Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hangi Hallerde Ödenir ve Şartları Nelerdir - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 16, 2019

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hangi Hallerde Ödenir ve Şartları Nelerdir

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hangi Hallerde Ödenir ve Şartları Nelerdir

Anasayfa » SGK » Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hangi Hallerde Ödenir ve Şartları Nelerdir
Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hangi Hallerde Ödenir ve Şartları NelerdirGeçici iş göremezlik ödeneği, sigortalı olan kişinin meslek hastalığı, iş kazası, hastalık ve ana olma gibi nedenlerden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş olan doktor veya sağlık birimindeki kurulun verdiği raporlarda belirlenen istirahat süresinde geçici olarak çalışamama halinde kanunlar çerçevesinde belirlenmiş olan ödenektir. Geçici iş göremezlik ödeneği hakkında bilinmek ve öğrenmek istenen her şey 5510 sayılı Kanun’un 18. maddesinde ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde bulunmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler ise Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinden yararlanabilirler.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği
Yazı İçindekiler [Gizle]

Geçici İş Göremezlik Ödeneği
Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ön Şartlar
Geçici İş Göremezlik Ödeneği Özel Şartlar
Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödenme Süreleri Nelerdir?
Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hesaplama Nasıl Yapılır?
Daha önceki 506 sayılı kanunda geçici iş göremezlik sadece hizmet akdi yaparak sigortalı çalışanlara verilmekteydi. Fakat yapılan yeni düzenlemeler neticesinde yayımlanan 5510 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre belirli şartları taşıyan köy ve mahalle muhtarları ile kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılara da ödenmeye başlamıştır. Her uygulamada olduğu gibi geçici iş göremezlik ödeneği şartları da bulunmaktadır. Ödeneği alabilmek için gerekli olan ön ve özel şartlar hakkında bilgiler aşağıdaki yazımızda sunulacaktır.

Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ön Şartlar


Kanunlar çerçevesinde belirlenmiş olan bu ödeneği alabilmek için gerekli olan ön şartları şunlardır:

Meslek hastalığı, iş kazası, analık veya hastalık nedenlerinden herhangi biri sayesinde geçici bir süre iş göremezlik durumuna uğranılmış olması
SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık birimi ve doktor kurullarından bu durumla alakalı raporun alınması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmemiş doktor veya sağlık kuruluşlarının verdiği 10 günü aşmayan raporlar Geçici iş göremezlik ödeneği için geçerli sayılır. Fakat Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş olan doktorların verdiği 10 gün üzeri istirahat raporları sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli sayılmakta ve ödenek için kullanılmaktadır.
Benzer İçerik:  Rapor Param Yattı mı? Ne Zaman Yatar?
Geçici İş Göremezlik Ödeneği Özel Şartlar
Yukarıda belirtilen ön şartların dışında bulunması gereken özel şartlar da mevcuttur. Özel şatlar şöyle sıralanabilir:

Yeni düzenlenen kanuna göre artık köy veya mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar da belirli şartları taşıdığı müddetçe geçici iş göremezlik ödeneği şartları kapsamında uygulamadan yararlanabilirler. Buna göre, sigorta prim borcu olmayan ve yatarak tedavi görmelerinin gerektirecek bir hastalıktan dolayı geçici iş göremezliğe uğrayanlar ödenekten faydalanabilmektedir. Ancak doğum öncesi ve sonrasındaki zaman dilimlerine ait ödemeler için yatarak tedavi görme şartı aranmamaktadır.
5510 sayılı Kanun’un 4. maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına göre sigortalı bulunanlar ve 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre haklarında bazı sigorta kolları uygulanabilen sigortalılar da ödenek alabilmektedir. Fakat bu kişilerin yasalar tarafından belirlenmiş hastalık durumlarında geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün (90) gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olmaları gerekmektedir.
Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar ve tarımsal faaliyette bulunanlar doğum nedeni ile geçici iş görmezlik ödeneği durumundan faydalanabilmektedir. Bunun için doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan (90) gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olmaları gerekmektedir.
Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödenme Süreleri Nelerdir?
Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yetki verilmiş olan doktor ve sağlık kuruluşu tarafından geçici iş göremezlik ödeneği şartları olarak belirlenmiş olan durumun üçüncü gününden başlayarak her gün için ödenek alınabilmektedir. Doğumdan önceki sekiz hafta ve doğumdan sonraki sekiz hafta, birden fazla bebeğe hamilelik durumunda ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenek almak mümkündür. Doktor onayı ve sigortalı olan kişinin isteği ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması durumunda da doğumdan sonraki dinlenme ve iyileşme süresine eklenen ek süreler için ödeme yapılabilmektedir.

Benzer İçerik:  Üniversite Öğrencisi Sağlık Hizmetlerinden Nasıl Yararlanır ?
Geçici İş Göremezlik Ödeneği Hesaplama Nasıl Yapılır?


5510 sayılı Kanunun 18.maddesine göre hesaplama yapılmaktadır. Maddeye göre geçici iş görmezlik ödeneği hesaplamaları, yatarak yapılan tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayakta yapılan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisi üzerinden yapılmaktadır. Sigortalı çalışan bir kişide birden fazla geçici iş göremezlik şartlarından iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşerek oluşursa ödenek en yüksek olan biri üzerinden yapılır. Toplu iş sözleşmesi yapılan iş yerleri ve kamu idarelerinin işverenleri tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenmektedir. Ödemeden sonra kurum ile denkleştirilmek sureti ile tahsil edilir.

Geçici iş göremezlik ödeneği şartları arsında önceki 12 ay içerisinde çalışmış olmak gereklidir. Şayet bir kişi 12 aylık süre içince çalışmamış, ücret almamış ve çalışmaya başladığı ay içerisinde geçici iş göremezliği gerektirecek bir olay ile karşılaşır ise verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına günlük kazanç esas alınır. Kişinin çalışmaya başladığı tarih ile iş göremezlik durumunun başladığı tarih arasındaki zaman diliminde elde ettiği prime esas günlük kazanç toplamının sigortalının çalıştığı gün sayısına bölünmesi sureti ile hesaplanır. Çalışamaya başladığı ilk gün kazaya maruz kalması durumunda ise benzer iste çalışan benzer çalışanın günlük kazancı esas tutularak hesaplama yapılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder