Kurum mülakat sınavları iktisat soruları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 01, 2018

Kurum mülakat sınavları iktisat soruları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Kurum mülakat sınavları iktisat soruları

DERLENMİŞ MÜLAKAT SORULARI-İKTİSAT-
SORU–1 dış ticaret açığı ile cari açık arasındaki fark nedir?

CEVAP–1 Dış ticaret açığı mal ithalat ve ihracatı sonucu ithalatın fazla olması sonucu oluşan açık cari açık ise mal ithal ve ihracı yanında hizmet ithalatı ve ihracatı da göz önüne alınarak hesaplanan açık. örneğin 2011 yılı cari açık 77 milyar 89 milyon lira önceki yıla göre dış ticaret açığı 32 milyar artmış hizmet dengesinde ise fazla veriyoruz orda gelirlerimiz artmış sonuç olarak biz dış ticaret açığı vermişiz önceki yıla göre cari açık 30 milyar küsur artmış

Kurum mülakat sınavları iktisat soruları
Kurum mülakat sınavları iktisat soruları

SORU–2 swap nedir?

CEVAP-2 iki tarafın ödemelerini önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde karşılıklı olarak değiş tokuş ettikleri işlemdir risk bölüşümün de esneklik arbitraj gibi avantajlar sağlar

SORU-3 okun yasasını açıklayınız

CEVAP-3 her%2.25 in üzerindeki %1 lik ekonomik büyüme artışının işsizlik oranını %0,5 azaltacağı

SORU-4 Reel enflasyon nedir?

CEVAP-4 reel enflasyon = m3 para arzındaki büyüme – kısa vadeli faiz oranı

SORU-5 Kliring?

CEVAP-5 mal değiş tokuşunun, ihracat ithalat boyutu

SORU-6 borç servis oranı?

CEVAP- 6yıllık dış borç anapara ve faiz ödemelerinin ihracat gelirlerine oranıdır bu oranın yüksek olması devletin borçlarını ödeme yetersiz olduğunun bir göstergesidir

SORU-7 Modern büyüme yöntemleri?

CEVAP-7 solow içsel büyüme Harrod domar

SORU-8 enflasyon hedeflemesi?

CEVAP-8 Merkez bankalarının genellikle hükümetlerle birlikte, para politikası amacı olarak belli bir enflasyon rakamını hedeflemeleridir. ekonominin genel değişkenlerinin ve verilerinin dikkate alınarak belirli bir dönem için kabul edilebilir bir enf. oranının belirlenmesi ve para politikalarının belirlenen orana ulaşılacak şeklide yürütülmesidir. bu uygulama ile hükümet ve banka üzerine bir sorumluluk alıyor hedefleme beklentileri etkileyebildiği sürece nominal çapa görevi görüyor. 2001 yılından bu yana merkez bankasının birincil amacı fiyat istikrarını sağlamaktır bu hedeflemede bu yönde bir uygulama ve merkez bankasına araç seçmede bağımsızlık sağlıyor.

SORU-9 Ödemeler bilançosunda harcama kaydırıcı ve harcama değiştirici işlemler?

CEVAP-9 Harcama değiştirici işlemler; para Poe.maliye pol.devalüasyon.harcama kaydırıcı işlemler;döviz kuru dış ticaret kısıtlamaları kambiyo denetimi

SORU-10 Enflasyonist dönemde uygulanacak para politikaları?

CEVAP-10 doğrudan satış-ters repo-kanuni karşılık oranları yükseltilir.-reeskont oranları yükseltilir.kredi tavanı düşürülür.asgari ödeme oranı yükseltilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder