 2. G 3. H 4. D 5. E 6. C 7. F 8. B

3 Circle the correct option for each movie. (Her film için doğru seçeneği daire içine alın)
1. B 2. A

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Movies Sayfa 39 Soruları ve Cevapları

4 Listen to Norma and Kathy talking about movies. Number the following sentences in the order you hear. (Norma ve Kathy'nin filmler hakkında konuşmasını dinleyin. Aşağıdaki cümleleri duyduğunuz sırayla numaralandırın.)
A. 5 B. 4 C. 3 D. 1 E. 2 F. 7 G. 6

5 Listen to the dialogue again and complete the table. (Diyaloğu tekrar dinleyin ve tabloyu tamamlayın.)
Kathy: Romance
Norma: Horror

7 a. Look at the highlighted sentences in the dialogue and write them under the correct headings. (Diyalogda vurgulanan cümlelere bakın ve bunları doğru başlıklar altına yazın.)

Making an Invitation Accepting an Invitation Refusing an Invitation
*Shall we meet on Thursday?
*How about seeing it on Tuesday afternoon?
*Why don’t we meet on that day?
*Let’s meet at the cinema at 5.30.
It sounds great. I’d love to but I can’t.
Sorry, but I can’t make it.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Movies Sayfa 40 Soruları ve Cevapları

2 Match the following sentences with the movies. Then, read the blogs and check. (Aşağıdaki cümleleri filmlerle eşleştiriniz. Ardından, blogları okuyun ve kontrol edin.)

1. C 2. B 3. A

3 Read the blogs and answer the questions. (Blogları okuyun ve soruları yanıtlayın.)

1. It takes place in the 1800’s.
2. Alejandro G. Innaritu is the director of “The Revenant”.
3. Jack Nicholson and Morgan Freeman star in “Bucket List”.
4. It is about two old men with terminal cancer. They stay in the same hospital room and become friends.
5. It takes place in Brooklyn.
6. Because it has an unrealistic story and it is a romantic story without the romance.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Movies Sayfa 41 Soruları ve Cevapları

1. D 2. G 3. B 4. E 5. A 6. F 7. C

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Movies Sayfa 44 Soruları ve Cevapları

1 Label the photos with the correct free time activities below. Four activities are extra. (Fotoğrafları aşağıdaki doğru boş zaman etkinlikleriyle etiketleyin. Dört aktivite ekstradır.)

1. doing origami

2. writing poems
3. cycling
4. dancing
5. rollerblading
6. playing chess
7. snowboarding
8. scuba diving

2 Complete the sentences with the suitable free time activities in the photos above. (Yukarıdaki fotoğraflarda yer alan uygun boş zaman etkinlikleri ile cümleleri tamamlayınız.)

1. snowboarding
2. taking photos
3. dancing
4. writing poems

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Movies Sayfa 45 Soruları ve Cevapları

4 Look at the caricatures and hobbies of the celebrities. Make a similar dialogue as in the example (Ünlülerin karikatürlerine ve hobilerine bakın. Örnektekine benzer bir diyalog oluşturun)

Tom Jeffrey Hanks is an American actor and filmmaker.
Meryl Streep is an American actress. She has won Academy Awards several times. She was cited in the media as the “best actress of her generation”
Johnny Depp is an American actor, producer, and musician. He has won the Golden Globe Award and Screen Actors Guild Award for Best Actor.
Cameron Michelle Diaz is an American actress, producer, and former fashion model.
Thomas Cruise Mapother IV, known professionally as Tom Cruise, is an American actor and producer. He has been nominated for three Academy Awards and has won three Golden Globe Awards.

5 Listen to DJ Chatty on radio “Sunshine” and fill in the table. (“Sunshine” radyosunda DJ Chatty'yi dinleyin ve tabloyu doldurun.)

1. fencing
2. snowboarding
3. knitting
4. collecting typewriters
5. collecting Barbie dolls

6 Listen to the radio programme again and write true (T) or false (F). (Radyo programını tekrar dinleyin ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.)

1. T
2. F They practise fencing together.
3. F She loves the speed and adrenaline.
4. T
5. T

7 a. Work in pairs and find what Nathan and Jin like doing in their free time. (Çiftler halinde çalışın ve Nathan ve Jin'in boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlandıklarını bulun.)

Jin likes reading poems.
Nathan likes scuba-diving.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Movies Sayfa 46 Soruları ve Cevapları

2 Look at the words in bold and choose the correct meanings. (Kalın harflerle yazılan kelimelere bakın ve doğru anlamlarını seçin.)
1. a 2. b 3. a 4. a 5. b

3 Read the text on page 49 and tick () yes or no. (49. sayfadaki metni okuyun ve () evet veya hayır olarak işaretleyin.)
1. Yes 2. No 3. No 4. Yes 5. No 6. Yes 7. Yes 8. Yes

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Movies Sayfa 47 Soruları ve Cevapları

4 Read the text again and choose the correct option. (Metni tekrar okuyun ve doğru seçeneği seçin.)
1. b 2. a 3. a 4. b 5. b 6. a

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Movies Sayfa 48 Soruları ve Cevapları

5 Read and complete the text message with the given verbs. (Metin mesajını verilen fiillerle okuyun ve tamamlayın.)

1. watch
2. climbing
3. join
4. grab
5. wait

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder