Hangi Kodla Çıkışım Verilirse Kıdem Tazminatı Alabilirim? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 16, 2019

Hangi Kodla Çıkışım Verilirse Kıdem Tazminatı Alabilirim?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Hangi Kodla Çıkışım Verilirse Kıdem Tazminatı Alabilirim?

Anasayfa » SGK » Hangi Kodla Çıkışım Verilirse Kıdem Tazminatı Alabilirim?
 Hangi Kodla Çıkışım Verilirse Kıdem Tazminatı Alabilirim?Kıdem tazminatı alabilmek için çıkış kodlarının hangileri olduğu yakın zamanda işten ayrılan kişiler için en çok merak edilen konuların başında gelirken, işten ayrıldıktan sonra kıdem tazminatı almanın en önemli şartının iş akdinin feshinin işveren tarafından yapılması gerektiğinden bahsetmek gerekiyor. Bu yönde hangi sektörde olursa olsun sigortalı bir çalışanın işten ayrılmasının kendi isteği dışında olması da oldukça önem taşıyor.

İşten Çıkış Kodu Nedir?
Yazı İçindekiler [Gizle]

İşten Çıkış Kodu Nedir?
4857 Sayılı İş Kanunu 19. Madde
İşveren Tarafından Çalışanın İşten Çıkış İşlemlerinin Yapılması
SGK İşten Çıkış Kodlarına Ayrıntılı Bakış
Kıdem Tazminatı ve İşsizlik Ödeneği Alınamayan Durumların Değişme Şansı Var Mı?
İşten çıkış kodu, işverenin firmasında sigortalı bir çalışanının iş akdini feshettiğinde, işten çıkış işlemleri sırasında sistem üzerindeki SGK İşten ayrılış bildirgesi ekranında işaretlediği çıkış kodlarına verilen isimdir. İşten çıkış kodları;

Çalışanın ihbar ve kıdem tazminatı
İşsizlik maaşı (işsizlik ödeneği) alabilmesi için anahtar konuma sahiptir.


Aynı zamanda işten çıkış kodları, çalışanın iş akdinin hangi nedene bağlı olarak gösterildiği sistemsel bir veri olarak da isimlendirilebilir. 4857 sayılı İş Kanunu’nda ayrıntılı olarak belirtildiği üzere (19.madde) iş sözleşmesinin feshinde usül yükümlülüklerini hem iş verene hem de çalışana aktaran iş kodları her iki tarafın da haklarının kanuni çerçevede korunması bakımından da önemlidir.

4857 Sayılı İş Kanunu 19. Madde
4857 sayılı İş Kanunu 19. Maddesi sözleşmenin feshinde usul maddelerini belirlerken, iş veren ile çalışan arasındaki iş akdinin de hangi durumlarda nasıl sona erdirileceğini de ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Burada;

Öncelikle iş akdinin iş veren tarafından sonlandırıldığı durumlarda işveren tarafından işçinin iş akdinin fesih nedeni ya da nedenleri açık, kesin ayrıntılı ve yazılı olarak çalışana bildirilmelidir.
Çalışan hakkındaki bir ya da birden fazla bir iddia sebebiyle işveren tarafından iş akdi feshedilecekse bu fesih çalışanın savunması alınmadan yapılamaz.
Belirsiz süreli iş sözleşmeleri hiçbir sebeple çalışanın verimliliği veya davranışıyla ilgili bir nedenden dolayı feshedilemez. Ancak bu noktada İş Kanunu 25. madde gereğince işverenin iş akdi feshi hakkı saklıdır.
İşçi tarafından iş akdi feshinde ya da iş sözleşmesinde belirlenen deneme süresi bitmeden işveren tarafından yapılan iş akdi fesihlerinde çalışanın tazminat hakkı bulunmamaktadır.
Benzer İçerik:  SGK İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri
İşveren Tarafından Çalışanın İşten Çıkış İşlemlerinin Yapılması
Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde işveren tarafından fesih durumlarında çalışanın işten çıkarılma nedenleri ayrıntılı olarak kendisine bildirilmelidir. Bu noktada çalışana kanunen gerekli bildirim yapıldıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) işten çıkış tarihi ve nedeninin belirtildiği bir diğer bildirim işveren tarafından yapılmalıdır. Bu bildirim Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kendi sayfasına girilerek yapılırken, SGK tarafından belirlenen çıkış kodlarının kullanılması da mecburidir. Bu kodlar kanunen işten çıkış nedeninin belirtilmesinin yanında çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı ve işsizlik ödeneği alıp almamasını da belirlemektedir.

SGK İşten Çıkış Kodlarına Ayrıntılı Bakış


İşten çıkış kodlarına ayrıntılı olarak bakmak gerekirse 34 adet farklı kod olduğu görülmektedir. SGK işten çıkış kodları ve açıklamaları;

01- İş verenin iş sözleşmesinde daha önce belirlenen deneme süresi içerisinde çalışanının iş akdini feshetmesini gösteren koddur. Çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı ile işsizlik ödeneği alma hakkı yoktur.
02- Çalışanın iş sözleşmesinde daha önce belirlenen deneme süresi içerisinde çalışanının iş akdini feshetmesini gösteren koddur. Çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı ile işsizlik ödeneği alma hakkı yoktur.
03- İş sözleşmesinin çalışan tarafından feshini gösteren koddur. Çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı ile işsizlik ödeneği alma hakkı yoktur. İhbar süresine uymazsa çalışanın maaşından ihbar süresi kesilir.
04- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir sebep bildirilmeden feshidir. İşten çıkış kodları 04 durumunda çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı ile işsizlik ödeneği alma hakkı bulunmaktadır.
05- Belirli süreli yapılan iş sözleşmesinin sona erme durumunu gösteren koddur. Çalışanın kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği hakkı vardır.
08- Emeklilik ve toptan ödeme nedeniyle iş akdinin feshedilmesi için belirlenen koddur. Çalışanın bu durumda sadece kıdem tazminatı hakkı vardır.
09- Malulen emeklilik nedeniyle iş akdi feshi için belirlenen koddur. Çalışanın bu durumda sadece kıdem tazminatı alma hakları vardır.
10- Ölüm nedeniyle iş akdi fesihleri için belirlenen koddur. Çalışanın eşi ya da çocuklarına hak edilen tutardaki kıdem tazminatı tutarı ödenmektedir.
11- İş kazası sonucu ölüm nedeniyle belirlenen koddur. Bu durumda çalışanın ailesine kıdem tazminat tutarı işveren tarafından ödenir.
12- Çalışanın askerliği nedeniyle iş akdi feshi için belirlenen koddur. Bu durumda çalışan kıdem tazminatını alabilirken, askerlik hizmetinin bitmesi durumunda işsizlik ödeneği alma hakkı da kazanmaktadır.
13- Kadın çalışanın evlenmesi durumunda kullanılan koddur. Bu durumda çalışanın sadece kıdem tazminatı alabilme hakkı vardır.
14- Çalışanın emeklilik için yaş haricinde diğer şartları tamamlaması durumunda belirlenen koddur. Bu durumda çalışanın kıdem tazminatı alabilme hakkı vardır.
15- İşverenin toplu işçi çıkarma durumunda kullandığı koddur. Bu durumda çalışanların kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik ödeneği alma hakkı vardır.
17- İşyerinin kapanması durumunda kullanılan koddur. Bu durumda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik ödeneği alabilme şansı vardır.
18- İşin sona ermesi durumunda kullanılan koddur. Bu durumda kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve işsizlik ödeneği alabilme şansı vardır.
23- Çalışanın kanunda belirlenen haklı nedenlerle zorunlu olarak yaptığı iş akdi feshidir. Çalışanın kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği hakkı vardır.
24- Çalışanın sağlık nedeniyle iş akdi feshi için belirlenen koddur. Çalışanın bu durumda kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği hakkı vardır.
25- Çalışan tarafından işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına uymadığı için haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshetmesi için belirlenen koddur.
26- Çalışanın iş sözleşmesinde ya da kanunda belirlenen bir sebepten ötürü yaptığı bir hata çerçevesinde işveren tarafından savunması alındıktan sonra disiplin kurulu kararıyla iş sözleşmesinin feshi için belirlenen koddur. Bu durumda çalışanın herhangi bir tazminat hakkı olmadığı gibi, işsizlik ödeneği alma şansı da yoktur.
27- Çalışanın işveren tarafından tutukluluk ve zorunlu nedenlerden dolayı iş akdinin feshedilmesi için belirlenen koddur. Bu durumda kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği alma hakkı bulunmaktadır. Kıdem tazminatı hesaplama şartları diğer durumlarla aynıdır.
28- İşveren nedeniyle sağlık nedeni ile fesih için belirlenen koddur. Bu durumda çalışanın kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği alma hakkı bulunmaktadır.
29- Çalışanın iyi niyet ve ahlak kurallarına uymadığı için çalışan tarafından iş akdinin feshi için belirlenen koddur. Bu durumda çalışanın herhangi bir tazminat alma hakkı olmadığı gibi, işsizlik ödeneği alma durumu da bulunmamaktadır.
34- İşyerinin devri ya da işverenin niteliğinin değişmesi durumunda yapılan fesih için belirlenen koddur. Bu durumda çalışan hem kıdem hem de ihbar tazminatlarını alabildiği gibi; işsizlik ödeneği alma hakkı da bulunmaktadır.
Benzer İçerik:  SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır, Başvurusu Şartları Nelerdir?
Kıdem Tazminatı ve İşsizlik Ödeneği Alınamayan Durumların Değişme Şansı Var Mı?
İş sözleşmesinin çalışan tarafından feshedildiği (istifa) durumların haricinde işten çıkarılmalarda karşılıklı mütabakat sağlanamaması durumunda çalışanın iş mahkemesine başvurup durumu değiştirme hakkı saklıdır. Ülkemizde en çok görülen durumda; işverenler tarafından iş kanununun 29. maddesi başta olmak üzere kıdem tazminatı vermemek için kanunun ilgili maddelerince yapılan fesihlerde çalışanın kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği gibi hakları bulunmasa da çalışanın iş mahkemesine başvurup açtığı davayı kazandığında kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği alma şansı bulunmaktadır. Burada SGK işten çıkış kodlarının iyi etüt edilmesi çok önemlidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder