Kıtlık rantı nedir ? - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Şubat 04, 2018

Kıtlık rantı nedir ?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Kıtlık rantı nedir ?

Kıtlık rantı nedir ?
Toprağın sabit olması nedeniyle,tarımsal ürünlere yönelik talebin artmasına bağlı olarak en verimsiz olan toprakların da üretime açılması sonucu tüm toprak sahiplerinin elde ettiği kazança denir.
Rant (rent) kavramı İngilizce’de bir yerin kiraya verilmesi anlamında kullanılmaktadır. Fransızca’daki rente kelimesi ise emeğe dayanmayan her türlü geliri ifade eden bir terimdir. İktisat literatüründe ise arzı uzun dönemde sabit olan üretim faktörlerinin fiyatı rant olarak ifade edilmektedir (Çaha 2003, 47).

Kıtlık rantı nedir ?
Kıtlık rantı nedir ?

Emekten üretilen bir kavram olan rant, William Petty[1] tarafından ortaya atıldıktan uzunca bir süre sonra, Adam Smith tarafından kâr ve ücret gibi malın değerlerinden biri olarak tanımlanmış ve Smith’in teorisinin odak noktasını oluşturmuştur (Turan 2009, 35).

Malthus’a göre rant; “Tanrı’nın insana bahşettiği toprağın en değerli niteliğinin –onu işlemek için gerekli olandan daha fazla insana bakabilme niteliğinin- doğal bir sonucudur” ve rant, toprağın verimliliğinden kaynaklanan farklılıklara dayanır (Malthus 1964, 148-149).

Ricardo ise rantı; “Toprağın özgün ve yok edilemez güçlerinin kullanılarak elde edilen üründen toprak sahibine ödenen parça” olarak tanımlar. Ricardo’ya göre toprağın farklı kalite ve konuma sahip olması rantın ortaya çıkmasının nedenidir. Ancak burada farklı kalitede topraklar bulunması gerekir ki, rant ortaya çıkabilsin. Çünkü rant, bu farklı kalitedeki topraklarda eşit sermaye ve emek kullanılarak elde edilebilir (Ricardo 1997, 61-65). Bu kapsamda Ricardo’nun rant kuramında topraklar en verimlisinden en az verimli olanına göre sıralanmakta ve rekabet her zaman toprak sahibinden toprak kiralayan kapitalist çiftçiler arasında kâr oranının eşitlenmesine dayanmaktadır (Hunt 2005, 132).

Ondukuzuncu yüzyılın önemli iktisatçılarından biri olan ve rantı bütün üretim girdilerine uygulayan(Kazgan 1991, 79-80) Senior ise, toprak sahibinin çıkarları ile kamunun çıkarının örtüşeceğini iddia ederek, kar ve ücret olarak nitelendirilen unsurların önemli oranda rant içerdiğini belirtir. Ona göre herhangi bir işçi ya da kapitalist, rakipleri tarafından yeniden üretilemeyecek bir avantajdan yararlanırsa bu durumda ücretlerin ya da kârların bir bölümü rant olur(Turan 2009, 38).

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder