9. Sınıf Tarih dersi 5. Ünite Sonu değerlendirme Çalışmaları ve Cevapları sayfa 163 - Ders Kitabı Cevapları

Yeni Yayınlar

Mayıs 29, 2014

9. Sınıf Tarih dersi 5. Ünite Sonu değerlendirme Çalışmaları ve Cevapları sayfa 163

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
9. Sınıf Tarih dersi 5. Ünite Sonu değerlendirme Çalışmaları ve Cevapları sayfa 163


9. Sınıf Tarih dersi 5. Ünite Sonu değerlendirme Çalışmaları ve Cevapları sayfa 163

A. Aşağıdaki, çoktan seçmeli sorularını cevaplandırınız.
1. Türklerin Islamiyeti kabulü aşağıdaki alanların hangisinde değişikliğe neden olmamıştır?
A) Bilim
B) Edebiyat
C) Hukuk
D) Askerî
E) Mimari

2. Türk-Islam devletlerinde aşağıdaki hangi dalda eser verilmemiştir?
A) Mimari
B) Minyatür
C) Resim
D) Oymacılık
E) Nakkaşlık

3. Çinliler ile Müslüman Araplar arasında yapılan Talas Savaşı’nın Türk dünyası açısından sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türk-Çin ilişkileri son bulmuştur.
B) Orta Asya Çin hâkimiyetine girmiştir.
C) Türkler kitleler hâlinde Islam dinine girmeye başlamışlardır.
D) Anadolu Türk yurdu olarak seçilmiştir.
E) Türkler Islam dünyasının liderliğini üstlenmiştir.

4. Resmî yazışma dili Türkçedir.
Nüfusu tamamen Türklerden oluşur.
Aşağıdaki devletlerden hangisi yukarıdaki özellikler açısından diğerlerinden ayrılır?
A) Karahanlılar
B) Büyük Selçuklular
C) Gazneliler
D) Tolunoğulları
E) Ihşidiler

B. Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfi koyunuz.

(.D….) 1. Türkler, Tuğrul Bey’in Bağdat seferinden sonra Islam dünyasının koruyuculuğunu ve liderliğini üstlenmişlerdir.
(..Y…) 2. Islamiyetle birlikte Türkler heykel ve kabartma sanatlarında da başarılı örnekler vermişlerdir.
(..D…) 3. Talas Savaşı’nda Karluk Türkleri Çinlilere karşı Araplara yardım etmiştir.
(..D…) 4. Karahanlılarla Gazneliler aynı dönemde yaşamış, komşu Türk devletleridir.
(…Y..) 5. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu tamamen Türklerin eline geçmiştir.
C. Aşağıda yer alan ifadeleri tamamlayınız.
1. Orta Asya’da Islamiyeti kabul eden ilk Türk devleti iTİL BULGARLARI.
2. Büyük Selçuklu Devleti’nde ilk medrese TUĞRUL BEY zamanında NİŞABURDA açılmıştır.
3. Dandanakan Savaşı GAZNELİ ile SELÇUKLU  devletleri arasında meydana gelmiştir.
4.MALAZGİRT sonucunda Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başlamıştır.
5. GAZNELİ MAHMUT tarihte Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır.

D. Aşağıdaki eserleri yazarları ile eşleştiriniz.

(..B…) 1. Divân-ı Lügati’t-Türk                      A. Yusuf Has Hacib
(..C…) 2. Divân-ı Hikmet                               B. Kaşgarlı Mahmut
(…D..) 3. Atebet’ül Hakayık                           C. Hoca Ahmet Yesevi
(..A…) 4. Kutadgu Bilig                                  D. Yüknekli Edip Ahmet
                                                                   E. Evliya Çelebi
                                                                  F. Mevlana Celaleddin-i Rumi

E. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. Katvan Savaşı – Oğuz Isyanı – Karahıtaylar – Büyük Selçuklu Devleti – Sultan Sencer kelimelerini kullanarak bir metin oluşturunuz.
CEVAP: Sultan sencer zamanında Çıkan Oğuz İsyanı ile zayflayan Büyük Selçuklu Devleti daha sonra 1141 Katvan savaşında Karahitaylılara yenilerek yıkılış sürecine girmişlerdir.
2. Büyük Selçuklu Devleti’nin Türkiye tarihine yapmış olduğu en önemli katkı nedir?
CEVAP: Malazgirt savaşını kazanarak anadolunun kapılarını Türklere açmalarıdır. 
3. Türk-Islam devletlerinde halkın etnik yapısı bu devletleri hangi yönlerden, nasıl etkilemiştir?
CEVAP: Bunun için Tolonoğulları ve İhşidleri örnek verebiliriz. Mısırda kurulan bu iki devletin yönetcileri Türk,  halkı ise farklı kültürden olduğu için bu iki devlet kısa sürede yıklımıştır. 
4. Türkler, Islamiyetten önceki hangi özelliklerini Islamiyetten sonra da korumuşlardır?
Cevap: Savaşcılık Özelliklerini söyleyebiliriz. 
5. Malazgirt Savaşı öncesi Anadolu’nun siyasi ve ekonomik durumunu göz önünde bulundurarak bu savaşın Anadolu’ya etkilerini açıklayınız.
CEVAP: Bizansın elinde köhne ve bakımsız olan anadolu Türklerin eline geçmesiyle yeniden imar edilmiş ve her yerde devletler kurularak yerel halka hoş görülü davranmışlardır.


1. Ünite Tarih Bilimine Giriş Ünitesi Cevapları
1 Ünite Sayfa 4'ten 19'a kadar olan Ünite içi bölüm soruları ve cevapları için Tıklayınız.
1. Ünite: Tarih yazıcılı Konusu  sayfa 21,22,24 cevapları için Tıklayınız. 
1. Ünite Tarihin Faydalandığı Bilim dalları konusu cevapları için Tıklayınız hazırlanıyor
1. Ünite Sonu değerlendirme Çalışmaları için Tıklayınız

2. Ünite Uygarlığın doğuşu ve İlk uygarlıklar Ünitesi Cevapları
2. Ünite Sayfa 40,41,42,43,44  Tarihi Çağlara giriş konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite. sayfa 43'ten 64 kadar ilk çağ uygarlıkları konusu cevapları için Tıklayınız.
2. Ünite Sonu değerlendirme çalışmaları sayfa 68 ve 69. sayfa  cevapları için Tıklayınız

3. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı ve İlk Türk devletleri Ünitesi Cevapları

4. islam Tarihi ve İlk İslam Tarihi  Ünitesi Cevapları

5. Ünite Tük islam Devletleri

6. Ünite Türkiye Tarihi 11- ve 13. yylar Ünitesi
2- Konu Türkiye selçuklu devleti Konusu cevpları  sayfa 170- 192 sayfalar arası  TIKLAHiç yorum yok:

Yorum Gönder