Kıtlık sorununun çözüm yolları nelerdir ? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 04, 2018

Kıtlık sorununun çözüm yolları nelerdir ?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Kıtlık sorununun çözüm yolları nelerdir ?

Kıtlık sorununun çözüm yolları nelerdir ?
-kaynak tahsisinde etkinlik sağlanmalı
-üretimde ve bölüşümde etkinlik sağlanmalı
-ekonomik istikrar sağlanmalı
-ekonomik kalkınma sağlanmalı
 
Kıtlık Sorunu

Ekonomide karşılaşılan sorunların temelinde kıtlık bulunmaktadır. İnsanların ihtiyaçlarının sınırsız olması, buna karşılık kaynakların sınırlı olması kıtlık sorununu yaratmaktadır. Kıtlık sorunu ile karşı karşıya kalan insanlar, bu nedenle sahip oldukları kaynakları verimli kullanmak, israf etmemek zorunda kalmaktadır. Ancak kaynaklar ne kadar verimli kullanılırsa kullanılsın, ihtiyaçların sadece bir bölümünü karşılanacaktır. Bu nedenle insanlar, hangi ihtiyaçlarını karşılayacaklarına karar vermeleri gerekmektedir. Yani ihtiyaçları arasından tercih yapması gerekmektedir. Yapılan tercihler doğrultusunda şu üç soru cevaplanacaktır:

 
Kıtlık sorununun çözüm yolları nelerdir ?
Kıtlık sorununun çözüm yolları nelerdir ?
• Hangi mallar, ne kadar üretilecek: Kaynaklar kıt olduğundan bütün ihtiyaçları giderecek mal ve hizmetlerin tamamı üretilemeyecektir. Bu durum, insanları ihtiyaçları arasında tercih yapmaya zorlamaktadır. Yapılan tercihler doğrultusunda hangi mallardan ne kadar üretileceğine karar verilmiş olacaktır.

• Mallar ve hizmetler nasıl üretilecek: Üretilecek mallara karar verdikten sonra bu malların nasıl üretileceğine karar vermek gerekir. Yani, üretimde kullanılan emek ve sermaye hangi oranlardan kullanılacaktır. Emeğin ve sermayenin fiyatını bağlı olarak, emek yoğun veya sermaye yoğun alternatiflerinden birisi tercih edilmelidir.

• Mallar nasıl paylaşılacak: İnsanlar sahip oldukları gelirleri kadar ekonomide üretilecek malları paylaşacaktır. Bu nedenle adil bir gelir dağılımına ihtiyaç vardır. Gelir dağılımına bağlı olarak üretilecek malların kombinasyonları da değişecektir. Toplumda gelir seviyesi yüksek insanlar var ise bu kesimin kullandığı mallardan daha çok üretilecektir.
Yukarıdaki sorunları çözmek için öncelikle kıt olan kaynakları tam ve etkili kullanmak gerekir. Bu ise insanların rasyonel karar almasına ve tercihlerini doğru yapmasına bağlıdır.

Alternatif Maliyet

Kaynakların kıt olması insanları tercih yapmaya zorlamaktadır. Bunun anlamı herhangi bir tercih yapıldığında bir başka alternatiften vazgeçmek gerektiğidir. Böylece, vazgeçilen alternatifin sağlayacağı fayda kaçırılmaktadır. Ekonomide bu olgu, alternatif maliyet veya fırsat maliyeti olarak isimlendirilmektedir.

Ekonomide alınan her kararın mutlaka bir alternatif maliyeti bulunmaktadır. Bu alternatif maliyetleri üç başlık altında incelenebilir: Tüketim, üretim ve devlet yatırımlarında alternatif maliyet

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder