Periyodik Tablo Özellikleri - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 04, 2018

Periyodik Tablo Özellikleri

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Periyodik Tablo Özellikleri

Periyodik tablo, elementlerin sınıflandırılması için hazırlanan özel bir cetveldir. Elementlerin belirli gruplara ayrılması ile hazırlanan bu cetvel, 107 elementten oluşmaktadır. İlk defa Dimitri Mendelev tarafından yapılan periyodik tablo gruplar ve özelliklerihakkında detayları birlikte inceleyelim…


Periyodik tablo, elementlerin numaralar ile belirlendiği ve özelliklerinin gösterildiği bir tablodur. Bilim açısından önemli olan periyodik tablo genel özelliklerihakkında kısa bilgileri maddeler ve alt başlıklar ile sizlere aktarmak istiyoruz.

Periyodik Tablo Özellikleri
Periyodik Tablo Özellikleri

Periyodik tablo, periyot ve gruplardan oluşmaktadır. Periyotlar, tablodaki yatay sıralardır ve toplam 7 adet periyot vardır. Bu periyotların her birinin numaraları vardır. Numaralar, elementlerin enerji seviyesini gösterir. Gruplar ise tablodaki düşey sıralardır. Toplam 18 adet periyodik grup vardır.

Periyotlara göre ilerlendiğinde periyodik tablo ve özellikleri maddeleri şu şekildedir. Periyodik cetvelde soldan sağa gidildikçe;

Elementlerin atom numarası artar

Elementlerin kütle numarası artar

Metalik özellik azalır

Ametalik özellik artar

Elementlerin elektron verme özelliği azalır

Elektron alma özelliği artar

Elementlere ait atom çapı küçülür

Elementlere ait asitlik özelliği artar

İyonlaşma enerjisi büyür

Elektro negatiflik büyür

Periyotlara göre özellikleri belirttikten sonra şimdi de periyodik tablo grupların özelliklerine kısaca değinmek istiyoruz. Periyodik cetvelde yukarıdan aşağıya gidildikçe;

Elementlerin atom numarası artar

Elementlere ait kütle numarası artar

Elementlerin metalik özelliği artar

Elementlerin sahip olduğu ametalik özellik azalır

Elektron verme isteği artar

Elektron alma isteği azalır

Atom çapı büyür

Bazlık özelliği artar 

Bazı element gruplarının birbiri ile benzer özellikleri vardır. Bu element grupları ve birbirine benzer özellikleri şu şekildedir…

Soygazlar

Doğada gaz halinde bulunan elementlerdir.

Kararlı yapıları vardır.

Bileşik oluşturmazlar.

Tek atomlu yapıları vardır.

Erime ve kaynamaları noktaları düşüktür.

Periyodik Tablo Özellikleri 1

Metaller

Metaller periyodik tablonun sol tarafında bulunurlar.

Element özelliği olarak genellikle dayanıklı ağır, parlak maddeler olarak tanımlanır.

Metaller ısı ve elektriği iyi iletirler.

Dövülerek tel ve levha haline getirilebilin elementlerdir.

Bu elementlerin üzerine vurulduğunda çınlama sesi duyulur.

Ametaller

Yüzeyleri mattır.

İki ve daha fazla atomlu yapıları vardır.

Elektrik ve ısıyı iyi iletmezler.

Kendi aralarında bileşik yaparlar ancak alaşım yapmazlar.

Ametallerin elektron alma özelliği vardır.

Kendi aralarında Kkovalent bileşik yaparlar

Katı, sıvı ve gaz halinde bulunabilirler.

Sulu çözeltileri asit özelliği taşır.

Canlıların yapısında bolca bulunan elementlerdir.

Erime ve kaynama noktaları düşüktür

Yarımetaller

Parlak ya da mat olabilirler.

Tel ve levha haline getirilebilir, kırılgan yapıları yoktur.

Isı ve elektriği metallerden daha az ametallerden daha fazla iletirler.

Periyodik Tablo Özellikleri 2

Aynı gruplarda olan elementler, birbirleri ile benzer özelliklere sahiptir. Bu nedenle değerlendirilirken benzer özellikleri göz önüne alınmalıdır.

Periyodik cetvel tarihte çok sayıda çalışmalara konu olmuştur. Ancak icat olarak Rus kimyager Dimitri Mendeleyev ‘e mal edilmiştir. 1869 ‘da Mendeleyev, tabloyu oluşturup bazı bölgeleri boş bırakmıştır. Boş bırakılan bölgelerin o sıralarda daha bulunmamış olan elementler için ayrıldığına dair görüşler bulunmuştur. Gerçekten de ilerleyen 20 yıl içinde skandiyum, galyum ve germanyum elementleri bulunarak boşluklar doldurulmaya başlanmıştır.

Mendeleyev’in hazırladığı ilk periyodik tablo bugünkü tablodan daha eksiktir. İlk tabloda 17 grup (sütun) ile 7 periyota yer verilmiştir. Periyotlardan, potasyumdan broma ve rubidyumdan iyoda kadar olan elementlerin sıralandığı ikisi tümüyle dolu şekildeydi. Bu periyotun üzerinde her birinde 7 element bulunan (lityumdan flora ve sodyumdan klora) iki kısmen dolu periyot ile altında üç boş periyot bulunuyordu.1871 yılında yaptığı çalışmalar ile Mendeyelev tablosunu yeniden düzenledi. Bu yeni tabloda, 17 elementin yerini doğru biçimde değiştirdi. Daha sonra Lothar Meyer ile birlikte çalışmalarına devam etti. Bu çalışmalar sonunda uzun periyotların her birinin 7 elementlik iki periyoda ayrıldığı ve 8. gruba demir, kobalt, nikel gibi üç merkezi elementin yerleştirildiği 8 sütunluk yeni bir tablo hazırladı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder