Vergi Müfettiş Yardımcılığı Mülakat Soruları - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Ocak 31, 2018

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Mülakat Soruları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Mülakat Soruları

HOŞ OLMAYAN MONETARİST ARİTMETİK
Sargent ve N. Wallace tarafından yapılan, uzun dönemde bütçe açıklarının borçlanmayla finansmanının merkez bankasının karşılıksız para basımıyla finansmanına göre daha fazla enflasyonist etki yaratacağı biçimindeki eleştiri.


GSMH KALEMLERİ NELERDİR

Vergi Müfettiş Yardımcılığı Mülakat Soruları
Vergi Müfettiş Yardımcılığı Mülakat Soruları

Net Dış Alem Faktör Gelirleri, Amortismanlar, Kurumlar Vergisi, Sosyal Sigortalar Primi, Vasıtalı Vergiler, Vasıtasız Vergiler, Sübvansiyonlar

FRİKSİYONEL İŞSİZLİK >

işgücü piyasasındaki hareketlilikten kaynaklanan olası işsizlik oranına friksiyonel işsizlik denir. Mevsimlik ya da daimi işçilerin daha iyi koşullar için mevcut işlerini bırakıp iş aramaları friksiyonel işsizliğe dahil olur

ÖZÜN ÖNCELİĞİ >

işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlemelerin yapılmasında, hukuki biçimlerinden çok özlerinin esas alınmasını öngören kavramdır.

VERGİNİN ENTEGRASYONU >

vergi entegrasyonu kavramının vergi bütünleştirilmesi yada vergi uyumu olarak düşünülmesi gerekir. Ancak özel anlamıyla vergi entegrasyonu,herhangi bir kurumdan kâr payı elde eden gerçek kişinin, bu kar payı dolayısıyla muhatap olduğu vergi yükünün, diğer kaynaklardan elde edilen gelirlere ilişkin vergi yükü ile aynı olması olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda vergi entegrasyonunun sağlanmış olması, tamamının dağıtılmasına karar verilen bir kurum kazancını elde edenler açısından oluşan vergi yükünün, başka kaynaklardan elde edilen bir kazanca ilişkin gelir vergisinin son dilimine isabet eden orandan daha fazla veya az olmaması anlamına gelmektedir

Maastricht kriterleri

AB’ye üye ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birliğe katılabilmeleri için gerekli şartları, Kopenhag kriterleri ise AB’ye tam üyelik koşullarının esaslarını belirlemektedir. 9-10 Aralık 1991 tarihinde imzalanarak 1 Ocak 1993’de yürürlüğe giren Maastricht Anlaşması’nda Ekonomik ve Parasal Birliğin (EPB) aşamaları, bu süreçte izlenecek ekonomik ve parasal politikalar ile bunların gerektirdiği kurumsal değişiklikler ayrıntılı olarak düzenlendi. Bu düzenleme çerçevesinde EPB’nin son aşamasına geçiş öncesinde, üye ülke ekonomileri arasındaki farklılıkların giderilebilmesini teminen bazı makro büyüklükler açısından yakınlaşma kriterleri tespit edildi ve bunlara uyulmaması durumunda yaptırımlar belirlendi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder