9. Sınıf Meb İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Brindging Cultures Cevapları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ekim 15, 2021

9. Sınıf Meb İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Brindging Cultures Cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

 9. Sınıf Meb İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Brindging Cultures Cevapları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Brindging Cultures Sayfa 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 Soruları ve Cevaplarını haberimizin devamından okuyabilirsiniz.9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Brindging Cultures Sayfa 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 Soruları ve Cevapları


9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Brindging Cultures Sayfa 74 Cevapları


1 Look at the pictures and match them with the activities. (Resimlere bakın ve aktivitelerle eşleştirin.)

1. C 2. E 3. A 4. D 5. B
2 Read the sentences and write the speakers; customer (C) or waiter (W).  (Cümleleri okuyun ve konuşmacıları yazın; müşteri (C) veya garson (W).)
1. C 2. W 3. W 4. W 5. C 6. C 7. C 8. W
3 Listen to Hiroko and Alice having breakfast at a café. Write the names of the food and drinks they order.  (Hiroko ve Alice'in bir kafede kahvaltı yaptıklarını dinleyin. Sipariş ettikleri yiyecek ve içeceklerin adlarını yazın.)
CustomerFoodDrink
Hirokosoup, fish with ricegreen tea with lemon
Aliceeggs and potatoesorange juice

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Brindging Cultures Sayfa 75 Cevapları

4 Listen to the dialogue again. Number the questions as you hear. One is extra.  (Diyaloğu tekrar dinleyin. Soruları duydukça numaralandırın. Bir ekstra.)

Anything to drink? (4)

Is that all? (5)
Are you ready to order, young ladies? (1)
And you, please? (3)
Can we have the menu, please? (Extra)
Would you like something to drink? (2)
Can we have the bill, please? (6)

5 Listen again and tick (✔) the correct words.  (Tekrar dinleyin ve doğru kelimeleri işaretleyin (✔).)

1. always
2. never
3. usually
4. often
5. sometimes
6. always

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Brindging Cultures Sayfa 76 Cevapları

1 Guess and match the international dishes with the countries. Whi

ch one is popular in your country?  (Uluslararası yemekleri tahmin edin ve ülkelerle eşleştirin. Ülkenizde hangisi popüler?)

1. D 2. F 3. E 4. B 5. A 6. C

2 Fill in the blanks with the given words. Use your dictionaries.  (Boşlukları verilen kelimelerle doldurun. Sözlüklerinizi kullanın.)
1. delicious, 2. healthy, 3. greasy, 4. spicy
5. salty-sweet, 6. sour, 7. fresh-juicy

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Brindging Cultures Sayfa 77 Cevapları

3 Read the teenagers’ blogs from different countries. Match the halves 1-8 with a-h.  (Farklı ülkelerden gençlerin bloglarını okuyun. 1-8 arasındaki yarıları a-h ile eşleştirin.)
1. f  2. d 3. a 4. h 5. e 6. b 7. c 8. g
4 Read the blogs again and choose the correct options.  (Blogları tekrar okuyun ve doğru seçenekleri seçin.)
1. b 2. c 3. a 4. b 5. b 6. a 7. b

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Brindging Cultures Sayfa 79 Cevapları

A. Read the text and write true (T) or false (F).  (Metni okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.)
1. T  2. T
3. F It’s a kind of a box filled with candies.
4. T
5. F They believe that it protects the birthday person from bad luck.
6. F They do this to express good wishes.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Brindging Cultures Sayfa 80 Cevapları

1 Look at the words under the pictures and fill in the blanks with them.  (Resimlerin altındaki kelimelere bakın ve boşlukları onlarla doldurun.)
1. boarding pass, 2. gate, 3. passport, 4. seat belt
5. passenger, 6. baggage, 7. check-in desk
 
2 Read the steps of travelling to a different country. Guess and put them in the correct order.  (Farklı bir ülkeye seyahat etme adımlarını okuyun. Tahmin edin ve doğru sıraya koyun.)
3 Get your boarding pass.
5 Find your boarding gate.
1 Arrive at the airport.
7 The plane departs.
4 Go through the security.
2 Go to the check-in desk.
6 Board the plane and fasten your seat belt.
 
3 Listen to four tracks about travelling. Choose the correct options.  (Seyahatle ilgili dört parçayı dinleyin. Doğru seçenekleri seçin.)
Part 1, b - a - a
Part 2, b - a - b
Part 3, a - b
Part 4, b - a

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Brindging Cultures Sayfa 81 Cevapları

4 Listen to the tracks again. Write true (T) or false (F).  (Parçaları tekrar dinleyin. Doğru (T) veya yanlış (F) yaz)
1. F From Istanbul to Buenos Aires.
2. T
3. T
4. F two
5. T
6. F Gate 21
7. F a pillow
8. T

5 Listen again and match the words as you hear.  (Tekrar dinleyin ve duyduğunuz gibi kelimeleri eşleştirin.)

1. b / d
2. c / e
3. a
4. b / d
5. c / e

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Brindging Cultures Sayfa 82 Cevapları

1 a. Three teenagers are on holiday with their parents. They leave short messages for their parents at the reception desk. Read the message slips and match them with the cities they are in.  (Üç genç ebeveynleri ile tatilde. Resepsiyonda ebeveynlerine kısa mesajlar bırakıyorlar. Mesaj fişlerini okuyun ve bulundukları şehirlerle eşleştirin.) 
a. 2 b. 1 c. 3
2 Match the words with their opposites.  (Kelimeleri karşıtları ile eşleştirin.)
1. c 2. f 3. a 4. e 5. b 6. d

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Brindging Cultures Sayfa 83 Cevapları

3 Read the travellers’ opinions about their favourite cities. Tick (√) the information you find about them.  (Gezginlerin en sevdikleri şehirler hakkındaki düşüncelerini okuyun. Onlar hakkında bulduğunuz bilgileri işaretleyin (√).)
 CapitalLocationWeatherImportant PlacesShoppingDance and MusicBoat Tour
Buenos Aires
Lisbon   
Shnghai   
 
4 Read the opinions again. Write true (T) or false (F).  (Görüşleri tekrar okuyun. Doğru (T) veya yanlış (F) yazın.)
1. T 
2. F It’s very popular and it’s the birthplace of the tango.
3. F ancient
4. T
5. F east
6. T

5 Choose the correct options to join the sentences  (Cümlelere katılmak için doğru seçenekleri seçin)

1. so
2. because
3. and
4. because
5. but

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı 6. Ünite Brindging Cultures Sayfa 84 Cevapları

B. Listen and tick (√) the correct sounds you hear.  (Dinleyin ve duyduğunuz doğru sesleri işaretleyin (√).)
1. /v/
2. /w/
3. /w/
4. /v/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder