Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatını Etkileyen Edebi Akımlar - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 27, 2015

Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatını Etkileyen Edebi Akımlar

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Servet-i Fünun Dönemi Edebiyatını Etkileyen Edebi Akımlar


A) Romantizm
Romantizm akımı, Serveti Fünun Dönemi  eserlerinin oluşmasında doğrudan etkili olmamıştır. Bu akım bazı romanlarda kahramanları olusturmasında belirleyicidir:‘’ Mai ve siyah’’ romaında baş kahraman olan ‘Ahmet Cemil’ romantik bir kişidir.

B) Realizm
Gerçeklik realizmin temel özelliğidir. Realizm ; romantizm lirizmine ve kişisel duyguların ön plana çıkarmasına karşıdır.Gözlem realist sanatçıların gerçekliğe ulamsak, gerçekliği ortaya koyabilmek için gerekli olan bilgi ve belgeleri toplayabilmek için başvurdukları en önemli unsurdur. Çevre her yönü ile incelenir. Servetifünun Dönemi hikaye ve romanlarında (Aşkı Memnu, Mai ve Siyah, Eylül…) realizm ve naturalizmin etkisi vardır.

C) Parnasizm
Parnasizm; realizm ve naturalizmin şiire yansıtılmıs yönüdür. Parnasyenler; dış güzelliğe biçimsel mükemmelliğe çok önem vermişlerdir. Şiirin şeklini (nazım biçimi nazım birimi kafiye ölçü kusursuz olmasını istemişlerdir) özellikle Tevfik Fikret bu akımın etkisiyle resim altına şiir yazmış yani gerçek tabiatta değil de tablolara bakarak şiir yazmıştır.

D) Sembolizm
Sembolizm; parnasizmin madde ve dış dünya ile sınırlanan nesnelliğe karşı çıkmıştır. Sembolistlere göre tabiat olduğu gibi değil hissedildiği yansıtılmalıdır. Çünkü dış dünya ve tabiatta görülen duyularla algılanan her nesnel bir varlık özünün dış görüntüsünden başka bir şey değildir. Asıl gerçek bu görüntünün arkasında gizlidir. Cenap Şahabettin bu dönemde sembolizmden etkilenmiştir.