KPSS A Grubu Kavramlar ve Terimler Sözlüğü - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ocak 31, 2018

KPSS A Grubu Kavramlar ve Terimler Sözlüğü

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

KPSS A Grubu Kavramlar ve Terimler Sözlüğü

Açık piyasa işlemleri: Merkez bankaları tarafından para politikasının bir aracı olarak piyasadaki devlet iç borçlanma senetlerinin alınıp satılması, repo yada ters repo yapılması yada doğrudan bankalara borç verme, bankalardan borç alma işlemleridir. Merkez bankaları bu yolla para arzını daraltıp genişleterek para politikasını uygularlar.

Açık pozisyon: Bir işletmenin döviz yükümlülüklerinin döviz varlıklarından daha büyük olması halidir. Örneğin, dolar kurunun 1 YTL olduğu bir tarihte, bir bankanın toplam yükümlülükleri 1 milyon dolar ve 5 milyar YTL, buna karşılık, toplam varlıkları 500 milyon dolar ve 5.5 milyar YTL olsun. Bu banka bilançosu açık pozisyon taşımaktadır, çünkü, döviz yükümlülükleri döviz varlıklarından fazladır. Başka her şey aynı kaldığında, dolar kuru 1 YTL’den 2 YTL’ye çıktığı takdirde, banka 500 milyon YTL zarar edecektir.

KPSS A Grubu Kavramlar ve Terimler Sözlüğü
KPSS A Grubu Kavramlar ve Terimler Sözlüğü

Afrika Kalkınma Bankası (African Development Bank): Afrika kıtasındaki üye ülkelerin (ortaklarının) kalkınmasına yönelik krediler veren uluslararası bir bankadır. Üyeleri, Banka’dan borçlanmamak şartıyla Afrika dışı ülkelerden de olabilir.

Akım değişken: Belli bir dönem içinde ölçülen değişkendir. Örneğin, gelir bir akım değişkendir, çünkü gelir belli bir dönem içinde ölçülür, ayda 100 YTL yada yılda 2000 YTL gibi.

Altın rezervi: Merkez bankalarının portföylerinde bulunan standart külçe altının değeridir.

Altın standardı: Paranın değerinin belli ağırlıkta altının değerine bağlandığı parasal sistemdir.

Amortisman: Yatırım mallarının kullanıldıkça eskimesinden ve değerinin düşmesinden kaynaklanan miktardır.

Arz yönlü ekonomi yaklaşımı: Ekonominin gelişimini üretim tarafında görerek üretimin artırılması için vergi indirimleri, piyasaların deregülas yonunu ve liberalizasyonunu savunan yaklaşımdır.

Asya Kalkınma Bankası: Asya kıtasındaki üye ülkelerin (ortaklarının)

kalkınmasına yönelik krediler veren uluslararası bir bankadır. Üyeleri, Banka’dan borçlanmamak şartıyla Asya kıtası dışı ülkelerden de olabilir. Örneğin, Türkiye Asya Kalkınma Bankası’nın ortaklarındandır.

Avans ödemeleri: Gider henüz tahakkuk etmeden, daha sonra mahsuplaşma şartıyla önceden ödenen meblağdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder