Alp Er Tunga Sagusu İncelemesi – Hakkında Bilgi - Ders Kitabı Cevapları ve Çalışma Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 06, 2018

Alp Er Tunga Sagusu İncelemesi – Hakkında Bilgi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Alp Er Tunga Sagusu İncelemesi – Hakkında Bilgi 

Alp Er Tunga sagusunun orijinali ve Türkçesi, özellikleri, incelemesi. Alp Er Tunga Sagusu hakkında bilgi.


Alp Er Tunga Sagusu
Alp Er Tunga Sagusu : Alp Er Tunga eski çağlar Türk tarihinin ilk büyük destan kahramanı olan bir hükümdardır. İran destanlarında Afrasiyab diye anılan çok eski bir Türk kahramanının Alp Er Tunga olduğu sanılmaktadır. Alp Er Tunga Türk-İran savaşlarında büyük yararlıklar göstermiş, İranlılar tarafından ancak hile ile öldürülmüştür.

Bu ölüm Türkler arasında derin acılar bırakmış, o acıyla söylenen bu sagu (destan devri şairlerinin ağıta verdikleri ad), XI. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından derlenerek yazıya geçirilmiştir.

Alp Er Tunga Sagusu (Orjinali)

Alp Er Tunga öldi mü
Isız ajun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtılur

Begler atın argurup
Kadgu ant turgurup
Mengzi yüzi sargarup
Körküm angar türtülür

Uluşıp eren börleyü
Yırtıp yoka urlayu
Sıkrıp üni yurlayu
Sığtap közi örtülür

Könglüm için örtedi
Yitmiş yaşıg kartadı
Kiçmiş öd’ig irtedi
Tün kün kiçip irtelür

Ödlek arığ kevredi
Yunçığ yavuz tovradı
Erdem yeme sevredi
Ajun beği çertilür

Bilge böğü yunçıdı
Ajun anı yançıdı
Erdem eti tınçıdı
Yerke teğip sürtülür

Alp Er Tunga Sagusu (Türkçesi)

Alp Er Tunga öldü mü?
Kötü dünya kaldı mı?
Felek öcünü aldı mı?
Şimdi yürek yırtılır.

Beyler atlarını yoruyor
Kaygı onları durduruyor
Benzi, yüzü sararıyor
Safrana bulanıyor.

Erler kurt gibi ağlıyor
Yakalarını yırtıp bağırıyor
Hüzünlü türküler söylüyor.
Gözleri yaşla örtülüyor.

Gönlümün içini yaktı
Yetmiş yaş ihtiyarlattı
Geçmiş günleri arattı
Geçen günler aranıyor.

Devir iyice kötüledi
(Buna karşılık) sefil ve kötüler güçlenip kuvvetlendi
Edep ve erdem de (iyice) azaldı
(Çünkü) dünyanın beyi yok oldu

Bilgili ve akıllı (olanlar) kötüleşti
Dünya onları ezip çiğnedi ve hırpaladı
(Sanki) edep ve erdemin etleri çürüdü ve bozuldu
(Bu etler vücuttan sarkıyor ve) yerlere değip sürükleniyor

İnceleme
Bu sagu, 7’li (2+2+3) hece ölçüsüyle söylenmiştir. Sadece bir dizede (dördüncü dörtlüğün ilk dizesinde) ölçü 4+3’tür: “Öğreyüki / mundağ ok”

Her dörtlüğün ilk üç dizesi kendi aralarında, son dizesi ise öbür dörtlüklerin son dizeleri ile uyaklıdır (aaab, cccb, dddb …). Uyaklar genellikle yarım uyak şeklindedir. Ancak bu yarım uyaklara redifler de eşlik etmektedir:

ol–di-mü
kal–dı-mu
al–dı-mu

ar–gur-up
tor–gur-up
sar–gar-up

bör–le-yü
or–la-yu
yur–la-yu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder