Vikingler Kimlerdir ? - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 16, 2018

Vikingler Kimlerdir ?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Vikingler Kimlerdir ? 

“Norslar” olarak da bilinen Vikingler, İskandinavya kökenli tüccarlar ve korsanların olduğu bir kavimdir. Bu kavim, yaşadıkları dönemlerde yıllık süreç içerisinde uzun bir dönemlerini denizlerde geçirme imkanı bulmuştur ve aynı zamanda savaşçı özellikler de göstermişlerdir. Vikingler kimlerin ataları denildiğinde İskandinavya kökenli olduklarını ve buradan da Avrupa’nın pek çok bölgesine fetih düzenlediklerini söylemek de böylece mümkün olmaktadır.


Vikingler özellikle 8. yüzyıldan başlayarak 11. yüzyıla kadar Avrupa bölgesinde kuzeybatı alanında pek çok bölgeyi fethedebilmişlerdir. Onların fethettikleri bölgelerde yaptıkları akınlardan sonra pek çok manastırın da yok edildiği bilinen bir gerçektir.

Vikingler Kimlerdir ?
Vikingler Kimlerdir ? 

Vikinglerin o dönemlerde akın ettikleri bölgelerdeki fetih esnasında gösterdikleri tutum, deyimi yerindeyse “barbarlık” olarak nitelendirileceği için olayların olduğu dönemlerde sağ kalan keşişler tarafından gittikleri her yerde Vikingler hakkında kötü yorumlarda bulunduklarından ötürü, Vikingler hakkında hep olumsuz düşünceler kafalarda yer etmiştir.

Böylelikle Vikingler genel olarak medeniyetsiz, ilkellik içerisinde ve oldukça kaba bir kavim olarak kafalarda yer ettikten sonra, uzun bir dönem Avrupalılar tarafından sevilmeyen ve ilgi gösterilmeyen bir topluluk olarak kalmışlardır. Aynı süreçler içerisinde Vikingler, hem göçebe hayat sürdüklerinden hem de savaşçı bir topluluk olduklarından; kendilerini yazılı gelenek konusunda geliştirmelerine engel olmuş ve Vikingler’e ait yazılı kültür kaynaklarının neredeyse hiç denecek kadar az bulunmasına yol açmıştır. Bunun yerine daha çok maddi olarak bir kültür inşa edebilmiş olmuşlar, günümüzde Vikingler için araştırma yapıldığında arkeolojik verilerde detaylı bir maddi varlığa sahip kavim olma özelliğini taşıdıklarını söylemek mümkün olmuştur.

vikinglerin-gorunumu

Vikinglerin savaştığı topluluklar
Günümüz koşullarında İsveçli, Danimarkalı ve Norveçli İskandinav ülkelerinde yaşayan bireylerin kökü Vikinglere dayanmaktadır. Ayrıca Rus halklarının, İskoç halkının, İzlanda halkının ve Fareo adalarında yaşayan halkın da bir kısmının Viking kökenli olduğu bilinmektedir. 8. yüzyılda yaşamış bulunan Vikinglerin kökenlerinin dışında, barbar tutumları dolayısıyla Avrupalılar tarafından sevilmemesi, fethetmeye gittikleri yerlerde de hoş karşılanmamaları bilinen gerçekler arasındadır.

Vikinglerin o dönemler topluluk olarak varlıklarını sürdürmeye çalışırken yaşadığı toprakların sert ve verimsiz olmasından ötürü hayvancılık ve tarımla uğraşamadıkları, sürekli olarak denizlerde oldukları için geçimlerini de denizden sağladıkları bilinmektedir. Viking kökenli bireylerin her birinin çok iyi denizciler olduğu bilinmekte, bu denizlerdeki profesyonellikleri onların dört bir yana dağılarak deniz aşırı fetihlerde bulunmalarını sağladığı göze çarpmaktadır.

Özellikle Batı Avrupa kıyılarındaki bölgelere ani baskınlar düzenleyen Vikingler, bu bölgede deyimi yerindeyse haydutça tavırlar sergileyerek tüm şehirleri her alandan yağmalamışlardır. Elde ettikleri bütün varlıkları da gemileriyle birlikte yaşadıkları ana karaya götürmüşlerdir. Bu süreçlerde İngiltere topraklarında ve Fransız topraklarında da büyük mücadeleler veren Vikingler, bilinene göre Paris’i 4 ayrı seferde fethetmişlerdir.

Viking kültürü nedir?
Vikingler, her ne kadar barbar olan ve kaba bir toplum olsalar da onların da yaşadıkları dönemde başarılı oldukları ve kendilerine has olan bir takım kültürel normları bulunmaktaydı. Her şeyden önce, çok fazla yeri işgal edip talan etseler de her zaman için kendi kültürlerini korumayı birlik olarak saymışlardır.

Dini inanış olarak Hristiyanlığı seçen Vikingler, yine de söylemiş olduğumuz gibi kendi içlerindeki kültürel mirastan vazgeçememişler ve her daim bir geleneksel inanç sistemleri de var olmuştur. Kendi içlerinde savaş tanrısı Odin’e tapan Vikingler; Odin için kurban vermekte, kendi düşüncelerinde inandıkları perileri ve cinleri kutlamışlardır.

Günümüzde yapılan arkeolojik kazılar sonrası Vikinglerden kalma araba takımları, kızak, balta, kılıç, kargı, gerdanlık, madalyon, bilezik, toka vb. pek çok ürün bulunmuştur. Kendilerinin yaptıkları ve günümüz dünyasında da en bilinen motif üzerinde çift boynuz olan gümüş ya da bronz şapkalardır. Bu şapkaların bu şekilde yapılmasının amacı hem şapkanın içerisinden ters çevrilip elle tutularak alkol içilmesi hem de bu boynuzlardan boru şeklinde yararlanılmasıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder