2019 Doğum Parası Hesaplama - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 16, 2019

2019 Doğum Parası Hesaplama

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

2019 Doğum Parası Hesaplama

Anasayfa » Doğum Yardımı » 2019 Doğum Parası Hesaplama
2019 Doğum Parası Hesaplama2019 Doğum parasının hesaplama nasıl yapılır ? şimdiden oldukça merak edilen bir detay olmakla birlikte, doğum parası tanımının da ayrıntılı olarak açıklanması gerekiyor. Bu noktada doğum parası ya da doğum nedeniyle anne ve babaya devlet tarafından yapılan ödemeleri dört ayrı başlık altında sıralamak gerekirse;

Doğum yapan anneye T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan bir defaya mahsus olmak üzere PTT üzerinden ödenen doğum yardımı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından anne ya da babaya bir defaya mahsus olmak üzere verilen emzirme yardımı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sigortalı olarak çalışmakta olan anneye ödenen analık parası (doğum parası)
Asgari geçim indirimi olarak nitelendirilen doğum ile birlikte alınmaya başlayan aile yardımı tanımlarıyla karşılaşmak mümkündür.
Doğum Parası Nedir?
Yazı İçindekiler [Gizle]

Doğum Parası Nedir?
Doğum Parası Esasları
Doğum Parası İçin Başvuru Esasları Nelerdir?
Doğum Parası Dilekçe Örneği
Doğum Parasından Faydalanılabilmesi İçin Yapılması Gerekenler
SGK Emzirme Yardımı Şartları
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Analık Doğum Parası
Halk arasında süt parası olarak da isimlendirilen ve 15 Mayıs 2015 tarihi itibariyle uygulamaya başlanan düzenleme, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Ek-4 maddesi uyarınca son şeklini almıştır. Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde çocuk sahibi olan ailelerin giderlerinin bir kısmının karşılanması için devlet tarafından verilen bu destek;

Ailenin canlı olarak doğmuş ilk çocukları için 300 TL,
Ailenin canlı olarak doğmuş ikinci çocukları için 400 TL
Ailenin canlı olarak doğmuş üçüncü veya üçüncü çocuktan sonraki her çocuk için de 600 TL
İkiz bebek sahibi olan aileler için de 1000 TL olarak belirlenmiştir.


İlgili tutarlar 2019 yılı içerisinde de yukarıdaki gibi uygulanacaktır. Ödemeler her çocuk için bir defaya mahsus olarak yapılmaktadır.

Doğum Parası Esasları
Doğum parası alabilmek için en önemli şart annenin canlı doğum yapmış olmasıdır. Ayrıca doğum parası 15 Mayıs 2015 tarihi itibariyle verilmeye başlanan bir yardım olmakla birlikte bu tarihten önce doğum parası sorgulama yapılabilmesi de mümkün değildir. İlgili tarihten hemen sonra doğan çocuklar için verilen yardım miktarının belirlenebilmesi için ailenin toplam çocuk sayısına bakılmakta ve doğum yardımı ödemeleri anneye yapılmaktadır. Bunun için annenin;

C vatandaşı olması
Canlı doğum yapmış olması yeterlidir.
Benzer İçerik:  Doğum Parası Başvurusu İçin Gerekli Evraklar
Görüldüğü üzere annenin gelir durumu ve sigortalı olarak çalışıp çalışmadığı doğum parasıyla ilgili herhangi bir öneme sahip değildir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve canlı doğum yapmış tüm anneler çocuk sayısına göre değişen tutarlarda doğum parası alma hakkına sahip olurken, çocuğunu sağ olarak doğurmasına rağmen kendisi hayatta olmadığı durumlarda ise doğum yardımı annenin kanuni temsilcisine ya da babaya yapılabilir. Doğum parası aynı zamanda devlet tarafından karşılıksız yapılan bir yardım olmakla beraber herhangi bir vergiye tabi değildir. Aynı zamanda icra edilemez ve üzerinde herhangi bir kesinti uygulanamaz.

Doğum Parası İçin Başvuru Esasları Nelerdir?


Bir defaya mahsus olarak verilen doğum parası Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen bir yardım olmakla beraber doğum parası başvuru adresi;

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri
Aile ve Sosyal Politikalar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları
Sosyal Hizmet Merkezleri olarak belirlenmiştir.
Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ise başvuru merkezleri yaşadıkları ülkelerdeki konsolosluklar ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleridir. Kamu kuruluşlarında çalışan vatandaşların ise başvurularını öncelikle ilk amirlerine iletmeleri ve başvuru onayı almaları gerekmektedir. Yeni doğan çocuğun anne ya da babasının kamu işçisi olması durumunda doğum yardımı tutarı mevzuatlar çerçevesinde ilk amirleri tarafından belirlenerek mühürlendikten sonra anne ve baba için ayrı kurum onayı verilmesi gerekmektedir. Başvuruların bizzat yapılması yanında, internet üzerinden online olarak ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar da dahil olmak üzere posta yoluyla da yapılabilmektedir. Başvuru esnasında dilekçe doldurulması gerekirken her türlü soru ve sorunda kurum yetkililerinin yardımı alınmalı ya da Alo 144 Sosyal Yardım Hattı’nın aranması gerekmektedir.

Doğum Parası Dilekçe Örneği
Doğum parası alınması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlükleri ve şubelerinde bulunan, ayrıca online olarak da erişilebilecek dilekçe örneğinin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Doğum parası dilekçe örneği ve doğum parası hesaplama tablosu için;

Başvuru yapan kişinin adı soyadı ve T.C kimlik numarası
Doğum yapan kişinin adı soyadı ve T.C kimlik numarası
Yeni doğan çocuğun/çocukların adı soyadı ve T.C kimlik numaraları
Başvuru sahibi ya da yeni doğum yapan kişinin başka çocukları varsa adı soyadı ve T.C kimlik numaraları
Yeni doğum yapan kişinin kamu işçisi olup olmadığı
Yeni doğan çocuğun babasının kamu işçisi olup olmadığı gibi bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
Benzer İçerik:  Ziraat Bankasından Süt Parası Nasıl Çekilir?
Başvuru sahiplerin, dilekçede belirtmiş oldukları bilgilerin doğru olmaması durumunda almış oldukları doğum parasını bir ay içerisinde geri ödemesi gerekmekte olup, haklarında suç duyurusunda bulunulup dava açılmasını da kabul etmiş sayıldıkları da unutulmamalıdır.

Doğum Parasından Faydalanılabilmesi İçin Yapılması Gerekenler
2019 doğum parası hesaplama için annenin çalışıp çalışmaması ya da çalıştığı kurum önemli olmayıp annenin T.C vatandaşı olması ve bebeğini canlı olarak dünyaya getirmiş olması yeterlidir. Bu yönde;

Bebeğini canlı olarak dünyaya getirmiş olan anne doğumdan sonraki altı ay içerisinde ikamet ettiği il ve ilçedeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ya da Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Merkezlerine bizzat başvuru yapması ya da bakanlık sitesindeki ilgili formu online olarak doldurması gerekmektedir. Doğumdan sonraki altı ay içerisinde başvuru yapılmaması durumunda anne bu hakkından feragat etmiş sayılır.
Hem annenin hem de doğan çocukların üzerinde T.C kimlik numarası yazan nüfus cüzdanı çıkarmaları şarttır.
Doğum parası için bebeğin anne ya da babasının her ikisinin de T.C vatandaşı olmasına gerek yoktur. Herhangi birinin T.C vatandaşı olması yeterlidir.
Doğum parasından mavi kart sahipleri de ilgili şartları yerine getirmeleri koşuluyla faydalanabilirler.
Doğum parası başvuru yapılan ertesi ayın sonunda ilgili bakanlık tarafından annenin T.C kimlik numarası üzerinden PTT şubelerine gönderilir. Anne kimlik belgesiyle birlikte Türkiye genelindeki tüm PTT şubelerinden ilgili tutarı alabilmektedir.
Doğum Parası Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

Süt Parası Ne Zaman Ödenir?

Doğum Yapan Kadına Verilen Süt Parası

Doğum Yapan Kadına Verilen Süt Parası

Ziraat Bankasından Süt Parası Nasıl Çekilir?

SGK Emzirme Yardımı Şartları
Devlet tarafından verilen doğum parası adı altında verilen yardımlardan biri de bir defaya mahsus olarak verilen ve emzirme yardımı olarak nitelendirilen yardımdır. İlgili yardımın tutarının 2019 yılında da 2018 yılında olduğu gibi 175 TL olması beklenmektedir. Devlet memurlarına verilmeyen bu yardımdan faydalanmak için doğan çocuğun anne ya da babasının çocuğun doğum tarihinden önceki bir yıl içerisinde en az 120 gün olarak sigortalı olarak çalışması yeterli olmakla beraber doğumun olduğu hastane tarafından da sisteme emzirme raporu girişinin de yapılmış olması gerekiyor.

Benzer İçerik:  Süt Parası Ne Zaman Yatar?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Analık Doğum Parası
SGK analık parası olarak nitelendirilen yardım, doğumun olduğu tarih itibariyle halihazırda aktif sigortalı olarak çalışan SSK’lı ve BAĞKUR’lu annelere ödenirken, ilgili yardımın alınabilmesi için bebeğin doğduğu tarihin bir yıl öncesinden doğuma kadar 90 günlük sigortalı olma şartı bulunmaktadır. Ayrıca BAĞKUR’lu anneler içim ödeme vadesi geçmiş prim borçlarının da olmaması gerekiyor. Doğum rapor parası hesaplama 2019 kapsamında verilen yardım annelerin brüt kazançlarının 2/3 oranında olurken 112 gün üzerinden ödenmektedir. Buna göre asgari ücretli çalışan bir annenin 2019 yılında alacağı analık doğum parası tutarı yaklaşık 6000 TL civarında olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder