Tanzimat Edebiyatı İle Servet-i Fünun Edebiyatının Karşılaştırılması (Benzerlikler, Farklılıklar) - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 27, 2015

Tanzimat Edebiyatı İle Servet-i Fünun Edebiyatının Karşılaştırılması (Benzerlikler, Farklılıklar)

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Tanzimat Edebiyatı İle Servet-i Fünun Edebiyatının Karşılaştırılması (Benzerlikler, Farklılıklar)


Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Cemal Aksoy tarafından hazırlanan 11. sınıf Türk edebiyatı ders notunu aşağıda bulabilirsiniz. Bu ders notumuz sayesinde Tanzimat Edebiyatı ile Servet-i Fünun Edebiyatı arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri karşılaştırarak öğreneceksiniz. 

Benzerlikler:  
Batı edebiyatına ait edebi türlerden etkilenilmiş ve bu türlere örnekler verilmiştir.
Batıya ait edebi akımlardan etkilenilmiştir.
Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  
Farklılıklar:
1) Edebi Tür ve Tema
Tanzimat Edebiyatı: 
Roman, hikaye, makale, tiyatro, eleştiri gibi batılı türler ilk örnekler verilmiştir. İlk örnekler olduğundan bu türlerde teknik bakımdan aksaklıklar olmuştur
Vatan, millet, adalet, hürriyet gibi sosyal temalar işlenmiştir
Gazeteciliğe önem verilmiştir.
Divan edebiyatı nazım biçimleri ve türleri kullanılmıştır.

Servet-i Fünun Edebiyatı:
Batı edebiyatına ait türlerin örnekleri verilmeye devam edilmiş, eseler teknik olgunluğa erişmiştir. Bu dönemde tiyatro fazla gelişmemiştir.
Aşk, tabiat, üzüntü, hayal gerçek çatışması gibi bireysel temalar işlenmiştir.
Gazetenin yerini dergi almıştır.
Batıya ait nazım biçimleri ve türleri kullanılmıştır.   

 2) Edebi Akımlar
Tanzimat Edebiyatı:
Klasisizm, romantizm ve realizmin etkisi görülmüştür.                                           
Servet-i Fünun Edebiyatı:

Realizim, natüralizm, parnasizm ve sembolizm etkisi görülmüştür.

3) Dil ve Anlatım
Tanzimat Edebiyatı:

‘’Toplum için sanat’’ anlayışına bağlı kalınmış ve sade bir dilin kullanılması gerektiği savunulmuştur.

Servet-i Fünun Edebiyatı:

‘’Sanat için sanat’’ anlayışına bağlı kalınmış, dilde sadeleştirme taraftarı olunmadığı gibi ahenk ve biçim güzelliği oluşturmak adına Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalar çok kullanılmıştır.