Opalinata Nedir? - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 22, 2018

Opalinata Nedir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Opalinata Nedir? 

Opalinata nedir, opalinata sınıfının özellikleri nelerdir? Opalinata canlılar, üremesi, yapısı hakkında bilgi.


Opalinata

Opalinata Nedir?
Opalinata Nedir?

Opalinata; genellikle üstsınıf olarak kabul edilen ve yaklaşık 200 tür içeren tekhücreliler grubudur. Bu grup üyeleri Zelleriella cinsi gibi en az iki ya da Cepedea cinsi gibi çok çekirdekli olabilir. Yer değiştirme işlevi gören kirpiğe benzer yapıları eğri sıralar oluşturacak biçimde dizilmiştir. Türlerin uzunlukları 90-500 mikron (1 mikron =1/ 1.000 mm) arasında değişir. 

Üreme üstün yapılı hayvanlarda olduğu gibi eşey hücrelerinin (gamet) birleşmesiyle eşeysel yoldan ya da hücrenin uzun eksenine eğik bir düzlemde bölünmesiyle eşeysiz yoldan gerçekleşir. Opalinata üyeleri amfibyumların (örn. çöreller), bazı balıkların ve sürüngenlerin bağırsaklarında yaşar. Bulundukları konağa zarar vermezler. Üremenin ardından hücre bir kapsül oluşturarak dışkıyla dış ortama geçer ve başka bir konak tarafından yutulduğunda yaşam çevrimini yineler. Bir amip türü olan Entamoeba paulista ise Zelleriella opisthocarya’nın asalağıdır.

Opalinata grubunun sınıflandırmadaki yeri tartışmalıdır. 

Bazen kamçılılar gibi Sarcomastigophora altfilumunun bir üstsınıfı, kamçılıların bir alt grubu ya da ayrı bir altfilum olan Ciliophora’nın (kirpikliler) üyeleri arasında sayılır. Bu canlılar eskiden kirpiklilere yakın bulunarak Protociliata adı altında toplanmışsa da günümüzde kirpikli gruplarına akraba olmadıkları düşünülmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder