Sayıştay maliye soruları (tüm yıllar) - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 03, 2018

Sayıştay maliye soruları (tüm yıllar)

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Sayıştay maliye soruları (tüm yıllar)

Maliye
2013
1) İçsel büyüme modellerine göre vergi ve kamu harcamalarının etkisi nedir, nasıl kullanılır?

2) Bütçe sürecini anlatınız.

Sayıştay maliye soruları (tüm yıllar)
Sayıştay maliye soruları (tüm yıllar)

3) ÖTV ve KDV nin karşılaştırmasını yapınız. (oranlarına, yayılı muamele olup olmadığına vb )

4) Dolaylı ve dolaysız vergi ayrımı nelere göre yapılır, Türkiye’deki durumu anlatınız.

2012

1) Otomatik stabilizator nedir? kamu harcamalari ve vergilerinin etkisi…denk bütçe ile ilgisi?

2) Tam mükellef dar mükellef ayrimi…bunun pratik sonuclari

3) 5018deki ekli cetvelde yer alan bütçeler.

4) vergide ödeme gücü ile yararlanma teorilerini açıklayin .. devletin 2sinden birini seçmesi gelişmis ülke olduğunu olduğunu gösterir mi.

2011

1) Tam kamusal mal nedir açıklayınız?

2) Mali kuralın açıklayınız? Türkiye de son yıllarda uygulanan mali kuralları anlatınız?

3) Emlak vergisi nedir? Ödeme zamanı ve uygulama oranlarını yazınız?

4) Bütçe tahmin yöntemleri nelerdir? Ülkemizde hangi yöntem uygulanmaktadır?

5) Kamu harcamalarının gerçekte ve görünüşte artış nedenlerini açıklayınız?

2008

1) Veraset ve İntikal Kanununun konusunu açıklayınız. Verginin oran ve ödeme sürelerini belirtiniz. Hükümetin 2009 yılında bu vergiyi kaldırma girişimleri hakkındaki düşüncelerinizi yazınız. (25 puan)

2) 5018 sayılı kanuna göre merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri arasındaki ödenek aktarımları ile merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin kendi bütçeleri içindeki ödenek aktarımlarının ne şekilde, hangi usul ve esaslara göre yapıldığını belirtiniz. Olağanüstü ödenek, yedek ödenek ve örtülü ödenek kavramlarını açıklayınız. (25 puan)

3) Doğal tekel ne demektir? Örneklerle açıklayınız. Doğal tekellerin regülâsyonunda kullanılan yöntemlerden Getiri Oranı Regülâsyonu, Tavan Fiyat Regülâsyonu ve Mukayeseli Rekabet yöntemlerini belirtiniz. Bu yöntemlerin maliyeti düşürme açısından etkinliğini tartışınız. (25 puan)

4) Mali uyum (fiscal adjustment) ne demektir? 2001 krizi sonrasında izlenen vergi politikalarını göz önüne alarak tartışınız. (25 puan)

2007

1) Anayasanın 73. maddesinde belirtilen vergileme prensiplerini açıklayarak Türk vergi sistemini değerlendirin.(25 puan)

2) 5018’e göre bütçenin hazırlanma sürecini anlatın ve gider bütçesinin hazırlanmasını açıklayın.(25 puan)

3) Mali Kural nedir? Neden Gereklidir? Neler Olabilir? Türkiye’deki maliye politikalarıyla örnek vererek açıklayın.(25 puan)

4) KIT’leri özelleştirerek etkinleştirmek mümkün müdür, türkiyede örneklerle açıklayın. (25 puan) 2006

1) Doğal tekeli tanımlayınız. Hisse senedi satışı ile bu tür bir işletmenin özelleştirilmesi durumunda kamu maliyesinin, şirket yönetişimi/performansının, istihdamın ve hisse senedi borsasının nasıl etkileneceğini değerlendiriniz? (25 puan)

2) 1050 sayılı Muhasebat-ı Umumiye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre bütçe çeşitlerini şema halinde gösteriniz? Her iki kanunda da yer alan “Özel Bütçe” türünü kapsam bakımından karşılaştırınız? (25 puan)

3) Gecikme faizi ve gecikme zammı arasındaki farkı belirterek açıklayınız? (25 puan)

4) Mali uyumun kalitesi ne demektir? Türkiye’de 2001 krizi sonrası kamu harcama politikalarını bu çerçevede değerlendiriniz?(25 puan)

2004

1) Verginin alındığı kaynaklara göre sınıflandırmasını yapınız. Gelir ve kurumlar vergisini mükellef ve oranı açısından karşılaştırınız.(25 puan)

2) Vergi aslını ve vergi cezasını sona erdiren sebepleri yazınız. Tarhiyat öncesi uzlaşmayı anlatınız.(25 puan)

3) Bütçe uygulama sonucunda yapılan denetimi anlatınız.(25 puan)

4) Maliye politikasının etkinliğini philips eğrisine göre anlatınız.(25 puan)

2003

1) Gelir vergisi teorisinde kaynak ve safi artış kuramını açıklayınız. Türk gelir vergisi hangi kuramı benimsemiştir?

2) Kamu giderlerinin yapılma aşamalarını anlatınız.

3) Vergi Kanunu’nun Anayasaya aykırılığı hangi davalarla görülür? Davaları açabilecek şahıslar, süre ve kararın sonuçlarını yazınız.

4) Döviz kurunun esnek yâda sabit sermaye giriş çıkışının serbest yâda yasak olduğu durumda maliye politikasının etkinliği nedir?

2002

1) Katma, özerk ve özel bütçeyi ana hatlarıyla anlatınız?

2) Vergi idaresince verilen vergi ceza çeşitlerini anlatın ve ceza tutarlarını belirtiniz?

3) Ödeme gücüne göre vergilendirme araçları nelerdir? Türkiyede uygulanışını anlatınız?

4) Maliye politika araçlarını anlatınız? Uygulamadaki engellerden ve de aksaklıklardan bahsediniz?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder