SGK Eksik Gün Nedenleri, Eksik Gün Bildirim Formu - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 16, 2019

SGK Eksik Gün Nedenleri, Eksik Gün Bildirim Formu

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

SGK Eksik Gün Nedenleri, Eksik Gün Bildirim Formu

Anasayfa » SGK » SGK Eksik Gün Nedenleri, Eksik Gün Bildirim Formu
SGK Eksik Gün Nedenleri, Eksik Gün Bildirim Formuİşverenler, sahip oldukları iş yerlerinde çalışan kişilerin iş devam durumlarını kontrol ederek 30 gün içerisinde çalıştıkları gün sayısını belirlemektedirler. 30 günden daha az çalışmaları tespit edilen kişileri bu durumda işe gelmeme durumlarının ve günlük prime esas kazançlarının bildirildiği evrak, eksik gün bildirimi nedir? sorusunun cevabı olmaktadır.

Eksik gün tespitinin yapıldığı eksik gün bildirim formu ve ekinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. İş yeri sahibi işverenlerin iş yerleri hakkında bilgiler, çalışan kişinin kimlik bilgileri, eksik gün nedenleri ve bilgileri eksik gün bildirim formunda olması gereken ve talep edilen bilgilerdir.

SGK Eksik Gün Nedenleri Nelerdir?
Yazı İçindekiler [Gizle]

SGK Eksik Gün Nedenleri Nelerdir?
SGK Eksik Gün Bildirimi Nasıl Yapılır?
SGK Eksik Gün Bildirimi Yapılması Gerekmeyen Durumlar Hangileridir?
SGK Eksik Gün Bildiriminde Gerekli Evraklar Hangileridir?
Hangi İşverenler SGK Eksik Gün Bildirme Zorunluluğundadır?
Eksik Gün Bildiriminde Yapılan Düzenlemeler
SGK Eksik Gün Bildirimi Yapılmazsa Ne Olur?


Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gereken SGK eksik gün nedenleri ve yapılması gereken durumlar şunlardır;

Çalışanın Gözaltına alınma veya tutukluluk durumlarında,
Disiplin cezası ve İstirahat durumlarında,
Lokavt ve grevlerde,
Doğal afet yaşanması durumunda,
Genel olarak hayatı etkileyebilecek olayların olması durumunda,
Ücretsiz olarak yol veya doğum izinlerinde,
Fesih altında çalışmamış olma durumunda,
Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışılması durumunda,
Puantaj kayıtları,
Kısmı istihdam
Devamsızlık ve diğer ücretsiz izinlerde eksik gün bildirimi yapılması gerekmektedir.
Birden fazla eksik gün sebebi olması durumunda SGK eksik gün nedenleri açıklamalarında birden fazla kodunu kullanarak bildirmek zorunluluğu bulunmaktadır. SGK eksik gün nedenleri 13 ise yönetmelikte belirtilmeyen eksik gün nedenlerinden bir tanesi ile 30 günden az çalışanlar için bildirimlerde kullanılan koddur.

Benzer İçerik:  SGK İşten Çıkış (Ayrılma) Bildirgesi Alma
SGK Eksik Gün Bildirimi Nasıl Yapılır?
Eksik gün bildirimlerim formlarının Sosyal Güvenlik Kurumlarına her ayın 30 una kadar iletilmesi gerekmektedir. Çalışan sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgelerini işverenler her ayın 30’una kadar Sosyal Sigortalar Kurumuna elektronik ortamda bildirmek ile yükümlüdürler. Çalışanların 30 günden az olarak bildirilen sigorta eksik günleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 30 güne tamamlanmaktadır.SGK eksik gün bildirimi uygulamalarında eksik günü takip eden ayın 23 üne kadar işveren tarafından posta aracılığı ile veya elden kuruma iletilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. İşçi sayısı 10 ve daha az olan işverenler eksik gün bildiriminde bulunmazlar ise işverenlere idari para cezası uygulanmaktadır.

SGK Eksik Gün Bildirimi Yapılması Gerekmeyen Durumlar Hangileridir?
Çalışanların ay içerisinde çalışmış oldukları gün sayısı aşağıda maddelendirilen nedenlerden birisi dahilinde 30 günden az olursa bunun için işverenlerin eksik gün bildirimi yapmalarına gerek kalmamaktadır.

Çalışan kişinin istirahat veya geçici iş göremezlik raporunu alması durumunda,
Çalışan kişinin herhangi bir gerekçeyle göz altına alınması ve tutuklanması üzerine 30 günden az çalışması durumunda,
Çalışan kişiye kısa çalışma ödeneği verilmesi durumunda,
Grev ve lokavtlarda ve genel hayatı etkileyen olaylar dahilinde, yaşanması kaçınılmaz doğal afet gibi zorunlu durumlar karşısında iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulmuş olduğunu gösteren yazı örneğinin ilgili makamlardan temin edilmesi durumunda,
Sonradan düzenlenme niteliğinde verilen belgeler olması durumunda,
Çalışanların yarım gün ödeneğinden faydalandığı durumlarda eksik gün bildirimi yapılmasına gerek kalmamaktadır.
SGK Eksik Gün Bildiriminde Gerekli Evraklar Hangileridir?
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken eksik gün bildirimleri yapılan yeni değişiklikler ile iki kısma ayrılmış bulunmaktadır. Buna göre;

Birinci olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken evraklar vardır.
İkinci olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmeyen ancak talep durumlarında ibraz edilecek olan evraklar vardır.
Benzer İçerik:  SGK Evrak Takibi Nasıl Yapılır?
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken zorunlu evraklar şunlardır;

Çalışma durumları kısmı süreli sigortalılara ait yazılı iş sözleşmesi
Çalışan sigortalının imzasını taşıyan puantaj puanları
İş devamsızlıklarında devamsızlık ile ilgili belgeler
İş sözleşmesinin fesih tarihinde çalışılmadığının kanıtlanması için gerekli olan belge
Ücretsiz ve aylıksız izinli olunduğunun kanıtı olan izin belgesi (işveren ve sigortalı tarafından imzalanmış olması gerekir)
Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmesi zorunlu olmayan fakat talep edilmesi durumunda ibraz edilmesi gereken evraklar şunlardır;

Çalışan sigortalıya doktor tarafından gerekli görülmesi durumunda verilmiş olan istirahat raporu
Disiplin cezalarında, disiplin cezasının uygulanmasına dair belge
Tutukluluk hallerinde ve gözaltı durumlarında verilmiş olan belgeler
İş yerlerinde iş durdurulması durumlarında işe ara verildiğini gösteren belgeler
Kısa çalışma ödenek belgesi (çalışanlara resmi kurumlar tarafından verilmektedir)
Yarım gün çalışma ödeneği belgesi (çalışanlara resmi kurumlar tarafından verilmektedir)
İş güvenliği ve iş sağlığı takip, kayıt ve izleme program sözleşmesi
Sonradan düzenlenebilir özelliği taşımayan belgelerin bulundurulması gerekmektedir.
Hangi İşverenler SGK Eksik Gün Bildirme Zorunluluğundadır?
İşçi sayıları 10 ve 10’dan daha az olan işverenlerin eksik gün bildirmeleri yapmak zorunluluğu vardır. Eksik gün bildirimi zorunluluğu bulunmayan kurumlar ise şu şekilde sıralanmaktadır;

Kamu kuruluş ve kurumları,
Kamu niteliğinde olan kuruluş, kurum ve üst kuruluşlar,
Vakıflar ve sendikalar,
Bankacılık kanun kapsamında olan banka ve iş yerleri,
İş sözleşmelerinin toplu olarak yapıldığı yerler.
Yukarıda maddeler halinde sayılan iş yerlerinin eksik gün bildirimi yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Bunun nedeni ise adı geçen iş yerlerinde aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün bildirimleri belirtilmektedir.

Eksik Gün Bildiriminde Yapılan Düzenlemeler
Eksik gün bildirimi torba yasası ve yapılan düzenlemeler kapsamında;

Eksik çalışmaya dair belgelerin ilgili ayda düzenlemesi fakat SGK’ya verilmemesi
Söz konusu belgelerin 10 yıl süreçle işveren tarafından saklanması
Eksik çalışmaya dair bilgi ya da belgelerin SGK tarafından istendiği takdirde ibraz edilmesi
Eksik gün bildirimlerinin nedenlerinin prim hizmet beyannamesinde belirtilmesi
Hatalı yapılan eksik gün bildirimleri için gerekçeleriyle birlikte bir dilekçe hazırlanması ve SGK’ya bildirilmesi
İşverenin yanında 30 günden az çalışan işçiler için eksik gün bildirimi yapılmaması yönünde uygulamada değişikliğe gidilmiştir.
Benzer İçerik:  2019 SGK İntibak Yasası Sorgulama
10 yıl belgeleri saklama yükümlülüğü, 10 ve üzeri çalışanı olan işverenler için geçerli iken yeni düzenleme ile tüm işverenlerin yükümlülüğü haline gelmiştir.

SGK Eksik Gün Bildirimi Yapılmazsa Ne Olur?
Eksik gün bildirimi gereken süre içerisinde yapılmaz ise ya da unutulursa, SGK tarafından işverene yazılı bir uyarı gönderilmektedir. İşveren eksik gün bildirimi yapmadığı için işçisi ile ilgili eksik gün kadar ek bildirge vermelidir. Bu işlem zamanında yapıldığında herhangi bir cezai işlem uygulaması ya da yaptırımı bulunmamaktadır.

İşveren yazılı uyarıdan sonra gerekli işlemleri yapmaz ise işverene cezai işlem uygulanabilmektedir. İlgili sürelerde verilmeyen belgeler sonrası ceza tutarı yaklaşık 1.015 TL civarında kesilmektedir. Eksik gün formu zamanında verilmezse ya da hazırlanan belgeler SGK tarafından kabul edilmezse idari para cezası asgari ücretin 8’de biri olarak yani 2018 yılı için 253,68 TL olarak kesilmektedir. Teslim edilmeyen ya da hazırlanmayan belgeler için SGK uyarı yazısı gönderdikten sonra işverene 30 gün daha süre vermektedir. Bu sebeple eksik gün bildirimlerinin takibi ve hazırlanması önem taşımaktadır. Cezai yaptırımların yükümlülüklerinden kurtulabilmek için işverenlerin eksik gün bildirimini takip etmesi gerekmektedir. Yapılan yeni düzenlemeler eşliğinde eksik gün bildirimi yapılması çok daha pratik ve kolay bir hal almıştır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder