Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Sanatçıları (Şair ve Yazarlar) Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 24, 2015

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Sanatçıları (Şair ve Yazarlar) Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Sanatçıları (Şair ve Yazarlar) Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri


Türk Edebiyatının üç ana evresi vardır. Bu üç ana evreden en sonuncusu ise Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Dönemi’dir. Bu Dönem kendi içinde farklı dönemlere ayrılmış olup bu dönemlerin sonuncusu ise Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Dönemi’dir. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, 1923 yılında Cumhuriyet’in ilanı ile başlamış olup günümüze kadar devam etmiştir. Bundan sonra da devam edecektir. Türk edebiyatını en kapsamlı, en uzun ömürlü edebiyatı, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı olmuştur.

Cumhuriyet’in ilk yıllarıyla başlayan bu dönem, günümüze kadar farklı şiir ve sanat anlayışlarını bünyesinde barındırmıştır. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının temelinde Milli Edebiyat Dönemi Edebiyatı olsa da bu anlayış daha sonraları farklılık göstermiştir. 1930’lu yıllara kadar Milli Edebiyat Döneminin devamı ve kapsamlı hali olarak düşünebileceğimiz Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı bu yıllardan sonra farklı anlayışların etkisinde kalmıştır.

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, günümüze kadar farklı şiir topluluklarıyla temsil edilmiştir. Bunlar; Öz şiir anlayışını sürdüren şiir, Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir, serbest nazım ve toplumcu şiir, Garip Şiiri, 2. Yeni Şiiri, 2. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir, 1980 Sonrası Şiir.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı roman ve hikayelerinde ise Milli Edebiyat Anlayışını Sürdüren Eserler, Toplumsal Gerçekçilik Anlayışını Yansıtan Eserler, Bireyin İç Dünyasını Yansıtan Eserler ve Modernizmi Esas Alan Eserler gibi farklı anlayışlar etkili olmuştur.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında realizm, sürrealizm, varoluşçuluk gibi sanat ve edebi akımlarının etkisi görülür. Bu dönem eserlerinde ayrıca 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı’nın etkileri de görülmektedir.

Cumhuriyet Dönemi şair ve yazarlarımız hakkında hazırladığımız biyografik bilgiler, şair ve yazarların edebi kişiliği ve eserlerine ulaşmak için aşağıda ayrı ayrı gruplandırdığımız şair ve yazarların üzerine tıklamanız yeterli olacaktır.

Öz Şiir Anlayışı Temsilcileri: Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Muhip Dıranas, Asaf Halet Çelebi, Özdemir Asaf

Yedi Meşaleciler: Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Vasfi Mahir Kocatürk, Sabri Esat Siyavuşgil, Cevdet Kudret Solok, Muammer Lütfi Bahşi, Kenan Hulusi Koray

Beş Hececiler: Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir Temsilcileri: Nazım Hikmet Ran, Rıfat Ilgaz, Ceyhun Atuf Kansu, Aziz Nesin, Ahmet Arif, Ercümend Behzat Lav, Arif Damar, Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tor, Enver Gökçe, Şükran Kurdakul, Mehmet Başaran

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir: Arif Nihat Asya, Kemalettin Kamu, Zeki Ömer Defne, Ahmet Kutsi Tecer, Ömer Bedrettin Uşaklı, Orhan Şaik Gökyay, Behçet Kemal Çağlar, Hüseyin Nihal Atsız, Necmettin Halil Onan, Şükufe Nihal Başar, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Coşkun Ertepınar

Garip Şiiri: Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu

Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir: Cahit Zarifoğlu, Hilmi Yavuz, Erdem Bayazıt, Sabahattin Kudret Aksal, Salah Birsel, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Külebi, Behçet Necatigil

2. Yeni Şiiri: Edip Cansever, Cemal Süreya, İlhan Berk, Ülkü Tamer, Ece Ayhan, Sezai Karakoç, Turgut Uyar, Tevfik Akdağ

2. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir: Ataol Behramoğlu, İsmet Özel, Refik Durbaş, Süreyya Berfe, Metin Eloğlu, Nihat Behram, Can Yücel, Gülten Akın, Hasan Hüseyin, Ahmet Oktay, Metin Altıok

1980 Sonrası Şiir: Haydar Ergülen, Hüseyin Atlansoy, Sedat Umran

Hisarcılar: İlhan Geçer, Munis Faik Ozansoy, Gültekin Samanoğlu, Yavuz Bülent Bakiler, Mehmet Çınarlı, Mustafa Necati Karaer, Bekir Sıtkı Erdoğan, Coşkun Ertepınar, Feyzi Halıcı, Ahmet Tufan Şentürk, Nevzat Yalçın, Nüzhet Erman, Yahya Akengin

Mavi Akımı: Atilla İihan, Ferit Edgü, Orhan Duru

Halk Şiiri: Aşık Veysel, Aşık Feymani, Aşık Mahzuni Şerif, Şeref Taşlıova, Murat Çobanoğlu, Abdürrahim Karakoç

Toplumcu Gerçekçi Yazarlar: Sabahattin Ali, Sadri Ertem, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Mahmut Makal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt, Samim Kocagöz, Faik Baysal, Kemal Bilbaşar, Erdal Öz, Aziz Nesin, Dursun Akçam, Talip Apaydın, Mehmet Seyda, Abbas Sayar, Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör, Sevgi Soysal, Orhan Duru, İlhan Tarus, Reşat Enis Aygen, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Tahsin Yücel, Mehmet Eroğlu

Bireyin İç Dünyasını Anlatan Yazarlar: Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa, Tarık Buğra, Abdülhak Şinasi Hisar, Mustafa Kutlu, Samiha Ayverdi, Zeyyat Selimoğlu, Memduh Şevket Esendal, Selim İleri

Modernizmi Anlatan Eserler: Oğuz Atay, Nazlı Eray, Fürüzan, Adalet Ağaoğlu, Bilge Karasu, Nezihe Meriç, Rasim Özdenören, Ferit Edgü, Latife Tekin, Haldun Taner, Elif Şafak, Yusuf Atılgan, Vüsat O. Bener, Hasan Ali Toptaş, İnci Aral, İhsan Oktay Anar, Mustafa Miyasoğlu, Orhan Pamuk, Sait Faik Abasıyanık, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Tomris Uyar, Nazan Bekiroğlu, Kamuran Şipal, Ayfer Tunç, Sema Kaygusuz, Duygu Asena

Göstermeye Bağlı Metin Yazarları: Haldun Taner, Muhsin Ertuğrul, Güngör Dilmen, Refik Erduran, Turan Oflazoğlu, Recep Bilginer, Cevat Fehmi Başkurt, Turgut Özakman, Muzaffer İzgü, Orhan Asena, Cahit Atay, Necati Cumalı, Sabahattin Kudret Aksal, Mustafa Necati Sepetçioğlu

Neyzen Tevfik, Eflatun Cem Güney, Sevinç Çokum, Mükerrem Kamil Su, Ümit Yaşar Oğuzcan, Ahmet Ümit, Enis Batur