Bebek Endüstri Tezi - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 03, 2018

Bebek Endüstri Tezi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Bebek Endüstri Tezi

Bebek endüstri tezi, mevcut durumda ithalata dayalı bir endüstrinin uzun dönemde karşılaştırmalı üstünlük elde edeceği varsayımına dayan...

Asgari Ücret Tanımı ve Unsurları

Bebek Endüstri Tezi
Bebek Endüstri Tezi

Bebek endüstri tezi, mevcut durumda ithalata dayalı bir endüstrinin uzun dönemde karşılaştırmalı üstünlük elde edeceği varsayımına dayanan tezdir. 18. yüzyılın sonlarına doğru Alexander Hamilton ve Friedrich List tarafından geliştirilmiş, 20. yüzyılda özellikle Latin Amerika ülkeleri tarafından benimsenmiştir.

Korumacılık politikasının en önemli nedenlerinden biri olan bebek endüstri tezine göre, gelişmekte olan ülkelerin imalatta potansiyel karşılaştırmalı üstünlüğü vardır, ama gelişmekte olan ülkelerdeki yeni endüstriler, başlangıçta, gelişmiş ülkelerdeki iyice oturmuş imalatla rekabet edemez. 

Bir ülkede belirli bir endüstrinin düşük maliyetli ithal mallar nedeniyle büyüyemediği varsayıldığında, Bebek endüstri tezine göre eğer bu endüstriye geçici olarak (bebeklik dönemi sona erene kadar) korumacı dış ticaret politikası uygulanırsa ölçek ekonomilerinin ortaya çıkmasıyla endüstrideki firmaların birim maliyetleri düşer. 

Ölçek ekonomileri, her biri üretim kapasitesini artırmış ve daha fazla çıktı üretmeye başlamış olan ve bu nedenle uzun dönem ortalama maliyetleri azalan firmalara özgü olabilir. Bu durumda içsel ölçek ekonomilerinden söz edilir. Ölçek ekonomileri firmalar için dışsal fakat endüstri için içsel olabilir. Firmaların ortalama maliyetlerinin azalamasının nedeni, endüstrideki çıktının artması ise bu durumda dışsal ölçek ekonomilerinden söz edilir. Ölçek ekonomilerinin içsel ve dışsal olması sonucu değiştirmez.

Sonuç itibariyle bebek endüstri ihracatçı endüstri durumuna gelir ve böylece endüstri üzerindeki geçici korumacı dış ticaret politikası uygulamaları sona erdirilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder