Tarih 1 Dersi 6. Ünite Türkiye tarihi ünitesi ünite sonu soruları ve cevapları- SAYFA 193 - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 29, 2014

Tarih 1 Dersi 6. Ünite Türkiye tarihi ünitesi ünite sonu soruları ve cevapları- SAYFA 193

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Tarih 1 Dersi 6. Ünite Türkiye tarihi ünitesi ünite sonu soruları ve cevapları- SAYFA 193

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1) Türkiye Selçuklu devleti ticaret yollarını ele geçirmeye önem vermiş; gayrimüslim topluluklara din ve ibadet özgürlüğü tanınmış, onları vergi vermeleri karşılığı askere almamışlardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu politikaların sonuçlarından biri değildir?
A-Şehir hayatının önem kazanması
B-İkta sisteminin kurulması
C-Hoşgörüye dayalı bir düzen oluşması
D) Kervan ticaretinin yaygınlaşması
E-Farklı nitelikteki topluluklar üzerinde siyasi otoritenin kurulması

2) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nde uc teşkilatı oluşturulmasının sonuçlarından biri değildir?
A) Türkmenlerin yerleşik unsurlara vereceği zararın engellenmesi
B) Zor durumda kalan Türkmenlere yardımcı olunması
C) Türkmenlerin sınır güvenliğini sağlamaları
D) Federatif yapının yok edilerek yönetimin merkezileştirilmesi
E) Uclara yerleştirilen Türkmenlerin vergilendirilmesi

3)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nde ticareti geliştirme amacına yönelik olarak yapılmamıştır?
A)Yabancı tüccarlara düşük gümrük tarifelerinin uygulanması
B) Kervansarayların yapılması
C) Yabancı grupların Anadolu şehirlerine yerleştirilmesi
D) Türklerin Kıbrıs, Suriye ve Kırım’a yerleştirilmesi
E) Moğol tehlikesine karşı ittifak oluşturulması

4) Türkiye’de Xll. Yüzyılda yaşanan Moğol işgallerinin olumlu yanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türklerin sanat ve ticareti öğrenmesi
B) Anadolu’nun Türkleşmesini hızlandırması
C) Türklerin savaş sanatını geliştirmesi
D)Türkiye ile Orta Asya Türkçülüğü arasında ilişki kurulması
E) Türklerin Avrupa’ya geçmesi

B) Aşağıdaki cümlelerin başına ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.
1- Baba İshak Ayaklanması Kösedağ Savaşı öncesinde Adıyaman’da başlamış, Amasya ve Tokat civarına sıçramıştır.(…)
2- Türkiye Selçuklu Devleti’ne bağlı Trabzon İmparatorluğu Kösedağ Savaşı’ndan sonra bağımsız olmuştur.(…)
3- Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışı ile Türkiye’de beylikler dönemi başlamıştır.(D)
4- Antalya Türkiye Selçuklularına başkentlik yapmış önemli bir sahil şehridir.(Y)
5- Ordu görevlilerine ve devlet memurlarına hizmetlerine karşılık verilen toprağın gelirine ıkta denir.(D)

C)Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
1-Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın hükümdarlığını onaylayan Selçuklu hükümdarı ……………………
2-Türkiye Selçuklu Devleti’nin ilk başkenti ……………………….
3- Miryokefalon Savaşı ………………………. Zamanında meydana gelmiştir.
4- Moğollar, ……………….. Devleti’nin yıkılmasına kadar Türkiye Selçuklularını merkezden gönderdikleri valiler aracılığıyla yönettiler.
5- Yassı Çimen Savaşı Türkiye Selçukluları ile HARZEMŞAHLAR DEVLETİ arasında meydan gelmiştir.

D) Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.
( ) Kudüs Latin Krallığı                               A. I. Haçlı Seferi
( ) Yassı Çimen Savaşı                               B. I. Alâeddin Keykubat
( ) Haçlıların İstanbul’da bir
Latin krallığı kurması                                 C. IV. Haçlı Seferi
( ) Baba İshak Ayaklanması                      D.II. Gıyaseddin Keyhüsrev
                                                                 E.III. Haçlı Seferi
                                                                 F.II. Haçlı Seferi5-Baba İshak İsyanı
Kösedağ Savaşı
Moğol hâkimiyeti
İlhanlı Devleti
II. Gıyaseddin Keyhüsrev
Kelimelerini kullanarak bir paragraflık metin oluşturunuz.


1. Ünite Tarih Bilimine Giriş Ünitesi Cevapları
1 Ünite Sayfa 4'ten 19'a kadar olan Ünite içi bölüm soruları ve cevapları için Tıklayınız.
1. Ünite: Tarih yazıcılı Konusu  sayfa 21,22,24 cevapları için Tıklayınız. 
1. Ünite Tarihin Faydalandığı Bilim dalları konusu cevapları için Tıklayınız hazırlanıyor
1. Ünite Sonu değerlendirme Çalışmaları için Tıklayınız

2. Ünite Uygarlığın doğuşu ve İlk uygarlıklar Ünitesi Cevapları
2. Ünite Sayfa 40,41,42,43,44  Tarihi Çağlara giriş konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite. sayfa 43'ten 64 kadar ilk çağ uygarlıkları konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite Sonu değerlendirme çalışmaları sayfa 68 ve 69. sayfa  cevapları için Tıklayınız

3. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı ve İlk Türk devletleri Ünitesi Cevapları

4. islam Tarihi ve İlk İslam Tarihi  Ünitesi Cevapları

5. Ünite Tük islam Devletleri

6. Ünite Türkiye Tarihi 11- ve 13. yylar Ünitesi
2- Konu Türkiye selçuklu devleti Konusu cevpları  sayfa 170- 192 sayfalar arası  TIKLA

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder