Tarih 9 dersi 6. Ünite 1 Konu Soruları ve cevapları sayfa 166- 167-168- - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 29, 2014

Tarih 9 dersi 6. Ünite 1 Konu Soruları ve cevapları sayfa 166- 167-168-

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Tarih 9 dersi 6. Ünite 1 Konu Soruları ve cevapları sayfa 166- 167-168-


Tarih 9 dersi 6. Ünite 1 Konu Soruları  ve cevapları9. sınıf Tarih ders Kitabı cevaplandırma Projemizde nihayet 6. ve son üniteye geldik. Sayfa 166 dan başlayıp kitabın sonuna kadar sürecek olan bu ünite de Anadolu Tarihi hakkında sorularla ve konularla karşılacağız. 
1-Yukarıda ki Fotoğraflardan hareketle Anadolu da Kurulan Türk devletlerinin Türkiye Tarihine katkıları hakkında neler söylenebilir. sayfa 166
Cevap: Yukarıdaki görsellerden de anlaşılacağı üzere ki resimlerde köprü, Medrese ve Kervansaray gözükmektedir. Türkler anadoluyu Mamur etmişlerdir. Yaptıkları eserlerle tam bir Türk yurdu haline getirmişlerdir.
Kelimeler:  Fetih- İmar- Medrese- Türkmen- Kümbet- Külliye
2- Yukarıda ki kavramlar hakkında neler söylenebilir.
Fetih: Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma: "1683'te Viyana ricati ile imparatorluk, Avrupa fetihlerini kaybetmeye başlayacaktır."
Fetih; açmak, açılmak, bir yeri kuvvet kullanarak harple ele geçirip zaptetmek demektir. Daha çok da, büyük zafer ve muvaffakiyetlere kapı açıldığına işaret için kullanılır.
İmar: Tarihi Terim olarak inşa etmek mamur etmek. Br toprak parçasını fethettikten sonra gerekli düzenlemeleri ve çalışmaları yapmak demektir.
Medrese: Türk İslam devletlerinde Eğitim kurumu- Okul
Türkmen: İslamı kabul etmiş Türk boylarına Müslüman Türk manasında TÜRKMEN denilir.
Kümbet: Türk İslam devletlerinde ANIT Mezarlardır. Çatısı kuni Şeklinde Olanlara Kümbet, Yuvarlak olanlara Türbe Denilir.
Külliye: Türk İslam devletinde Külliye, cami ile birlikte medrese, ibadet, imaret, türbe, kütüphane, hamam, aşevi, (da-rüşşifa) kervansaray, çarşı, okul, hastane, tekke, zaviye binalarından oluşan yapılar topluluğu.

Geldik Kopup iç Asyadan altın yeleli atlarla Zaferler nice bin veleveleli
Geldik Soyumuz Türk Adımız Selçuklu Bir başka bahardır yaşanan biz geleli
3-Üstteki Şiire göre Selçukluların Türk tarihine katkıları ile ilgili neler söylenebilir.
Cevap: Sadece Şiire bakarak cevaplarsak Bir başka bahardır biz geleli mısmında bunu çıkarabiliriz. Anadoluyu ele geçiren Selçuklular Kısa zamanda anadoluyu Türklere Yurt haline getirmişlerdir. Yaptıkları fetihlerle Türklereyeni yerleşim alanları açmışlardır.

4- Malazgirt savaşından sonra İlk Türk devletlerinin bir çoğunun Doğu Anadolu da kurulmasının nedenleri neler olabilir.
Cevap: Malazgirt savaşından sonra Anadolunun kapıları Türklere açılmış ve Doğu anadolu Bölgesi Türk devletlerinin eline geçmiştir. Anadoluya giriş buradan olduüu için İlk devletlerde burada kurulmuştur.  sayfa 166
5-Metne Göre Danişmentli'lerin Türkiye Tarihindeki Önemini ifade ediniz. sayfa 167
Cevap: Uzun zamandan beri harap olan Sivas’ı mamur hâle getirerek buraya yerleşir. Tokat, Zile, Amasya, Çorum ve Niksar bölgelerini fetheder.
6- Artukluların çok canlı bir ticari hayata sahip olmasının etkileri neler olabilir. sayfa 169
Cevap: Kısa sürede zenginleşen bir toplum haline gelebilirler. Diğer devletlerin gözü bu topraklarda olabilir.
7-Anadolu da kurulan ilk Türk devletlerinin ve beyliklerinin Anadoluyu Türkleştirmek için yaptığı çalışmalar neler olabilir.
Cevap: Öncelikle Fethettikleri bölgeyi İmar etmek inşa etmek söylenebilir. İkinci; yaşantıları ile İnsanları İslam davet emek olabilir. 


1. Ünite Tarih Bilimine Giriş Ünitesi Cevapları
1 Ünite Sayfa 4'ten 19'a kadar olan Ünite içi bölüm soruları ve cevapları için Tıklayınız.
1. Ünite: Tarih yazıcılı Konusu  sayfa 21,22,24 cevapları için Tıklayınız. 
1. Ünite Tarihin Faydalandığı Bilim dalları konusu cevapları için Tıklayınız hazırlanıyor
1. Ünite Sonu değerlendirme Çalışmaları için Tıklayınız

2. Ünite Uygarlığın doğuşu ve İlk uygarlıklar Ünitesi Cevapları
2. Ünite Sayfa 40,41,42,43,44  Tarihi Çağlara giriş konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite. sayfa 43'ten 64 kadar ilk çağ uygarlıkları konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite Sonu değerlendirme çalışmaları sayfa 68 ve 69. sayfa  cevapları için Tıklayınız

3. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı ve İlk Türk devletleri Ünitesi Cevapları

4. islam Tarihi ve İlk İslam Tarihi  Ünitesi Cevapları

5. Ünite Tük islam Devletleri

6. Ünite Türkiye Tarihi 11- ve 13. yylar Ünitesi
2- Konu Türkiye selçuklu devleti Konusu cevpları  sayfa 170- 192 sayfalar arası  TIKLA


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder