Kurum Mülakatları maliye soruları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 01, 2018

Kurum Mülakatları maliye soruları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Kurum Mülakatları maliye soruları

DERLENMİŞ MÜLAKAT SORULARI-MALİYE-
SORU-1 Tam mükellef dar mükellef ayrımı nasıl yapılır?

CEVAP-1 Gelir Vergisinde Tam Mükellefiyet:Türkiye’de yerleşmiş olanlar; (Türkiye’de yerleşmekten kasıt, ikametgahın Türkiye’de olması veya bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla oturulmasıdır.) Geçici ayrılmalar Türkiye’ de oturma süresini kesmez. Gelir Vergisinde Dar Mükellefiyet:Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek kişiler Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlardan dolayı dar mükellef olarak vergilendirilirler. Dar mükellef gerçek kişiler, sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir, yabancı ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratlarını Türkiye’de beyan etmezler.

Kurum Mülakatları maliye soruları
Kurum Mülakatları maliye soruları

SORU-2 Verginin tebliğ yöntemleri?

CEVAP-2 1-adreste tebligat a)postayla teblig b)memur vasıtasıyla teblig 2-dairede tebligat 3-ilanen tebligat

SORU-3 Vergi borcunu sona erdiren nenler?

CEVAP-3 ödeme,zamanaşımı,takas,terkin,hata düzeltme,yargı kararları,uzlaşma vb.

SORU-4 Vergi Cezasını Sona Erdiren Nedenler

CEVAP-4 ölüm,ceza indirimi,af

SORU-5 ötv kdv farkı nedir

CEVAP-5 ötv maliyete eklenir kdv eklenmez yansıtılır

SORU-6 Geçici vergiyi anlatınız.

CEVAP-6 Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır.gerçek kişilerde %15 oranı,kurumlarda %20 oranı uygulanır.

SORU-7 ATFEDİLEN GELİR kavramıı nedir?

CEVAP-7 servet sahibinin kendi mallarını yine kendisinin kullanması neticesinde elde edilen faydaya denir.Öz Tüketim olarak da bilinir.Kişinin kendi evini kullanması veya oğluna oturması için vermesi vb.

SORU-8 vergi amortismanı ve vergi kapitalizasyonu nedir

CEVAP-8 konulan vergiden dolayı malın-hakkın degerinin azalması vergi amortismanı,mala-hakka konulan verginin kaldırılması nedeniyle hakkın piyasadaki değerinin artması vergi kapitalizasyonu bir ev düşün değeri 150bin lira. üzerine vergi koydu devlet senin ev 130bin den fazla etmiyorsa amortisman… ancak vergi ile 170 bin liraya alıcı buluyorsan kapitilazasyon..

SORU-9 verginin kanuniliğini açıkla

CEVAP-9 vergiler kanunla konur ve kaldırılır.buna yasama organı yetkilidir.

SORU-10 vergi maliyeti bütçede gösterilir mi

CEVAP-10

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder