Servet-i Fünun Dönemini Etkileyen Siyasi, Sosyal, Kültürel Yapı - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 27, 2015

Servet-i Fünun Dönemini Etkileyen Siyasi, Sosyal, Kültürel Yapı

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Servet-i Fünun Dönemini Etkileyen Siyasi, Sosyal, Kültürel Yapı


Servet-i Fünun Edebiyatı ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ders notunu aşağıda bulabilirsiniz. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Cemal Aksoy tarafından hazırlanan bu ders notunda Servet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatını etkileyen sosyal, siyasi, kültürel gelişmeleri öğrenmiş olacaksınız. 

             Servet-i Fünun Dönemini Etkileyen Siyasi, Sosyal, Kültürel Yapı

SOSYAL  YAPI

Servetifünun edebiyatı, II. Abdülhamit idaresi altında doğmuş , büyümüş ve ölmüş bir edebiyattır.Bu nedenle ,bu dönemin etkisi altında kalmıştır.Osmanlı toplumunda, yıkılış ifade eden xıx. yüzyıla özgü hastalığın genel adı:Avrupalı siyasilerin koymuş oldukları ‘’Hasta adam  ‘’dır. Padişahın en küçük memuruna kadar,Osmanlı  İmparatorluğu , bu devrede;yıkılma ,çökme şuurunun dehşeti altında kalmıştır .Tarihi ,zaferle dolu olan Osmanlı, artık durduğunu, gerilediğini ve kendisine karşı çok defa birleşik olarak hareket eden yüksek bir medeniyet seviyesine gelmiş Avrupa tehdidine maruz kaldığını iyice hissetmiştir. Orduları ve kurumların bozulmasıyla imparatorluğun gururu ve iradesi de çökmüştür. Gerek memleketin içinden gerek dışından imparatorluğun artık dağılmak üzere olduğu açıkça anlaşılmıştır. Büyük vatanın bir tarafı koparıldıkça toplum şahsiyetinin karalandığını hissedercesine üzüntü duymuştur. Bu asrı baştan başa dolduran yıkılışm çöküş hastalık düşüncesi Servetifünun edebiyatı eserlerini şüphesiz daha abartılı bir şekilde yansımıştır.

SİYASİ YAPI

II. Abdülhamit idaresi; xıx. Yüzyılda Osmanlı devletinin ve halkının yaşadığı hastalığı bir kabus derecesine yükselmiştir. Tanzimat dönemi ile II. Abdülhamit ‘in saltanat seneleri arasında şöyle bir zıtlık vardır: Tanzimat döneminde bazı aydınları sorunları ortaya koymuş, çareler aramış ümit verici girişimlerde bulunmuşlardır. Halkın inandığı kahramanlar ve idealler ortaya çıkmıştır II. Abdülhamit ‘’ HASTA ADAM ‘’ kısmen teselli eden kim bilir beklide yeniden ayağa kalkacağına inandıran bu faaliyetleri bıçakla keser gibi durmuştur. II. Abdülhamit devrinde; önemli kişiler sürgün edilmiş susturulmuş veya öldürülmüştür. Kısa bir süre açılan ‘’ Meclis’i Mebusan ‘’ kapatılmıştır. Elçileri Avrupa’yı dört dolaşan paşaları sürekli bir araya gelerek memleketin sorularını tartışan Babıali sönük miskin bir ocak haline gelmiştir. Toplum; gelişim, hareket ve ümit etme yeteneğini kaybetmiştir. Kısacası ‘’istibdat dönemine’’ dönemi olarak adlandırılan bu devir; Servetifünun sanatçılarının  halktan uzaklaşmalarında, kendi içlerine dönerek bireysel konuları karamsar bir üslupla islemelerinde önemli bir neden olmuştur.

KÜLTÜREL YAPI

Batılı tarzda kurulmuş okullarda okuyan Servetifünun sanatçıları, batılı anlamda bir eğitimden geçmişlerdir. bu nedenle batı edebiyatının daha iyi öğrenmişlerdir. Bu dönem sanatçıları; Fransızcayı bildiklerinden batı edebiyatının, Fransız yazarları ve eserlerini yakından takip etmişlerdir. Batılı edebi türleri, tercüme yoluyla dergilerde işlemişler ve batıdaki düşünce ve sanat  anlayışından etkilenmişlerdir.