Yetki ve Sorumluluk Arasındaki Farklar - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Eylül 08, 2018

Yetki ve Sorumluluk Arasındaki Farklar

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Yetki ve Sorumluluk Arasındaki Farklar 

Yetki ve sorumluluk aynı madalyonun iki yüzüdür.”Yetki” terimi, karar vermek için bir şahısa verilmiş güç veya haklar anlamına gelirken, �”sorumluluk” atanan yetkiyi korumak ve yönetmekle yükümlüdür.Yetki ve Sorumluluk, bir yönetim sisteminin birinci aşamasında dikkate alınan temel işlevlerdir. Başarılı işletmelerde bunlar, bir kuruluşun ilgili üst yetkilileri tarafından idare edilen temel işlevlerdir. Dahası, sorumluluk çoğu zaman bir şey üzerinde denetim ve yönetim olarak düşünülür.


Yetki; belirli kanunları, kuralları ve beklentileri uygulamak için bir varlık veya güçtür. Bir kuruluşun menfaatleri için karar alma özgürlüğü ve gerekli kontrolleri yönetme özgürlüğü her zaman yetkili bir güce verilir. Büyük Henri Fayol otoriteyi “emri verme ve itaat etme gücü” olarak tanımlamaktadır.Yetki olmadan, bir yönetici, yöneticilik etmeyi bırakır.Çünkü politikalarını başkaları aracılığıyla gerçekleştiremez.Dolayısıyla resmi ve gayrı resmi kuruluşların kurucu taşlarından biri olarak kabul edilmektedir. Yetki bir organizasyonda aşağı doğru akar, yani üstlerden alttaki takipçilere kadar çalışır.

Yetki ve Sorumluluk Arasındaki Farklar
Yetki ve Sorumluluk Arasındaki Farklar
Sorumluluk, bir görevi başarmak için belirli kurallara uyma ve bunlara uyma eğilimi olan bir varlıktır.Sorumluluğu korumak aslında zor bir iştir. Tipik olarak sorumlu bir taraf tarafından alınan önlemler ahlaki, etik veya rasyonel bir temel taşır. Davis’e göre sorumluluk, “icracı liderinin yönetimi altında yeteneğinin en iyisine görevinin yerine getirilmesi yükümlülüğü” olarak tanımlanır. Bu, bir kişinin atanan bir görevi yerine getirmesini sağlamak ve garanti altına almakla yükümlü olduğu bir ilişkidir. Bir ticari organizasyonda, sorumluluk yalnızca işlemleri yönetmek ve yürütmek için yetkili yöneticilere bağlıdır. Bunlar organizasyonu yükseltmek için yapılır.

Yetki ve sorumluluk, yönetim alanında göze çarpan özelliklerdir. Toplumda, kalkınma ile ilgili operasyonları ve görevleri yürütmek ve izlemekle sorumlu olan çeşitli yetkili güçler vardır. Yetkili güçler, bir organizasyonda istikrarın sağlanması için mümkün olan tüm bakım ve çaba ile yönetilmelidir. Öte yandan sorumlu görevler, sıkı çalışma ve iyi yönetim gözlemleyerek takip edilmelidir. İkisi de bir ticaret girişiminde birbirleriyle yazışmalarda çalışırlar.

Yetki ve Sorumluluk Karşılaştırması
YETKİ:
-Tanım olarak; Emir vermek, karar vermek hakkıdır.
-Temel olarak; Bu bir güçtür.
-Ana işlevleri; Burada emirler ve komutlar çok önemli bir rol oynamaktadır.
-Zaman Aralığı; Sorumluluk ile karşılaştırıldığında daha uzun bir süre kalır.
-Yön Akışı; Aşağı doğru akar.
-Delegasyon; Başkalarına devredilebilir.
Örnek; Bir yöneticinin astlarını komuta etme hakkı.

SORUMLULUK:
-Tanım olarak; Bir şeyle uğraşmak ya da bir başkasını kontrol altına almakla görevli olma halidir.
-Temel olarak; Bu bir görevdir.
-Ana işlevleri; Burada, görevler ve itaat çok önemli bir rol oynamaktadır.
-Zaman Aralığı; Görevin tamamlanmasıyla tamamlanır, böylece yetkiye göre daha kısa bir süre olur.
-Yön Akışı; Yukarı doğru akar.
-Delegasyon; Temsil edilemez.
Örnek; Bir astın atanan bir işi tamamlama yükümlülüğü.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder