Şehit Yakınlarına ve Gazilere Yapılan Yardımlar - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 16, 2019

Şehit Yakınlarına ve Gazilere Yapılan Yardımlar

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Şehit Yakınlarına ve Gazilere Yapılan Yardımlar

Anasayfa » Diğer Yardımlar » Şehit Yakınlarına ve Gazilere Yapılan Yardımlar
  Şehit Yakınlarına ve Gazilere Yapılan Yardımlar


Öncelikle bu konu benim için diğer konulardan daha önemli bir konudur. Yazıyı okuyacak Gazilerimize, Şehit Ailelerimize saygılarımı sunuyorum. Umarım en azından bir kişiye ulaşabiliriz. Şehitlerimizin Ruhu Şad, Mekânları Cennet Olsun.

Şehit ailelerine birçok yardım yapılmaktadır bunları maddeler halinde şöyle açıklayabiliriz.

Bir Sefere Mahsus Olarak Yapılan Yardımlar:
Herhangi bir sebeple vefat etmiş olan (intihar dâhil) erler ve er-başlar için yapılan yardım,
Malul er, er-baş ve gazilere yapılan Maluliyet Yardımı,
Malul er, er-baş ve gaziler sürekli bakım halinde iken vefat ettikleri takdirde yapılan yardım,
Öğrenim yardımı ve bakım yardımı desteği alan çocuğun vefatı halinden yapılan ölüm yardımı ve
Doğum yardımı gibi yardımlar tek seferde yapılan yardımlardandır.
Sürekli Veya Belli Bir Süre Dâhilinde Yapılan Yardımlar:
Malul Gazi ve engelli bakım yardımı,
Bakım ve Öğrenim yardımı, sürekli veya belirli bir süre dâhilinde yapılabilir.
Bir defaya mahsus yapılan yardımlar ile ilgili açıklamalarHerhangi bir sebeple vefat etmiş olan (intihar dâhil) erler ve er-başlar için yapılan yardım: Şehitlik mertebesine yükselmiş veya herhangi bir sebeple vefat etmiş askerin medeni dikkate alınarak tespit edilen hak sahiplerine yapılan ödemedir.

Malul er, er-baş ve gazilere yapılan Maluliyet Yardımı: Malul er, er-baş ve gazilere maluliyet dereceleri esas alınmak suretiyle bir ödeme yapılmaktadır. Yardımdan yararlanılabilmesi için, Malul er, er-baş ve gazilerin hayatta iken müracaatı gereklidir. Yardım alınacak olan gazi vefat ettikten sonra müracaatta bulunulursa yapılan müracaatlar geçersiz sayılacaktır. Lakin; yardım yapıldıktan sonra gazi vefat ederse bu halde herhangi bir engel teşkil edecek durum ortaya çıkmaz. Böylece yardım hak sahiplerine ödenir.

Malul er, er-baş ve gaziler sürekli bakım halinde iken vefat ettikleri takdirde yapılan yardım: Çizilen bir plan dâhilinde ödeme hak sahiplerine yapılmaktadır.Öğrenim yardımı ve bakım yardımı desteği alan çocuğun vefatı halinden yapılan ölüm yardımı: Öğrenim yardımı ve bakım yardımı desteği almaya hak kazanmış çocuğun vefatı üzerine yürürlükteki yardım çizelgesine göre yapılan plan dahilinde vasisi veya velisine kurallar dahilinde yardım yapılır.

Benzer İçerik:  Dul ve Yetim Aylığı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar
Doğum yardımı: Herhangi bir sebeple vefat etmiş erler ve er-başların ölüm tarihinde;

Engelli bakım ve malul gazi yardımına hak kazanan malul er, er-baş ve gazinin ise malul veya engelli olmasına neden olan durum, olay (kaza dâhil) sonucunda olay tarihinde;

Hasta durumda ise askerliğe elverişli değildir anlamında olan raporun alınmasına sebep olan hastalığın ilk tespit edilme tarihinde (hastaneye sevk veya kıta revirine ilk müracaat, bu hastalıkla ilgili olarak ilk hava değişimi yani dinlenme izni(istirahat)  tarihinden hangisi belirlenmiş ise) eşi hamile ise doğum yaptığında yürürlükteki yardım planına göre doğan çocuğa doğum yardımı yapılır.

gazi ailelerine para yardımı
gazi ailelerine para yardımı

Sürekli Veya Belli Bir Süre Dâhilinde Yapılan Yardımlar İle İlgili Açıklamalar:
Malul Gazi ve engelli bakım yardımı: Maluliyet yardımını hak eden malul gazi ve engelli Mehmetçiklere, maluliyet derecelerine göre düzenleme yapılan ve miktarı yürürlükte olan  yardım planına göre belirlenen yardımdır. Aylık olarak verilmektedir. Bu Malul Gazi ve engelli bakım yardımı 3 aylık düzende peşin olarak ödenmektedir.

Bakım ve Öğrenim yardımı:
Şehitlik mertebesine yükselmiş veya herhangi bir sebeple vefat etmiş askerin vefat tarihinden itibaren, Malul er, er-baş ve gazilerden sürekli bakım yardımına hak kazananların, engelli veya malul olmasına neden olan olay söz konusu olduğunda olay tarihinden, hastalık söz konusu olduğunda ise, askerliğe elverişli değildir raporunu almasına sebep olan hastalığın ilk tespit edilmesinden (hastaneye sevk veya kıta revirine ilk müracaat, bu hastalıkla ilgili olarak ilk hava değişimi yani dinlenme izni(istirahat)  tarihinden hangisi belirlenmiş ise) önce doğan çocuklarla birlikte bu tarihte eşi hamile olup bu süreye denk gelerek doğan çocukların (askerlikten normal terhis olan erbaş ve erlerden terhisinden sonra askerlik hizmeti esnasında bir olay veya hastalığa bağlı olarak askerliğe elverişli değildir raporu alanlarda da hastalığın/sakatlığın/olayın başlangıcı olarak askerlik hizmeti esnasındaki tarih esas alınır.) önce doğmuş çocukları ile bu tarihte eşi hamile olup müteakiben doğan çocukların (askerlikten normal terhis olan erbaş ve erlerden terhisinden sonra askerlik hizmeti esnasında bir olay veya hastalığa bağlı olarak askerliğe elverişli değildir raporu alanlarda da hastalığın/sakatlığın/olayın başlangıcı olarak askerlik hizmeti esnasındaki tarih esas alınır) bakımı ve okudukları sürece öğrenimlerini sürdürebilmeleri için aşağıdaki esaslar dâhilinde ödenir;

Her çocuk için koşulsuz olarak on sekiz yaşını tamamlayana kadar,
Lise düzeyinde eğitim gören çocuklara yirmi yaşını tamamlayana kadar, (lise eğitimini bitiren öğrenci on sekiz yaşını tamamlayana kadar lise seviyesinden yardım almaya devam eder),
Yükseköğretim düzeyinde iki veya üç yıllık ön lisans seviyesinde eğitim alan çocuklara yirmi beş yaşını tamamlayana kadar,
Yükseköğretim düzeyinde lisans veya lisansüstü seviyesinde öğrenim gören çocuklara yirmi altı yaşını tamamlayana kadar,
Öz gereksinimlerini yerine getiremedikleri, başkalarının bakım ve yardımına muhtaç oldukları devlet hastanelerinin sağlık kurulu raporu ile belgelenen hasta ve engelli çocuklara hastalık ve engellilik durumları devam ettiği sürece bakım ve öğrenim yardımı yapılır.
Benzer İçerik:  Muhtaç Aylığı (Maaşı) Başvuru ve Şartları
6.Bu yardımın tutarı yürürlükteki yardım planına göre öğrenim seviyeleri dikkate alınarak belirlenir.

7.Bakım ve öğrenim yardımı üçer aylık dönemler halinde ödenir.

Öğrenciler her yıl eylül – aralık ayları içerisinde öğrenci belgelerini ibraz etmek zorundadır. Bu süre sonrasında belge gönderenlerin yardımları bir sonraki üç aylık ödeme döneminden itibaren yapılır. Geriye dönük ödeme yapılmaz.
9.Bakım ve öğrenim yardımı almaya hak kazanan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim yapan öğrencilere ayrıca;

a) Öğrenim yaptığı üniversite veya yüksek öğrenim kurumunun belirlediği harç bedelleri (dekontta belirtilen harç bedeli miktarı) ödeme dekontunun gönderilmesini müteakip ödenir.
9.b) Bir aylık bakım ve öğrenim yardım bedeli kadar yılda bir defa ocak ayı içerisinde kitap ve kırtasiye yardımı yapılır.

9.c) On sekiz yaşını doldurmamış, veli veya vasisi de bulunmayan, bir kurum veya koruyucu aile tarafından koruma altına alınmış olan çocukların yardımları, kontrol ve denetimi Vakfa ait olmak üzere, devlet bankalarında vadeli mevduat şeklinde değerlendirilir. Birikmiş mevduat, bilahare resmi vasi tayin edilmesi halinde vasilerine, vasi tayin edilmemesi halinde ise on sekiz yaşını doldurduklarında kendilerine ödenir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder